Czy wzrośnie eksport?

Czy wzrośnie eksport?

Dodano:   /  Zmieniono: 
JULIAN NUCKOWSKI
prezes zarządu Swarzędzkich
Fabryk Mebli SA


Każda decyzja obniżająca stopy procentowe jest pomyślna dla producentów, gdyż ożywia popyt i obniża koszty. W Polsce jest to szczególnie ważne, gdyż stopy procentowe są u nas nadal zbyt wysokie. Postanowienie Rady Polityki Pieniężnej jest podwójną niespodzianką - dotyczy terminu i skali obniżki. Na działalność takich eksporterów, jak Swarzędzkie Fabryki Mebli SA, może to wpłynąć pomyślnie ze względu na spodziewany spadek tempa aprecjacji złotego. Ponadto firmy eksportujące towary do państw Unii Europejskiej stają się bardziej konkurencyjne, gdyż obniżają koszty, co spowodowane jest spadkiem oprocentowania kredytów. Większość firm - podobnie jak my - posiłkuje się kredytami obrotowymi. Nie będzie jednak prawdziwej ekspansji na rynkach zagranicznych bez rozsądnego programu intensywnej promocji państwa oraz polskiego eksportu. Tak czynią najbogatsze kraje. My na razie nie mamy ani programu, ani promocji.


JAROSŁAW J. DERYŁO
ekspert Centrum
im. Adama Smitha


Jeżeli rynek określa kursy walut, spadek stóp procentowych powoduje deprecjację waluty krajowej i wzrost eksportu netto. Tak brzmi podręcznikowa teoria opierająca się na jednej zmiennej. Należy jednak pamiętać, że deficyt handlowy zwiększa się w warunkach polepszającej się koniunktury, gdyż spadkowi bezrobocia towarzyszy wzrost popytu głównie na maszyny, urządzenia i surowce. Kraj zwiększa import i przekazuje na inwestycje część dochodu narodowego przeznaczonego niegdyś na dobra konsumpcyjne. Ponadto dla napędzenia eksportu istotny jest koszt kapitału. Tworzy go stopa procentowa i cena ryzyka określająca, jaki poziom bezrobocia musimy tolerować, aby osiągnąć wyższy wzrost gospodarczy. Obecna sytuacja na rynkach międzynarodowych przyczynia się do tymczasowego zwiększenia ceny ryzyka dla polskiej gospodarki i może niwelować ewentualne korzyści eksporterów płynące z obniżki stóp procentowych.
Więcej możesz przeczytać w 6/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0