GIEŁDA

GIEŁDA

Dodano:   /  Zmieniono: 
180 000 spośród ponad 2 mln gospodarstw chłopskich w Polsce spełnia standardy Unii Europejskiej. Dotychczasowe inwestycje w tej branży wyniosły zaledwie 24 mln USD. Stworzenie miejsc pracy dla ludności wiejskiej poza rolnictwem umożliwiłoby - zdaniem ekspertów - powstanie 600-700 tys. silnych gospodarstw, mogących konkurować z rolnictwem unijnym.


Polska nie może się spodziewać uzyskania zgody na odstępstwa od zasad swobodnego nabywania ziemi przez obcokrajowców - takie stanowisko Unii Europejskiej w rokowaniach akcesyjnych zaprezentował Rolf Timans, przedstawiciel Komisji Europejskiej w Warszawie.

Bank Światowy udzieli Polsce kredytu w wysokości 300 mln USD na restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego. Jeśli program restrukturyzacji będzie realizowany zgodnie z wymogami BŚ, uzyskamy dodatkową pożyczkę w wysokości 700 mln USD.

W polskich portach morskich wyładowano w 1998 r. 18,2 mln t towarów (o 9,5 proc. mniej niż w 1997 r.), a załadowano na statki 32,3 mln t (o ponad 6 proc. więcej).

61 proc. gospodarstw domowych nie wystarczało w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb - informuje CBOS. W porównaniu z ubiegłym rokiem o 4 proc. (do 32 proc.) wzrósł odsetek gospodarstw, w których brakowało pieniędzy na żywność.

W pierwszym kwartale 1999 r. w Polsce sprzedano o 6 proc. więcej samochodów niż w tym samym okresie 1998 r. Jeśli tempo to utrzyma się przez cały rok, sprzedaż - według prognoz spółki Sa- mar - wzrośnie do 550 tys. pojazdów (w 1998 r. Polacy kupili 518 tys. aut).

Resort gospodarki wszczął postępowanie antydumpingowe w sprawie tkanin syntetycznych przywożonych do Polski z Korei Południowej i Tajwanu.

Pierwsze składki do otwartych funduszy emerytalnych ZUS zacznie przesyłać od połowy maja. Według ocen ekspertów ZUS, 1,2 mln Polaków wybrało już jeden z funduszy tworzących drugi filar reformy emerytalnej.

Od stycznia do marca 1999 r. prze- kazano do użytku 12,6 tys. mieszkań - o 26,3 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Zdaniem ekspertów, recesja w budownictwie spowodowana jest wysoką ceną lokali; za przeciętne wynagrodzenie można kupić 0,5-0,7 m2 powierzchni mieszkania.
Więcej możesz przeczytać w 18/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0