Unia prawna

Unia prawna

Dodano: 
Wraz z podpisaniem umowy między Polską a Francją polski wymiar sprawiedliwości wkracza do Unii Europejskiej, a unia wkracza w codzienne życie Polaków
- Cieszę się, że 10 marca mogłam podpisać w Paryżu z panią minister Hanną Suchocką umowę między ministerstwami sprawiedliwości Polski i Francji. Zainaugurowała ona trzyletnią współpracę, finansowaną z funduszu PHARE, między Polską a grupą państw członkowskich Unii Europejskiej. Francja patronuje temu projektowi, w którym biorą również udział Niemcy i Holandia.

To pierwsza tzw. umowa o partnerstwie podpisana przez Polskę z krajem będącym członkiem UE, ale również pierwsza tego typu umowa zawarta przez Francję z krajem będącym kandydatem do Unii Europejskiej. To umowa nowa i oryginalna przez to, że wprowadza bezpośrednią współpracę administracji krajów członkowskich z administracjami krajów kandydujących do unii.
Głównym celem tego projektu jest ułatwienie Polsce przyjęcia unijnego dorobku prawnego, tzn. wszystkich norm prawnych, ale również mechanizmów i zwyczajów występujących w codziennych kontaktach krajów członkowskich unii. Przejęcie unijnego acquis będzie niemożliwe bez wzmocnienia polskich instytucji, których zadaniem będzie jego wprowadzenie.
Dzięki tej umowie, która w swym założeniu ma się przyczynić do wzmocnienia polskiego systemu sądowniczego, polscy, francuscy, holenderscy i niemieccy przedstawiciele resortu sprawiedliwości będą mieli okazję lepiej się poznać, wymienić doświadczenia, by skuteczniej działać w przyszłej rozszerzonej Europie. Sędziowie i przedstawiciele policji państw członkowskich unii już dawno nawiązali współpracę pozwalającą im zwalczać handel narkotykami, pranie brudnych pieniędzy, nielegalną emigrację, handel dziećmi, korupcję itd.
Umowa pozwoli zatem tysiącom przedstawicieli polskiego wymiaru sprawiedliwości zapoznać się stopniowo, w ciągu trzech lat, z teorią i praktyką prawa unijnego. Program współpracy, który uwzględnia obecny stan polskiego systemu sądowniczego i poważne zmiany, jakie zaszły w nim od 1989 r., umożliwi udzielenie Polsce konkretnego poparcia w dążeniu do stworzenia nowoczesnego wymiaru sprawiedliwości, harmonijnie współdziałającego z systemami sądowniczymi Unii Europejskiej. Wiele mechanizmów wypracowanych w okresie trwania umowy znajdzie zastosowanie w Polsce jeszcze przed jej przystąpieniem do UE. Chodzi tu zwłaszcza o międzynarodową współpracę w dziedzinie sądownictwa i walkę ze zorganizowaną przestępczością.
Za parę lat wschodnia granica Polski stanie się granicą Unii Europejskiej, co sprawi, że wasz kraj będzie odgrywać we wspólnocie europejskiej szczególną rolę. Powinniśmy pamiętać, że dla opinii publicznej krajów unii ten aspekt rozszerzenia pozostaje sprawą wyjątkowo ważną.
Cieszę się widząc, że wraz z podpisaniem tej umowy polski wymiar sprawiedliwości wkracza do Unii Europejskiej, a unia wkracza w codzienne życie Polaków.
Okładka tygodnika WPROST: 12/1999
Więcej możesz przeczytać w 12/1999 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0