Euro dla premiera

Euro dla premiera

Nagroda Forum Izb Gospodarczych Unii Europejskiej
- Wejście Polski do Unii Europejskiej będzie korzystne nie tylko dla naszego kraju, ale także dla państw piętnastki: poszerzy krąg bezpieczeństwa gospodarczego oraz ułatwi otwarcie unii na rynki krajów Europy Środkowej i Wschodniej - powiedział premier Jerzy Buzek po otrzymaniu Nagrody Europejskiej 1998.

Nagrodę po raz pierwszy przyznało Forum Izb Gospodarczych Unii Europejskiej działające w naszym kraju. Premier otrzymał wykonaną z brązu, powiększoną kopię monety euro. Ma ona symbolizować zaangażowanie Polski w dążenie do przystąpienia do Unii Europejskiej.
Wręczając monetę, ambasador Rolf Timans, przedstawiciel UE w Polsce, powiedział, że działania premiera pozwalają na szybsze przekształcenia, które wzmacniają Polskę i przybliżają ją do unii. Zdaniem ambasadora, właśnie osobistym zaangażowaniem w procesy przemian Jerzy Buzek zasłużył na to wyróżnienie. Oznacza ono uznanie unijnych gremiów dla szefa polskiego rządu.
Cristiano Pinzauti, przewodniczący Forum Izb Gospodarczych Unii Europejskiej, stwierdził, że nagroda ma przypominać wyróżnionej osobie, że Polska - choć jest na dobrej drodze do unii - ma jeszcze wiele do zrobienia. Mimo obecnych wewnętrznych problemów, konieczna jest modernizacja całej gospodarki, w tym przede wszystkim rolnictwa. - Zmiany strukturalne i rozwój wielu dziedzin gospodarki są niezbędne bez względu na starania Polski o członkostwo - dodał Pinzauti.
Podczas uroczystości w Filharmonii Narodowej w Warszawie premier Buzek przypomniał, że 10 listopada 1998 r. Polska rozpoczęła negocjacje z Unią Europejską. - Mamy zamiar - i wierzymy, że będzie to także zamiarem negocjatorów z unii - sfinalizować je już w 2000 r., by na koniec 2002 r. uzyskać gotowość do wejścia do UE - powiedział Jerzy Buzek.
Premier podkreślał, że to jest wyróżnienie dla całego rządu i koalicji AWS-UW, która wypracowała program zbliżający Polskę do Unii Europejskiej. Jego zdaniem, realizacja wielu przedsięwzięć nie byłaby możliwa bez wejścia zagranicznego kapitału na polski rynek. - Współpraca inwestorów i rządu to gwarancja, że nasz kraj szybko przystąpi do unii - mówił premier Buzek.
Kopia euro jest nagrodą przechodnią. W przyszłym roku może się znaleźć w innych rękach.


Forum dialogu

Forum Izb Gospodarczych Unii Europejskiej w Polsce działa od 1996 r. Zrzesza ponad tysiąc członków reprezentowanych przez przedstawicieli dziewięciu izb gospodarczych oraz kilku radców handlowych z państw europejskich. Jednym z celów stowarzyszenia jest nawiązywanie dialogu pomiędzy przedstawicielami firm UE i polskim rządem oraz innymi organami władzy. Ma on ułatwić nie tylko działalność firm zachodnich w Polsce, ale także przekazać sugestie dotyczące na przykład zmian w przepisach prawnych. Gośćmi cyklicznych spotkań z przedsiębiorcami byli m.in. premier Jerzy Buzek, prezes NBP Hanna Gronkiewicz-Waltz, wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz oraz wicepremier i szef MSWiA Janusz Tomaszewski. Forum zamierza też wspierać, promować i rozwijać inwestycje zagraniczne oraz wymianę handlową Polski z krajami UE. Dotychczas firmy zrzeszone w izbach gospodarczych państw europejskich zainwestowały w naszym kraju ponad 15 mld USD.Więcej możesz przeczytać w 7/1999 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0