WEKTORY

WEKTORY

Dodano:   /  Zmieniono: 
Czy zwracać podatek VAT cudzoziemcom?
Włodzimierz W. Sukiennik
prezes Polskiej Izby Turystyki


Sądzę, że jest to właściwe posunięcie, zbliżone do rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej. Powinno się ono przyczynić do zwiększenia przyjazdowego ruchu turystycznego, a rynek polski może się okazać dla tzw. masowego turysty jeszcze bardziej atrakcyjny nie tylko ze względu na handel przygraniczny. Zwrot VAT to jednak jedna z wielu zmian, jakie niezbędne są w dziedzinie polskich rozwiązań prawnych i podatkowych. Polska Izba Turystyki jest członkiem struktur samorządowych Unii Europejskiej (ECTAA). W rozmaitych dyskusjach zwraca się nam uwagę, że w procesie dostosowawczym naszej gospodarki trzeba pamiętać o tym, by podatki, zwłaszcza VAT, w sferze usług turystycznych zaczęły odpowiadać standardom unijnym. Ujednolicenie rozwiązań prawnych powinno zatem stworzyć warunki do podejmowania w przyszłości równoprawnej konkurencji.


Andrzej Kondratowicz
Centrum im. Adama Smitha


Przy likwidowaniu jakichkolwiek obciążeń podatkowych zawsze trzeba rozważać dwa rodzaje konsekwencji. Po pierwsze - krótkookresowe skutki fiskalne (utrata przychodów przez budżet), a po drugie - długofalowy korzystny wpływ na gospodarkę (wzrost konkurencyjności zakupów w Polsce, zmniejszanie sfery ingerencji państwa w gospodarkę i pobudzanie przedsiębiorczości). Trudno sobie wyobrazić, aby biznesmeni powracający na przykład do Turynu zagrozili budżetowi odbieranym podatkiem. Teoretycznie problem mógłby się jedynie pojawić w ruchu przygranicznym i przy wyjazdach gastarbeiterów ze Wschodu. Oby! Musieliby oni bowiem przedstawić oryginalne faktury - strata fiskusa na VAT byłaby kompensowana zmniejszonymi rozmiarami nie rejestrowanego i nie opodatkowanego obrotu w kraju. Pamiętajmy też, że korzystamy z takiego samego przywileju w innych krajach.
Więcej możesz przeczytać w 14/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0