Euro-Polacy

Euro-Polacy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wielu dzisiejszych portugalskich polityków i urzędników, pracujących zarówno w Lizbonie, jak i w Brukseli, to absolwenci organizowanych wcześniej europejskich szkoleń, obozów i klubów
Od pewnego czasu iberyjski pomysł zaczyna przynosić efekty również w naszym kraju. Nieustannie poszerza się grono młodzieży zainteresowanej problematyką zjednoczonej Europy. Do rozmaitych szkolnych klubów i organizacji zajmujących się rozwijaniem "świadomości europejskiej" należy już 10 tys. uczniów szkół średnich i podstawowych. Nie tylko zdobywają oni tam wiedzę o instytucjach europejskich, krajach członkowskich Unii Europejskiej i Radzie Europy, lecz także uczą się pracy w grupie oraz sztuki prowadzenia dyskusji. Spotkania klubowe przyczyniają się do zrozumienia pluralizmu, wzajemnej tolerancji i szacunku. W ramach kampanii informacyjnej i promocyjnej poświęconej integracji europejskiej Polska Rada Ruchu Europejskiego zorganizowała Okrągły Stół Klubów Europejskich, któremu patronował nasz tygodnik. 10 kwietnia do Sali Kolumnowej Sejmu przyjechało niemal 300 uczniów i nauczycieli z całej Polski. Otwarcia obrad dokonał wicemarszałek Sejmu Jan Król oraz wiceminister edukacji narodowej Wojciech Książek. Uczestnicy wysłuchali wykładów między innymi posła Andrzeja Wielowieyskiego, prof. Elżbiety Kaweckiej-Wawrzykowskiej i prof. Eugeniusza Piontka. W drugiej części spotkania dyskutowano nad udoskonalaniem form działania i współpracy klubów. Zaprezentowano także programy, których zadaniem jest wspieranie międzynarodowych kontaktów młodzieży. Rozmowy z rówieśnikami z państw Unii Europejskiej czy zwiedzanie siedzib instytucji europejskich stanowią doskonałe uzupełnienie teoretycznej wiedzy zdobytej na spotkaniach klubowych. Wyjazdy stanowią jedyną w swoim rodzaju okazję do nauki języków obcych i poznawania innych kultur. Ważną częścią spotkania była prezentacja dorobku klubów podczas tzw. targów klubowych, które ujawniły otwartość na świat i nowoczesny sposób myślenia młodych "Euro-Polaków".

(ASz)
Więcej możesz przeczytać w 17/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0