Poczta

Poczta

Dodano:   /  Zmieniono: 
Poradnik obieżyświata
W tekście "Poradnik obieżyświata" (dodatek "Dookoła świata", nr 16) podano niewłaściwy adres internetowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Istotnie, niegdyś home page MSZ była częścią zasobów umieszczonych na serwerze Kancelarii Preze sa Rady Ministrów. Od początku 1999 r. jednak nasz resort uruchomił no- we strony pod adresem http://www.msz.gov.pl. (...) Nowa strona MSZ zawiera między innymi zestaw informacji na temat wszystkich placówek resortu za granicą. W niedługim czasie zostanie tam umieszczony obszerny materiał - poradnik "Polak za granicą", w którym każdy, kto planuje podróż do dowolnego zakątka świata, odnajdzie informacje dotyczące lokalnych przepisów, obyczajów, niebezpieczeństw etc.

KRZYSZTOF W. KASPRZYK dyrektor Departamentu Systemu Informacji MSZ


Okładka roku
Publiprox Polska ogłasza konkurs na okładkę pra- sową roku Publipress?99. Konkurs, wzorowany na francuskiej imprezie La Une de Presse, adresowany jest do wydawców i redakcji ogólnopolskich czasopism niespecjalistycznych o nakładzie minimum 15 tys. egzemplarzy, ukazujących się nie częściej niż raz w tygodniu. Na drodze dwuetapowych eliminacji wyło- niona zostanie profesjonalna, ciekawa pod względ- em graficznym, informacyj- nym oraz marketingowym okładka roku 1999. Impreza, stwarzając okazję do spotkania całego środowiska prasowego, ma na celu zainspirowanie wydawców i grafików do większej dbałości o artystyczny i profesjonalny wizerunek ich czasopisma. Udział w konkursie jest bezpłatny, a warunkiem zgłoszenia jest dostarczenie do 1 grudnia 1999 r. pełnej dokumentacji do biura organizacyjnego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2000 r. W jury zasiadają między innymi: Hanna Bakuła, Andrzej Mleczko, Michał Batory, Anda Rottenberg, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy Witold Gawda, prezes Izby Wydawców Prasy Lech Kruszona. Wydawcy okładek zgłoszonych do konkursu będą się ubiegać o Grand Prix i drugą nagrodę, ufundowane przez Publiprox Polska. Jury przewidziało również nagrodę specjalną Fundacji Hanny Bakuły, za szczególnie interesującą okładkę czasopisma, które nie spełnia wszystkich kryteriów uczestnictwa w konkursie. Prace, które zakwalifikują się do drugiego, finałowego etapu konkursu, zostaną nagrodzone prezentacją na wystawie pokonkursowej w galerii Zachęta.
Dodatkowe informacje w biurze konkursu: Agencja Primum Public Relations, 00-545 Warszawy, ul. Marszałkowska 68/70 lok. 32, tel. (022) 622 01 48...49, faks (022) 621 84 32, e-mail: primum@zigzag.pl


Tabula rasa
Nowy kodeks drogowy wprowadził nowe wzory tablic rejestracyjnych. Czeka nas wielka i kosztowna wymiana. Nowe tablice są zgodne z normami Unii Europejskiej, poza tym są ładne i podobno trudne do podrobienia. Na tym jednak lista zalet się kończy. Tablice rejestracyjne służą do jednoznacznej identyfikacji samochodu. Od lat doskonalono ich formę, aby zawierały możliwie dużo informacji i dały się łatwo odczytać. I cały problem z tym odczytem. Adresatem informacji zapisanej na tablicy były ludzkie oczy. Czasy się zmieniają, karty magnetyczne wypierają czeki i dokumenty tożsamości, a kody kreskowe zastępują metki z cenami. Identyfikacja przez urządzenia elektroniczne stopniowo wypiera metody tradycyjne. Tymczasem nowe tablice rejestracyjne nie są dostosowane do rozpoznawania przez systemy elektroniczne. Nie ma na nich kodu kreskowego, chipa ani żadnych innych oznaczeń pozwalających na jednoznaczną identyfikację przez współczesne czytniki. W ten sposób tracimy szansę na budowę nowoczesnego systemu zbierania i przetwarzania danych o ruchu drogowym. Umieszczenie prostego kodu kreskowe- go pozwoliłoby zbierać in formacje o samochodach wjeżdżających na autostrady, pojawiających się na stacjach benzynowych, przejściach granicznych czy giełdach. Takie informa- cje to wspaniała podsta wa systemu wyszukiwania skradzionych samochodów, zdublowanych numerów rejestracyjnych, a przy odpowiedniej współpracy z policją - możliwość szybkiej reakcji na przestępstwa drogowe. Jeżeli przegapimy okazję budowy nowoczesnego systemu, za kilka lat czeka nas kolejna wymiana tablic i kolejne sięganie do kieszeni podatników.

LESZEK GRUDZIŃSKI netcad@netcad.cnet.pl


Fałszywa lewica
W artykule "Fałszywa lewica" (nr 16) zamieściliśmy cytaty z miesięcznika "Dziś", diagnozujące sytuację lewicy polskiej. Autorstwo mylnie przypisaliśmy Mieczysławowi F. Rakowskiemu, redaktorowi naczelnemu "Dziś". W rzeczywistości cytaty pochodzą z anonimowego artykułu umieszczonego w "Dziś" w rubryce "Naszym zdaniem". Mieczysława F. Rakowskiego przepraszamy.

Redakcja
Więcej możesz przeczytać w 17/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0