Poczta

Poczta

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kasa chorych
Z niezwykłym wręcz zażenowaniem wysłuchuję nadzwyczaj pokrętnych skarg moich kolegów lekarzy na ich ponoć straszliwy los. Uważam za konieczne zwrócić demonstrującym swoje niezadowolenie uwagę, że zupełnie czym innym są nakłady na służbę zdrowia, a całkowicie odrębnym zagadnieniem jest koszt, jaki ponoszą ludzie, zwłaszcza poważnie chorzy, gdy przyjdzie im się leczyć. Te dwie sprawy nie mają z sobą absolutnie nic wspólnego i dlatego szermowanie interesem pacjentów jest niemoralnym nadużyciem. Nie zdarzyło mi się do tej pory zauważyć, aby ci, którzy tak energicznie zabiegają o podwyżkę płac, byli kiedykolwiek skłonni choćby w minimalnym stopniu obniżyć ceny usług świadczonych w prywatnych gabinetach czy zmniejszyć opłaty za wykonywane w publicznych szpitalach (na takimże sprzęcie) zabiegi, również stomatologiczne. Dopóki lekarze zatrudnieni w publicznych szpitalach, zwłaszcza ordynatorzy, będą mogli prowadzić prywatną praktykę i w jej ramach kierować do nich oraz tam leczyć swoich, dobrze im płacących pacjentów, dopóty finansowe obciążenie chorych nie będzie mniejsze - będą płacić i kasie chorych, i lekarzom za łaskawą pomoc.

nazwisko i adres znane redakcji


Kuźnie dyplomacji
Omawiając staranne przygotowanie w różnych krajach - europejskich i pozaeuropejskich - kadr dla służby dyplomatycznej, autor artykułu "Kuźnie dyplomacji" (nr 1) wymienia wiele zasłużonych w tej dziedzinie uczelni, konkludując, iż "naszym dyplomatom musi wystarczyć roczne szkolenie w MSZ". Czy tak jest rzeczywiście i czy jedyną drogą do tego rodzaju służby jest ukończenie klasycznej akademii dyplomacji? Gdy bezpośrednio po wojnie Francuzi tworzyli ENA, od 1945 r. główną kuźnię francuskich kadr urzędniczych najwyższych szczebli, przyświecała im myśl, że budowane na nowo państwo musi być nowocześnie zarządzane przez dobrze przygotowanych profesjonalistów, a ponadto szeroko rozumiana administracja publiczna stanowi całość, której integralną częścią jest służba dyplomatyczna. Bardzo podobny punkt widzenia reprezentowali w Polsce ci, którzy pod auspicjami premiera Tadeusza Mazowieckiego tworzyli Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Dlatego nie przypadkiem właśnie ENA stała się dla nich głównym wzorcem, a następnie szczególnie ważnym partnerem. KSAP wszechstronnie kształci przyszłych wyższych urzędników i daje im również solidne podstawy do pracy w takich resortach jak resort spraw zagranicznych. Słuchacze KSAP są starannie selekcjonowani pod kątem znajomości języków obcych, pogłębiają swe umiejętności językowe w trakcie kształcenia (dwa języki zachodnie) i odbywają m.in. dwumiesięczny staż zawodowy w wybranych krajach zachodnich. )

KRZYSZTOF KICIŃSKI
zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Administracji PublicznejEpitet
Bardzo lubię czytać felietony Stanisława Tyma, gdyż uważam, że walczy on z głupotą, używając już zapomnianego języka polskiego, gdzie "tak" oznacza tak, a "nie" oznacza nie. Nie mogę jednak zgodzić się z opinią, że powiedzenie: "tylko krowa nie zmienia zdania" jest niemądre ("Epitet", nr 8). Jest to bowiem tylko część powiedzenia i tak rozpatrywana może rzeczywiście wyglądać niezbyt mądrze. Dlatego cytuję to powiedzenie w całości (również dla pożytku tych, którzy uzasadniając swój kameleonizm, gorliwie przytaczają jedynie pierwszą część porzekadła): "tylko krowa nie zmienia zdania, a świnia często".

MIROSŁAW GÓRSKI
WarszawaStypendium Eisenhowera
Fundacja Einsenhower Exchange Fellowship, Inc. poszukuje kandydatów na stypendium obejmujące ośmiotygodniowy pobyt w USA (począwszy od marca 2000 r.), poświęcony zawodowym konsultacjom w wybranej przez stypendystę dziedzinie. Kandydaci powinni mieć 30-45 lat, posługiwać się biegle językiem angielskim, legitymować się już wyróżniającym dorobkiem zawodowym i mieć potencjał, by znacząco służyć rozwojowi Polski. Zainteresowane osoby mogą uzyskać potrzebne dokumenty w recepcjach: Ambasady USA w Warszawie, Konsulatu USA w Krakowie i Agencji Konsularnej USA w Poznaniu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kulturalnym Ambasady USA w Warszawie, nr telefonu: (22) 628-30-41 lub faksu: (22) 621-69-07 oraz za pośrednictwem Internetu: www.usaemb.pl.

ANDRZEJ OLECHOWSKI
przewodniczący Polskiej Komisji Nominacyjnej Stypendium EisenhoweraLiga globalna
W ramce ilustrującej artykuł "Liga globalna" (nr 8) omyłkowo pojawiło się nazwisko byłego premiera Ryutaro Hashimoto jako szefa japońskiego rządu. Tymczasem od lipca 1998 r. funkcję tę pełni Keizo Obuchi. Przepraszamy.

Redakcja
Więcej możesz przeczytać w 9/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0