GIEŁDA

GIEŁDA

Dodano:   /  Zmieniono: 
117 503 ludzi zostało poszkodowanych w 1998 r. z powodu wypadków przy pracy; jest to o 2,8 proc. mniej niż w 1997 r. Życie straciło 651 osób (o 6,9 proc. mniej niż rok wcześniej). Wśród poszkodowanych najwięcej było kowali, ślusarzy i robotników budowlanych.


W 1998 r. 33 proc. przedsiębiorstw (o 2 punkty procentowe więcej niż rok wcześniej) nie wypracowało w Polsce zysku netto - informuje GUS. Koszty w tych firmach rosły szybciej niż przychody. Obniżyła się ich rentowność i płynność finansowa, co oznacza, że miały one trudności z regulowaniem nawet najpilniejszych zobowiązań.

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy tego roku deficyt obrotów bieżących handlu zagranicznego zmniejszył się z 855 mln USD do 300 mln USD.

Rada nadzorcza Telekomunikacji Polskiej SA zdecydowała o emisji obligacji w wysokości ok. 1 mld USD. Uzyskane w ten sposób środki mają być przeznaczone na rozwój spółki.

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach było w lutym o 0,3 proc. niższe niż przed rokiem. Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 1626 zł i było o 8 proc. wyższe niż rok temu.

W 1998 r. cementownie wyprodukowały w Polsce 14,8 mln t cementu. Na rynku krajowym sprzedano 12,9 mln t (o 5,9 proc. więcej niż przed rokiem), a wyeksportowano 1,9 mln t (o 25 proc. mniej niż w 1997 r.).

Nakłady inwestycyjne na infrastrukturę transportową Polski do 2015 r. powinny wynieść 160 mld zł - szacują eksperci Ministerstwa Transportu.

Rozdysponowano już tegoroczny kontyngent na przywóz do Polski węgla kamiennego z Federacji Rosyjskiej. Wynosi on 690 tys. t. W następnych latach ma być zwiększany o 5 proc. rocznie, aby w 2001 r. osiągnąć 760 tys. t.

Bank Światowy pożyczy Polsce ok. 500 mln USD na program aktywizacji terenów wiejskich. Koszt realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską programu wyniesie 1,2 mld USD.
Prawie 50 tys. t półtusz wieprzowych skupiła do połowy marca Agencja Rynku Rolnego. W tym czasie sprzedała eksporterom ponad 20 tys. t półtusz.

Amerykański Bank Inwestycyjny Chase Manhattan został wybrany na doradcę przy prywatyzacji Huty Katowice SA. Prywatyzacja ma być przeprowadzona jeszcze w tym roku.
Więcej możesz przeczytać w 14/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0