Ludzie

Ludzie

Dodano:   /  Zmieniono: 
CHRISTOPHER HILL
Nowym ambasadorem USA w Polsce zostanie najprawdopodobniej Christopher Hill. Nominację doświadczonego dyplomaty, mającego opinię przyjaciela naszego kraju, ogłosił Biały Dom. Hill ma zastąpić Daniela Frieda, który pełni funkcję przedstawiciela Stanów Zjednoczonych w Warszawie od 1997 r.

Jednocześnie z nominacją Hilla ogłoszono nazwiska następców ambasadorów amerykańskich w kilku innych państwach. O tym, kto będzie przedstawicielem USA, wiadomo zwykle z dużym wyprzedzeniem, dlatego Christopher Hill (jeśli jego kandydatura zostanie zatwierdzona przez Senat) nową funkcję obejmie przypuszczalnie dopiero latem. Christopher Hill urodził się w 1952 r. Z wykształcenia jest ekonomistą. Jako wolontariusz działał w Korpusie Pokoju w Kamerunie. W latach 80. pracował w ambasadzie USA w Warszawie, a następnie w sekcji polskiej Departamen- tu Stanu w Waszyngtonie. W połowie lat 90. został członkiem zespołu negocjacyjnego pod kierownictwem Richarda Holbrooka w Bośni. Pełnił funkcję ambasadora Stanów Zjednoczonych w Macedonii. Był specjalnym wysłannikiem prezydenta Billa Clintona ds. konfliktu w Kosowie (odegrał ważną rolę podczas rokowań pokojowych w podparyskim Rambouillet). Obecnie stoi na czele wydziału Europy Południowo-Wschodniej w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego USA. Dobrze zna język polski i serbsko-chorwacki , słabiej zaś macedoński i albański.

WOJCIECH ROSZKOWSKI
"Znakomity fachowiec, nie związany z żadną partią" - tak prof. Wojciecha Roszkowskiego, historyka, kandydata AWS na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ocenia Andrzej Szkaradek, poseł akcji. Politycy PSL i UW nie wykluczają, że zgodzą się, aby prof. Roszkowski kierował instytutem.

Zadaniem IPN jest między innymi udostępnianie teczek pokrzywdzonym przez służby specjalne PRL. Bez prezesa instytucja ta nie może działać. Kolegium IPN zgłosiło dotychczas dwóch kandydatów na to stanowisko. Prof. Witold Kulesza nie uzyskał w Sejmie niezbędnych do wyboru trzech piątych głosów, a prof. Andrzej Chwalba zrezygnował z kandydowania, gdy wyszło na jaw, że nie poinformował o swojej przynależności do PZPR. Wydaje się, że Roszkowski ma duże szanse na wybór. Oprócz AWS mogą go poprzeć również ludowcy i UW, mimo że unici wcześniej zgłosili swojego kandydata - Bogdana Borusewicza, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Wojciech Roszkowski ma 53 lata. Jest autorem znanych podręczników do historii. Napisał między innymi wydaną w latach 80. w drugim obiegu (pod pseudonimem Andrzej Albert) "Najnowszą historię Polski". Tytuł profesora uzyskał w 1991 r. Podczas ostatnich wyborów prezydenckich kierował komitetem wyborczym prof. Adama Strzembosza. Był prorektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Studiów Politycznych PAN i wykładowcą SGH.

JAVIER SOLANA
"Moja praca nad zjednoczeniem Europy nie będzie zakończona dopóty, dopóki Polska nie znajdzie się w Unii Europejskiej" - zapewnił Javier Solana, wysoki przedstawiciel unii do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Hiszpan odebrał doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji przyznany mu przez śląskich biznesmenów i polityków.

W poznańskiej uroczystości wzięli udział między innymi szef MSZ Bronisław Geremek, minister sprawiedliwości Hanna Suchocka, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Barbara Labuda oraz kilkudziesięciu parlamentarzystów. Solanę uhonorowano głównie za jego wkład w przełamanie porządku jałtańskiego. W Katowicach Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji wręczył byłemu sekretarzowi generalnemu NATO premier Jerzy Buzek. Tę nagrodę z kolei Solana otrzymał za osobiste zaangażowanie w przyjęcie Polski do paktu. Javier Solana ma 58 lat. Jest profesorem fizyki. Działał w opozycji antyfrankistowskiej. Pierwszy raz do parlamentu hiszpańskiego wybrano go w 1977 r. (z listy partii socjalistycznej). W latach 80. kierował resortami kultury i edukacji, był także rzecznikiem rządu. W 1992 r. został ministrem spraw zagranicznych. Sekretarzem generalnym NATO był w latach 1995-1999. "Panem Europą" jest od października ubiegłego roku.
Więcej możesz przeczytać w 8/2000 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0