Ludzie

Ludzie

Dodano:   /  Zmieniono: 
WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI
Zarządzeniem premiera Jerzego Buzka utworzono Międzynarodową Radę Oświęcimską i powołano jej przewodniczącego. Funkcję tę objął prof. Władysław Bartoszewski, senator, były minister spraw zagranicznych, w latach 40. więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.


Nowa rada (organ opiniodawczo-doradczy premiera) ma się zajmować nie tylko muzeum w Oświęcimiu, ale także innymi hitlerowskimi obozami zagłady. Jej zadaniem będzie między innymi pozyskiwanie funduszy koniecznych do funkcjonowania tego typu muzeów i promocja na forum międzynarodowym działań na rzecz ich ochrony. W skład rady wchodzi ponad dwadzieścia osób. Władysław Bartoszewski od lat kieruje Międzynarodową Radą Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka. Władysław Bartoszewski ma 78 lat. W 1942 r. współzakładał Radę Pomocy Żydom. Był żołnierzem Armii Krajowej, walczył w powstaniu warszawskim. Po wojnie należał do PSL Stanisława Mikołajczyka. W latach 1946-1948 i 1949-1954 był więźniem politycznym. Współpracował z Radiem Wolna Europa, wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W stanie wojennym był internowany. Od 1990 r. do 1995 r. pełnił funkcję ambasadora RP w Austrii. W rządzie premiera Józefa Oleksego był szefem dyplomacji (z nominacji prezydenta Lecha Wałęsy). W 1995 r. został odznaczony Orderem Orła Białego.

ZENON KUCHCIAK
Za zgodą ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka do Tadżykistanu wyjeżdża Zenon Kuchciak, zastępca szefa Obrony Cywilnej Kraju. Polski James Bond będzie kierował specjalną misją obserwacyjną OBWE i ONZ, która ma się przyglądać wyborom parlamentarnym w tym kraju.


Przed trzema laty w Tadżykistanie, jednym z najbiedniejszych państw powstałych po upadku ZSRR, zakończyła się wojna domowa. Mimo że pro- rosyjskie władze i islamska opozycja podpisały porozumienie pokojowe, co jakiś czas wybuchają tam zamieszki. Walczą z sobą także ugrupowania opozycyjne. W niedawnych wyborach prezydenckich zwyciężył popierany przez Rosję Emomali Rachmonow, dotychczasowy prezydent (był jedynym kandydatem - uzyskał 97 proc. głosów). Opozycja i międzynarodowe organizacje skrytykowały przygotowanie wyborów. W 1998 r. w Tadżykistanie rozstrzelano czterech przedstawicieli misji pokojowej ONZ, w tym ppłk. Ryszarda Szewczyka. Zenon Kuchciak urodził się w 1960 r. Ukończył Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych. Od 1986 r. pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W połowie lat 90. był członkiem, a następnie zastępcą szefa Grupy Wspomagania OBWE w Czeczenii. Przed dwoma laty doprowadził do uwolnienia pięciu Polaków więzionych w Groznym. Pełnił funkcję zastępcy szefa misji OBWE w Chorwacji.

ANDRZEJ URBAŃCZYK
"Jesteśmy prawdziwie niezależną lewicową gazetą". "W Polsce nie ma miejsca dla prawdziwie niezależnej gazety lewicowej". Oba te zdania w odstępie kilkunastu dni napisał Janusz Rolicki, do niedawna redaktor naczelny "Trybuny". Dziennikarza skonfliktowanego z władzami SLD zastąpił poseł Andrzej Urbańczyk, rzecznik Klubu Parlamentarnego SLD.


Według Rolickiego, lider sojuszu Leszek Miller od dawna zabiegał o zmiany w kierownictwie gazety. Ujawnił, że w utrzymaniu stanowiska pomógł mu prezydent Aleksander Kwaśniewski. Zarówno wydawcy pisma, jak i politycy SLD nie ukrywają, że powodem odwołania Rolickiego był krytyczny stosunek "Trybuny" do władz sojuszu. Dziennikowi zarzucano "lewackie odchylenie" od linii partii. Zastępcami Urbańczyka zostali, zwolnieni w zeszłym roku przez Rolickiego, zastępcy redaktora naczelnego, Wojciech Pielecki i Andrzej Łapa. Andrzej Urbańczyk ma 54 lata. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był dziennikarzem prasowym, radiowym i telewizyjnym. W latach 1980-1983 pełnił funkcję redaktora naczelnego TVP w Krakowie. Od 1984 r. do 1990 r. kierował miesięcznikiem "Zdanie", a następnie "Gazetą Krakowską". Od 1972 r. należał do PZPR. Współzakładał SdRP i był członkiem jej władz. Jest prezesem stowarzyszenia Kuźnica. W ostatnią sobotę został wybrany do zarządu rady krajowej SLD. W Sejmie zasiada od 1993 r.
Więcej możesz przeczytać w 5/2000 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0