Ludzie

Ludzie

Dodano:   /  Zmieniono: 
JULIUSZ BRAUN
Duże szanse na objęcie stanowiska przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ma Juliusz Braun, dotychczas poseł Unii Wolności. W czasie sejmowego głosowania uzyskał on największe poparcie spośród ubiegających się o miejsce w radzie. Opowiedziało się za nim 258 posłów.


Wybory uzupełniające obsadę KRRiTV odbyły się w związku z wygaśnięciem kadencji przewodniczącego rady Bolesława Sulika i Andrzeja Zarębskiego, pełniącego funkcję jej sekretarza (obydwaj z rekomendacji UW). Zgodnie z przewidywaniami, w głosowaniach sejmowych odrzucono kandydaturę prof. Wiesława Godzica, popieranego przez SLD. Po wybraniu do rady Juliusza Brauna i Jarosława Sellina, byłego rzecznika prasowego rządu, do pełnego składu brakuje już tylko reprezentanta Aleksandra Kwaśniewskiego. Prezydent wyznaczy następcę Jana Szafrańca (AWS-ZChN), zasiadającego w KRRiTV z nominacji Lecha Wałęsy. Juliusz Braun urodził się w 1948 r. Jest absolwentem Wydziału Geologicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracował w kieleckim oddziale Państwowego Instytutu Geologicznego. Później poświęcił się dziennikarstwu: publikował między innymi w "Echu Dnia", tygodniku katolickim "Niedziela" i "Gazecie Kieleckiej". Od 1989 r. był posłem na Sejm (NSZZ "Solidarność", Unia Demokratyczna, Unia Wolności). Przez dwie poprzednie kadencje Sejmu pełnił funkcję przewodniczące- go Komisji Kultury i Środków Przekazu.


Tadeusz Gawin
Na karę grzywny został skazany Tadeusz Gawin, prezes Związku Polaków na Białorusi. Pretekstem do ukarania stało się sformułowanie "dławienie języka polskiego", umieszczone na jednym z plakatów podczas pikiety w Grodnie. Demonstranci protestowali przeciwko łamaniu przez białoruskie władze prawa do nauki w ojczystym języku.


Gawinowi zarzucono zorganizowanie nielegalnej pikiety, a przede wszystkim obrazę wymienionych z nazwiska wysokich urzędników państwowych, oskarżanych o próbę likwidacji w szkołach klas z językiem polskim. Karę wymierzył prezesowi ZPB sąd dzielnicowy. Decyzja wpisuje się w podejmowane przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę działania zmierzające do poróżnienia Białorusinów z mniejszościami narodowymi. Z Gawinem solidaryzują się reprezentanci białoruskich organizacji pozarządowych, którzy w specjalnym oświadczeniu skrytykowali łamanie praw mniejszości polskiej. Tadeusz Gawin urodził się w 1951 r. Studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Orle i Wojskowej Akademii Łączności w Leningradzie. Służbę w radzieckiej armii odbył na Dalekim Wschodzie. Na Białoruś wrócił w 1987 r. W latach 1987-1991 był szefem łączności grodzieńskiej jednostki Wojsk Ochrony Pogranicza. Wraz z przedstawicielami wszystkich liczących się ugrupowań opozycyjnych podpisał się pod Kartą ?97, która głosi ideę wolnej i demokratycznej Białorusi. Od 1990 r. stoi na czele Związku Polaków na Białorusi.


JAROSŁAW SELLIN
"Układ w Krajowej Radzie Radio- fonii i Telewizji jest trudny. Patrząc jednak na rozkład parytetów, sądzę, że istnieje pewna możliwość manewru i wypracowania konsensusu" - jasno wykładał w wypowie- dzi dla "Życia" Jarosław Sellin, były rzecznik prasowy rządu, który decyzją Sejmu został nowym członkiem rady.


Sellina rekomendowała AWS. Nie zmieni to jednak pozycji największego ugrupowania parlamentarnego, które wciąż będzie wywierać niewielki wpływ na poczynania rady (akcję reprezentuje dwóch z dziewięciu członków). Nie lepiej na zmianach wyszła UW. Dotychczas w KRRiTV miała dwóch przedstawicieli, obecnie będzie posiadać jednego - Juliusza Brauna. Unia może jednak liczyć na możliwość porozumiewania się z reprezentantami opozycji i prezydenta. Sam Jarosław Sellin podkreśla potrzebę odpolitycznienia publicznych mediów. Jarosław Sellin urodził się w 1963 r. Ukończył historię na Uniwersytecie Gdańskim. Po studiach uczył tego przedmiotu w liceum, a następnie na UG. W latach 80. związał się z konserwatywnym Ruchem Młodej Polski. W 1991 r. przygotowywał programy dla polskojęzycznej telewizji w Wilnie. Dziennikarstwem telewizyjnym zajmował się w gdańskim oddziale "Panoramy" i "Wiadomościach", a od 1993 r. pracował w Polsacie, gdzie przez kilka lat kierował programem "Informacje". W maju 1998 r. objął funkcję rzecznika prasowego rządu. Pełnił ją do marca 1999 r.
Więcej możesz przeczytać w 18/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0