Społeczeństwo informacji

Społeczeństwo informacji

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prawo do informacji jest dziś jednym z podstawowych praw obywatelskich - twierdzą autorzy paktu na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego. Dokument będzie omawiany podczas II Kongresu Informatyki Polskiej.
Technologie informatyczne stanowią 45proc. wszystkich inwestycji w Stanach Zjednoczonych. Ponad 100 mln ludzi na świecie korzysta z Internetu, a ok. 800 tys. firm ma swoje internetowe adresy. Jak na tym tle wygląda polski biznes elektroniczny?
Kontrowersje podczas obrad wzbudzi dyskusja poświęcona merytorycznym i etycznym wymogom stawianym polskim informatykom. Programista tandetnego systemu sterowania windą nigdy nie stanie przed sądem za uwięzienie ludzi na kilka godzin, nawet jeśli jedna z tych osób dostała zawału serca. Jednym z postulowanych rozwiązań może być wprowadzenie obowiązkowej certyfikacji wymaganej do kierowania projektami komputerowymi. Nowatorski charakter będzie miała debata o prawnych aspektach dokumentu elektronicznego oraz warunkach jego wprowadzenia w bankowości.
Praktyczne stosowanie prawa autorskiego w Polsce będzie tematem sesji "Prawo a komputer". Jej uczestnicy omówią uwagi generalnego inspektora ochrony danych osobowych i określone w ustawie zalecenia dla środowiska informatycznego.
Związek informatyki z kulturą jest podwójny. Po pierwsze, informatyka jest kanałem, za pomocą którego przekazywane są wiadomości o kulturze. Po drugie, obejmując coraz szersze obszary życia i działalności człowieka, nieuchronnie przyczynia się do polepszenia poziomu życia, a także rozwoju wiedzy i języka. W dyskusji poświęconej takim zagadnieniom wezmą udział przedstawiciele zarówno świata komputerów, jak i kultury i sztuki.
Kongres Informatyki Polskiej potrwa od 30 listopada do 2 grudnia w Poznaniu. Uczestnictwo zapowiedziało prawie 400 osób. Patronem medialnym imprezy jest tygodnik "Wprost".

(KK)

Adres internetowy kongresu
http://www.kongres.org.pl
Więcej możesz przeczytać w 47/1998 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0