PERYSKOP

PERYSKOP

Dodano:   /  Zmieniono: 
Tylko co jedenasty Polak twierdzi, że w najbliższym czasie uspokoi się sytuacja w kraju. Co trzeci jest przekonany, że trwające protesty wkrótce wygasną, ale inne grupy zawodowe podejmą nowe akcje protestacyjne. 43 proc. ankietowanych przez sopocką Pracownię Badań Społecznych na zlecenie "Rzeczpospolitej" uważa, że kolejne grupy społeczne dołączą do tych, które teraz protestują.

66 proc. respondentów OBOP negatywnie ocenia działalność rządu. Notowania premiera są lepsze, ale również opinie negatywne przeważają nad pozytywnymi.

Spośród 2 mln rolników tylko 600 tys. ma szansę zarobić na swoje utrzymanie; pozostali powinni szukać pracy poza rolnictwem - twierdzi Roman Jagieliński, lider Partii Ludowo-Demokratycznej.

57 proc. ankietowanych przez OBOP uważa, że Andrzej Lepper dobrze wyraża potrzeby i pragnienia rolników. Przekonanie to jest tym wyższe, im niższe jest wykształcenie respondenta, gorsza jego ocena własnej sytuacji materialnej i mniejsza miejscowość, w której mieszka.

Wartość zagranicznych inwestycji w Polsce przekroczyła 30 mld dolarów.

Zapasy części zamiennych, materiałów i sprzętu zmniejszyły się do jednej trzeciej stanu określonego przez wojskowe normy. Wojsko nie ma pieniędzy na nowe zakupy, więc korzysta z zapasów.

W ubiegłym roku wydano ok. 25 tys. tytułów książkowych o łącznym nakładzie 145 mln egzemplarzy.

17 proc. Polaków ma zaciągnięty kredyt bankowy - wynika z badań IQS& QUANT Group. Ponad połowa z nich jest zadłużona na sumę do 3 tys. zł, a jedynie 8 proc. ma do spłacenia ponad 20 tys. zł.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zlecił Inspekcji Handlowej przeprowadzenie kontroli systemu dystrybucji mięsa i jego przetworów. Ma ona ujawnić, czy ostatnie podwyżki wyrobów mięsnych są uzasadnione.

W kolejce po daewoo matiza czeka ponad 25 tys. osób.

Ted Turner, właściciel sieci CNN, przeprosił za niewybredne żarty o Polsce i Polakach.
Więcej możesz przeczytać w 9/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0