WEKTORY

WEKTORY

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ziemia dla cudzoziemców?
Roman Jagieliński
były wicepremier i minister rolnictwa


Uważam, że sprzedaż gruntów cudzoziemcom na cele inwestycyjne jest zjawiskiem korzystnym, także dla naszego kraju. Obowiązujące prawo nie stwarza tu istotnych przeszkód. W ubiegłym roku sprzedano kilka tysięcy hektarów. Inaczej sytuacja wygląda, gdy zakup ziemi ma charakter lokaty kapitału. Wypowiedź ambasadora Timansa wydaje mi się zaskakująca. Jestem przekonany, że powinniśmy uzyskać pięcio-, dziesięcioletni okres przejściowy, w trakcie którego mieszkańcy naszego kraju staną się bardziej zamożni, a przez to konkurencyjni przy zakupie każdego kawałka ziemi, w tym nieruchomości rolnych. Irlandczycy także obawiali się w pewnym okresie, że ich grunty zostaną wykupione przez zamożniejszych Brytyjczyków. Przystąpienie do Unii Europejskiej umożliwiło im jednak skorzystanie z różnego rodzaju funduszy pomocowych, przez co okazali się konkurencyjni, a ich obawy się nie sprawdziły.


Prof. Jerzy Osiatyński
były minister finansów


Wypowiedź ambasadora Rolfa Timansa, iż "Polska nie może się spodziewać, że w trakcie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską uzyska zgodę na odstępstwo od zasad swobodnego nabywania ziemi przez obcokrajowców", wydaje się bardziej odbiciem jego poglądów niż stanowiska unii. Można ją potraktować jako próbę sondażu. Polsce nie chodzi przecież o uzyskanie generalnego odstępstwa od zasad, lecz o ich wprowadzenie z odpowiednim opóźnieniem. Jeśli zaś wypowiedź ambasadora Timansa potraktować jako brak zgody na uzyskanie przez nas odpowiednich okresów dostosowawczych, trudno byłoby to nam zaakceptować. Polska musi dążyć do uzyskania okresu przejściowego w tej dziedzinie. Mieszkańcy naszego kraju dysponują na razie zbyt niskimi dochodami, aby móc konkurować na większą skalę z cudzoziemcami przy zakupie ziemi. Okresy przystosowawcze stosowano zresztą w innych krajach, znajdujących się w sytuacji podobnej do naszej.
Więcej możesz przeczytać w 18/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0