GIEŁDA

GIEŁDA

Dodano:   /  Zmieniono: 
25 mln USD wyniosła w 1998 r. wartość żywności sprzedanej w polskim handlu detalicznym. Najwięcej kupiono jej w małych i średnich sklepach spożywczych (63 proc.), najmniej - w placówkach specjalistycznych (5 proc.).

W 1998 r. deficyt budżetowy sięgnął 13,3 mld zł (92 proc. zaplanowanej kwoty). Dochody budżetowe wyniosły 126,5 mld zł (98,1 proc.), a wydatki - 139,8 mld zł (97,5 proc.). Mniejsze od oczekiwanych były wpływy z podatków pośrednich, ceł i udziału w zysku NBP.

W ciągu jedenastu miesięcy 1998 r. zadłużenie służby zdrowia wyniosło 6,1 mld zł. Większość tej kwoty to długi zaciągnięte przez szpitale. Według Ministerstwa Zdrowia, budżet opieki zdrowotnej w 1999 r. będzie o 5,3 proc. wyższy niż w roku poprzednim i wyniesie 25,8 mld zł.

80 proc. gleb w Polsce nadaje się pod uprawę roślin, ponieważ nie są zanieczyszczone metalami ciężkimi. Resztę użytków można również wykorzystywać do produkcji rolnej, ale nie wolno na nich hodować warzyw przeznaczonych dla dzieci. Najwięcej ziemi, w której stwierdzono podwyższoną zawartość metali ciężkich, znajduje się w dawnych województwach krakowskim i katowickim.

Przeciętna pensja miesięczna w sektorze paliwowo-energetycznym w naszym kraju w czwartym kwartale 1998 r. wyniosła 2620,07 zł.

Bank Światowy pożyczy Polsce 2,5 mln USD na ochronę środowiska naturalnego na terenach wiejskich.

W 1998 r. nasi rybacy złowili w polskiej strefie Bałtyku zaledwie 20 tys. t śledzi (planowano 113 tys. t). Słabe były również połowy dorszy (20 tys. t) i szprotów (56 tys. t).

Z 400 tys. do 800 tys. euro podwyższono limit rocznych przychodów. Jego przekroczenie nakłada na podatników obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Po wycofaniu się konsorcjum austriacko-holenderskiego Voest Alpine Stahl-Hoogovens z negocjacji w sprawie prywatyzacji huty stali w Hucie im. Sendzimira przedstawiciele firmy rozpoczęli rozmowy z inwestorami przedstawiającymi alternatywną ofertę: Thyssen Krupp Stahl oraz ISPAT. Według zarządu huty, negocjacje trwać będą co najmniej do połowy 1999 r.

W 1998 r. polskie browary sprzedały 20,2 mln hektolitrów piwa (w 1997 r. - 18,6 mln hektolitrów). Cztery browary - Elbrewery, Żywiec, Browary Tyskie i Browary Wielkopolskie - kontrolują prawie połowę naszego rynku.
Więcej możesz przeczytać w 6/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0