Bez koncepcji?

Bez koncepcji?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Toczące się od kilku lat dyskusje na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej cechuje brak jasnego i jednoznacznego języka
W publicznych debatach te same określenia często nabierają zgoła odmiennych znaczeń, co uniemożliwia racjonalną wymianę argumentów. Ponadto istnieją fałszywe wyobrażenia o unii - niektórzy uważają ją za biurokratyczny i bezduszny moloch zagrażający tożsamości tworzących ją narodów, inni widzą w niej niemal idealne osiągnięcie cywilizacji europejskiej.

Krakowski Ośrodek Myśli Politycznej zorganizował w ubiegłym roku konferencję "Europa wyobrażeń". W książce opublikowano wygłoszone tam referaty oraz teksty napisane specjalnie do tego tomu. Dwie sesje poświęcono konfrontacji przeświadczeń społeczeństw Europy o krajach naszego regionu z przeważającymi tu wyobrażeniami o Unii Europejskiej. Konferencję zdominowało pytanie o polską doktrynę integracyjną. Czy nasze elity polityczne ją posiadają? Większość dyskutantów (m.in. Piotr Naimski, Zdzisław Najder i Antoni Podolski) odpowiedziała negatywnie. Doktrynę niekoniecznie trzeba rozumieć jako pisemną formułę zatwierdzoną przez oficjalne gremia. Zdaniem Antoniego Podolskiego, chodzi raczej o porozumienie elit politycznych i stojących za nimi wyborców w sprawie zasad określających interes naszego państwa w negocjacjach z UE. "Podobny konsensus istniał przecież w ostatnich latach w sprawie członkostwa w NATO i model ten można przyjąć za minimum możliwego porozumienia w sprawie UE. Jednak praktyka polskiego życia politycznego każe być w kwestii szans takiego porozumienia pesymistą" - twierdzi Podolski. Dotychczasowy przebieg publicznej debaty na temat członkostwa Polski w UE i brak doktryny integracyjnej w działaniach władzy ujawniają - zdaniem autorów - kryzys polskiej myśli politycznej.

(PA)
Czy Polska ma doktrynę integracyjną?,

Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 1999 r.
Więcej możesz przeczytać w 18/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0