Ludzie

Ludzie

Dodano:   /  Zmieniono: 
ROMAN ANDRZEJEWSKI
Zespół Dobrych Usług powołał biskup Roman Andrzejewski, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Rolników. Ma on ułatwić mediacje rządu z przedstawicielami rolniczych związków zawodowych. Inicjatorem przedsięwzięcia był Marian Krzaklewski, przewodniczący AWS.


Autorytet Kościoła katolickiego od wielu lat jest wykorzystywany w Polsce przy rozwiązywaniu ostrych konfliktów politycznych. Część polityków i socjologów zwraca jednak uwagę na to, że dziś mediacje Kościoła mają zupełnie inne znaczenie niż w czasach komunizmu, gdy stanowił on jedyną instytucję, z którą władza musiała się liczyć. Dlatego misja biskupa Andrzejewskiego świadczy o tym, że organizacje powołane do pośredniczenia w sporach zbiorowych są w naszym kraju wciąż słabe. Roman Andrzejewski urodził się w 1938 r. Uzyskał doktorat z zakresu filologii klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował naukowo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W 1981 r. otrzymał sakrę biskupią. Od 1988 r. stoi na czele Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Rolników. Jest biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej, honorowym członkiem Związku Więźniów Politycznych i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego, a także honorowym obrońcą Lwowa.


BORYS BIERIEZOWSKI
W decydującą fazę wkracza ostry spór między rosyjskim premierem Jewgienijem Primakowem a Borysem Bieriezowskim, sekretarzem wykonawczym Wspólnoty Niepodległych Państw, miliarderem, jednym z najbardziej wpływowych ludzi w Rosji.


Do niedawna Bieriezowski, zwany nowym Rasputinem, mógł się czuć bezpiecznie, atakując premiera za pośrednictwem kontrolowanych przez siebie mediów, zwłaszcza że cieszył się względami Jelcyna i jego rodziny. Teraz prezydent może się odwrócić od swojego stronnika. W podległej Bieriezowskiemu firmie detektywistycznej "Atol" służby bezpieczeństwa odkryły urządzenia podsłuchowe, które mogły być wykorzystywane do inwigilacji najbliższego otoczenia głowy państwa. Na wniosek prokuratury przeszukiwane są też inne firmy związane z Bieriezowskim. Borys Abramowicz Bieriezowski ma 53 lata. Jest doktorem nauk matematycznych. Porzucił jednak karierę naukową i zajął się handlem samochodami. Szybko osiągnął sukces finansowy i przeniknął do świata polityki. W ostatnich wyborach prezydenckich poparł Borysa Jelcyna. W latach 1996-1997 pełnił funkcję zastępcy sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji. W kwietniu 1998 r. został sekretarzem wykonawczym WNP. Jest właścicielem bądź współwłaścicielem firm samochodowych, linii lotniczej, banków, publicznej telewizji ORT, wydawnictw prasowych i holdingu naftowego.


GIANFRANCO FINI
W lutym Polskę odwiedzi Gianfranco Fini, przewodniczący Sojuszu Narodowego (ugrupowania włoskich postfaszystów). Spotka się między innymi z wicepremierem, ministrem spraw wewnętrznych i administracji Januszem Tomaszewskim oraz marszałkiem Sejmu Maciejem Płażyńskim, a także złoży hołd ofiarom obozu zagłady w Oświęcimiu.


Włoski polityk przyjeżdża do Polski na zaproszenie prezesa ZChN Mariana Piłki. Reprezentanci obu narodowych partii chcą podpisać umowę o współpracy. W opinii polityków ZChN, Sojusz Narodowy Finiego wyraźnie odciął się od ideologii faszystowskiej i jest dziś zupełnie innym ugrupowaniem, które ma podobny do ZChN program społeczno-polityczny. Tymczasem niektórzy radykalni młodzi działacze lewicy zapowiadają oprotestowanie wizyty lidera włoskich postfaszystów. Gianfranco Fini ma 47 lat. Z wykształcenia jest biologiem. Działał w młodzieżowym ruchu prawicowym. Pierwszy raz do parlamentu włoskiego został wybrany w 1983 r. Cztery lata później objął funkcję sekretarza Włoskiego Ruchu Społecznego. Kilka lat temu partia przeszła reorganizację: połączyła się z mniejszymi ugrupowaniami prawicowymi i przekształciła w Sojusz Narodowy. W 1994 r. po udanych dla sojuszu wyborach parlamentarnych nie wszedł do współtworzonego przez postfaszystów rządu, choć składano mu takie propozycje.
Więcej możesz przeczytać w 7/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0