WEKTORY

WEKTORY

Dodano:   /  Zmieniono: 
Czy Polsce grozi recesja?


Prof. Jerzy Osiatyński
były minister finansów


Osłabienie dynamiki rozwoju gospodarczego wynika przede wszystkim z oddziaływania czynników zewnętrznych, głównie kryzysu azjatyckiego. Wydaje się, że będzie ono krótkotrwałe, ponieważ polska gospodarka ma wciąż silne fundamenty. Trudno znaleźć potwierdzenie dla tezy, że w ostatnim okresie została ona "schłodzona". Przeciwnie - przez cały czas obserwujemy silną podaż kredytów dla gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych. Pewne obawy budzi wolne tempo prywatyzacji przedsiębiorstw. Wiąże się to z kwestią dyscypliny płac i rentownością tego sektora. Recesja jest "opóźnionym efektem" zbyt wysokiej dynamiki płac w 1996 i 1997 r. Nastąpił wówczas wzrost popytu konsumpcyjnego, którego zaspokojenie wymagało zwiększenia importu. Niepokoi sytuacja w handlu zagranicznym i rosnący deficyt w bilansie płatniczym. Wydaje się, że zbyt duże znaczenie przykłada się do polityki kursowej i stóp procentowych. Znacznie więcej zrobić można poprzez deregulację i usuwanie wszelkiego rodzaju barier dla eksporterów.


Bohdan Wyżnikiewicz
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową


W dojrzałej gospodarce rynkowej recesja jest jedną z faz cyklu koniunkturalnego, przejawiającą się spadkiem dochodu narodowego co najmniej przez dwa kolejne kwartały. Nie ma dowodów na to, że polska gospodarka rynkowa podlega fazom cyklicznego rozwoju. Nie są też znane prognozy wskazujące na możliwość zmniejszenia poziomu aktywności gospodarczej. Prognozuje się jedynie niższe tempo wzrostu niż osiągnięte w ostatnich pięciu latach. Spowolnienie wzrostu gospodarczego Polski spowodowane jest niekorzystną sytuacją gospodarczą jej otoczenia. Kryzys rosyjski okazał się dla eksportu bardziej dokuczliwy, niż się tego wcześniej spodziewano. Oczekiwane pogorszenie koniunktury w krajach Unii Europejskiej, głównie w Niemczech, już hamuje eksport na te rynki. Tymczasem mocny złoty sprzyja importowi, który skutecznie konkuruje z krajową produkcją. W efekcie na rynku zapanowało zamieszanie, co w świetle spowolnienia wzrostu gospodarczego niektórzy analitycy interpretują jako recesję.
Więcej możesz przeczytać w 9/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0