Najlepsze programy MBA

Najlepsze programy MBA

Dodano:   /  Zmieniono: 12
Studia MBA są jak klasyczny garnitur – wśród menedżerów nigdy nie wychodzą z mody. Jednak jak każdy garnitur mogą być skrojone z lepszej lub gorszej tkaniny.

MBA zawsze w modzie

MBA (Master of Business Administration – magister zarządzania biznesem) to stopień, o którym marzy większość menedżerów. Co prawda czasy, kiedy dowolny dyplom MBA gwarantował błyskawiczną karierę, minęły w Polsce bezpowrotnie wraz z fascynacją wszystkim, co zachodnie. Jednak i dziś ukończenie dobrych studiów MBA jest inwestycją, która z pewnością prędzej czy później zaowocuje awansem i lepszą pensją. Dlatego uczelnie prowadzące uznane programy MBA nie mają kłopotów z rekrutacją kandydatów na studia, a niektóre mogą sobie nawet pozwolić na selekcję chętnych za pomocą specjalnie standaryzowanych testów, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i domaganie się co najmniej kilkuletniego doświadczenia w zarządzaniu.

MBA to przecież studia przeznaczone dla praktyków – osób, które w jakimś momencie swej menedżerskiej kariery postanawiają uporządkować dotychczasową wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i pochodzącą z doświadczenia, poznać nowe techniki strategicznego planowania, skutecznego kierowania i osiągania sukcesu i nabrać pewności siebie w ich stosowaniu. Wszystko po to, by sprawniej zarządzać kierowaną przez siebie organizacją i własną karierą zawodową.

Dla zmotywowanych

W tej chwili na polskim rynku usług edukacyjnych dostępnych jest ok. 50 programów MBA prowadzonych przez niemal 40 uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych. Programy te można podzielić na trzy grupy: standardowe MBA, Executive MBA – przeznaczone dla kadry zarządzającej najwyższego szczebla, i MBA specjalistyczne, dla menedżerów określonych branż bądź specjalizacji. Te ostatnie od standardowych odróżnia wprowadzenie do programu zagadnień specyficznych dla danego obszaru zainteresowań.

Większość zajęć jest prowadzona w języku polskim bądź angielskim, w zależności od tego, czy wykładowca pochodzi z kraju, czy z zagranicy. Są też programy wyłącznie w języku polskim, angielskim, niemieckim lub francuskim. Studia obejmują zaawansowane zagadnienia z zakresu prawa, metod analizy statystycznej, rachunkowości, finansów, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi. Są też interdyscyplinarne – czerpią treści nie tylko z ekonomii czy nauk o zarządzaniu, ale także psychologii, socjologii i etyki.

Ukończenie studiów MBA wymaga ogromnej motywacji ze strony studentów. Są one wyjątkowo czaso – i pracochłonne. Ogromny nacisk kładzie się na kształcenie praktycznych umiejętności, wymianę doświadczeń między uczestnikami kursu, własną kreatywność. To oznacza nie tylko uczestnictwo w zajęciach co drugi weekend, ale także przygotowywanie w domu różnego rodzaju projektów, czytanie ogromnej ilości literatury, poświęcenie resztek wolnego czasu, który zostaje po normalnym dniu pracy w firmie.

– Uczestnikom studiów MBA zazwyczaj motywacji nie brakuje. Chcą wydobyć z tych studiów jak najwięcej wiedzy i umiejętności. Tu nie chodzi tylko o papier – mówi Rafał Mrówka, który jest kierownikiem programu MBA prowadzonego przez Szkołę Główną Handlową. – Widać wyraźną różnicę między nimi a studentami studiów podyplomowych, którym często zależy jedynie na kolejnej pozycji w CV. Koszty studiów MBA to nie tylko duży nakład pracy i czas poświęcony na ich ukończenie, ale także spory wydatek finansowy. Za przeciętny dwuletni kurs trzeba zapłacić ok. 30 tys. zł, są jednak i takie, za które czesne wynosi równowartość 30 tys. euro. To sporo, ale te studia muszą się samofinansować, bo nie są dotowane przez resort nauki, a ściągnięcie liczących się wykładowców zarówno z kraju, jak i z zagranicy stanowi dla uczelni znaczący koszt. Za studia MBA trzeba zatem słono zapłacić. Tylko nieliczni mogą oczekiwać, że pracodawca pokryje im cały wydatek na studia. Jednak to się opłaca. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak, mediana miesięcznych zarobków osób z tytułem MBA wynosiła w ubiegłym roku ponad 13,3 tys. zł brutto. Dla porównania, pracownicy, którzy ukończyli studia magisterskie, doktoranckie lub podyplomowe, otrzymywali pensje w wysokości ok. 5 tys. zł. W zależności od szczebla zarządzania płace absolwentów MBA wynosiły od około 11 tys. zł na stanowisku kierownika zespołu liczącego od dwóch do dziesięciu osób do prawie 27 tys. zł brutto w wypadku członka zarządu.

Cena ma znaczenie

Studia studiom nierówne. W opinii prof. Witolda Orłowskiego, szefującego Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, wybieranie taniego kursu MBA tylko dla uzyskania dyplomu mija się z celem. – Pracodawcy nauczyli się już odróżniać lepsze programy MBA od gorszych, wielu z nich samemu ukończyło takie studia. Ukończenie słabego kursu to strata czasu i pieniędzy – mówi Orłowski.

Jego zdaniem rynek powoli weryfikuje wartość MBA oferowanych przez poszczególne uczelnie i część z tych programów tej weryfikacji nie przetrwa.

– Dobry program musi nieustannie ewoluować, bo gospodarka i świat wokół nas zmieniają się w szaleńczym tempie – wyjaśnia Orłowski. – Jeszcze kilka lat temu nikt nie myślał o uczeniu na kursach MBA umiejętności zarządzania krótkookresowym zyskiem firmy w kontekście długookresowej stabilności. Po kryzysie to oczywiste.

Takich problemów stojących dziś przed menedżerami, o których kilkanaście lat temu nikt nie myślał, jest znacznie więcej. Kiedyś wydawało się, że by sprawnie zarządzać firmą, wystarczy znać zestaw narzędzi menedżerskich, dziś wiadomo, że skuteczne przywództwo to o wiele więcej. Kiedyś panowało przekonanie, że najważniejszy jest wzrost wartości firmy dla jej akcjonariuszy, dziś wiadomo, że jeśli kryją się za tym działania nieetyczne, prędzej czy później skończy się to katastrofą. Kiedyś myślano, że wystarczy pracowników godziwie wynagradzać, dziś wiadomo, że liczy się także to, jakie mają samopoczucie.

– Program, który powstał na podstawie kupionej dziesięć lat temu zagranicznej licencji i którego od tego czasu w ogóle nie zmieniono, z pewnością nie jest dobrym programem – podsumowuje Witold Orłowski.

Zza oceanu nad Wisłę

Pierwszy program MBA powstał w Stanach Zjednoczonych na początku ubiegłego wieku. Dość powszechnie przyjmuje się, że jego autorami byli profesorowie z Uniwersytetu Harvarda w Newtown na przedmieściach Bostonu. Długo nie mógł zostać zaakceptowany przez konserwatywne środowisko akademickie. Wraz z szybkim rozwojem gospodarki, w której zaczęły królować fordyzm i tayloryzm, doktryna taśmy produkcyjnej i robotnika maszyny, pojawiło się też zapotrzebowanie na taśmową produkcję menedżerów. Dzięki temu podobne programy zagościły także w innych amerykańskich szkołach wyższych.

Do Europy ten standard dotarł po wojnie i zaczął święcić tryumfy wraz z nowymi metodami zarządzania, coca-colą i big makiem. W Polsce pierwsze studia MBA uruchomił Uniwersytet Warszawski wspólnie z Uniwersytetem Illinois. W tym samym roku powstały podobne programy w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów we współpracy z Erasmus University w Holandii oraz International MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Niedługo potem własny program uruchomiła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Na początku wszystkie programy realizowano we współpracy z uczelniami zachodnimi. Ich absolwenci uzyskiwali zazwyczaj dyplom MBA uczelni zagranicznej i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych krajowej szkoły wyższej. Z czasem zaczęły powstawać także programy rdzennie polskie. – Nauczyliśmy się, jak prowadzić tego typu studia. Nie mamy kompleksów. Programy w języku polskim mają tę zaletę, że są bardziej ukierunkowane na specyfikę prowadzenia biznesu w naszym kraju – mówi Rafał Mrówka z SGH.

Mają też swoje wady. Studia MBA to przecież także czas budowania kapitału społecznego, sieci kontaktów z innymi menedżerami, które stają się nieocenioną pomocą w prowadzeniu biznesu. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie liczą się także kontakty zagraniczne, te zaś najłatwiej zdobyć na studiach prowadzonych w jednym z języków obcych. W SGH to rozumieją i w ramach studiów proponują słuchaczom kilkudniowy wyjazd do Chin. Za pobyt i trening w Szanghaju czy Pekinie trzeba zapłacić ekstra, ale chętnych nie brakuje. Dwie trzecie studentów decyduje się na taką podróż.

Jak tworzyliśmy ranking

Sporządzone przez nas zestawienie programów MBA powstało na podstawie badania opinii menedżerów odpowiedzialnych za politykę kadrową w 500 największych (pod względem przychodów w 2012 r.) firmach w Polsce. Zadaliśmy im pytanie, jakie programy poleciliby znajomemu lub pracownikowi ich firmy, który zamierza odbyć tego rodzaju studia. Poprosiliśmy o wskazanie trzech programów, poczynając od – ich zdaniem – najlepszego. Za wskazanie na miejscu pierwszym program otrzymywał 3 punkty, na drugim – 2, a na trzecim – 1 punkt. Pytaliśmy także o programy MBA ukończone przez pracowników ich firmy, przyznając po punkcie każdemu wymienionemu. Na tej podstawie powstała lista 15 najpopularniejszych programów MBA.

MBA – szkoła sukcesu

Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes PGNiG

Studia MBA są ważnym uzupełnieniem wykształcenia każdego menedżera. Łączą, uzupełniają i rozbudowują różne elementy wiedzy, która jest niezbędna na co dzień do podejmowania decyzji biznesowych. Niezależnie od tego, jaki typ studiów lub jaką uczelnię się skończyło, praktyczne spojrzenie, które cechuje program MBA, jest nie do zastąpienia. Rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo, statystyka, ale także etyka czy psychologia podejmowania decyzji – bez tego trudno jest zarządzać, zwłaszcza dużymi zespołami czy złożonymi projektami. Bardzo ważnym argumentem za MBA jest kontakt z ludźmi, którzy studiują razem z nami. Jeśli wybrałeś dobre MBA, poznajesz przyszłych partnerów, czasem konkurentów, ludzi z czołówki. Ów networking przydaje się w trudnej rzeczywistości biznesowej. To, że możesz jednym telefonem zweryfikować informacje czy potencjalnego partnera, przekłada się na realne pieniądze.

1 CEMBA i MBA-SGH - Szkoła Główna Handlowa Warszawa

2 Executive MBA – Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa

3 Executive MBA – Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej Warszawa

4 International MBA – Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej Warszawa

5 MBA – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław

6 MBA – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Warszawa

7 Warsaw-Illinois Executive MBA (WIEMBA) – Uniwersytet Warszawski Warszawa

8 Executive MBA – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Poznań

9 Executive MBA – Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków

10 Executive MBA – Międzynarodowy Program Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów Gdańsk

11 MBA – Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu Nowy Sącz

12 MBA – Clark University Społeczna Akademia Nauk Warszawa + Łódź

13 International MBA – Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków

14 MBA – Politechnika Gdańska Gdańsk

15 MBA – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Gdańsk

Nowy MBA na nowe czasy

Programy MBA realizowane w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej nie są skostniałe w rutynie, ale są w ciągły sposób dostosowywane do zmieniającego się świata. Zajmuje się tym specjalny zespół programowy, w skład którego wchodzą zarówno międzynarodowe i polskie autorytety naukowe, jak wybitni praktycy gospodarczy.

Program MBA musi stanowić odpowiedź na wyzwania, które stawia przed nami współczesny świat. Aby osiągnąć w nim sukces, aby stać się skutecznym liderem, menedżerem, przedsiębiorcą, nie wystarczy znajomość największej nawet ilości technik, chwytów marketingowych, case’ów opisujących co stało się kiedyś w różnych firmach. Tego właśnie uczono tradycyjnie na programach MBA – ale dzisiaj taka wiedza nie wystarczy. W zmieniającym się, zaskakującym ciągle na nowo świecie i tak nie jesteśmy w stanie przewidzieć i przygotować się na wszystkie wyzwania, z którymi przyjdzie się zmierzyć. Dlatego istotą kształcenia menedżerskiego nie powinno być omawianie doświadczeń z przeszłości. Powinno być nią kształtowanie liderów i przedsiębiorców nowego typu – rzutkich, pełnych energii i pomysłowości, umiejących szybko zdobywać wszelką potrzebną im wiedzę, umiejących dostosowywać się do zmieniającej się szybko rzeczywistości.

Opracowana przez naszą Szkołę Biznesu, pionierska w skali świata strategia kształcenia opiera się więc na trzech filarach. Pierwszym jest „Wiedza dla Biznesu”, a więc zestaw podstawowych narzędzi i umiejętności,w które powinien być wyposażony współczesny menedżer aby móc skutecznie zarządzać firmą i zespołami ludzkimi. Drugi filar to „Biznes w Działaniu”, czyli szereg warsztatów i projektów służących konsolidacji wiedzy i praktycznemu jej wykorzystaniu przy rozwiązywaniu skomplikowanych problemów biznesowych. Wreszcie trzeci filar to „Rozwój Osobisty”, a więc starannie zaplanowany program odkrycia i rozwoju tych cech osobowości studentów, które są niezbędne dla osiągnięcia sukcesu w biznesie. Dopiero wspólna realizacja wszystkich trzech filarów daje taki efekt, który pragniemy osiągnąć i jakiego oczekują nasi studenci. Mówiąc krótko: proponujemy nowatorski MBA na nowe, skomplikowane czasy.

Dzień Otwarty programów MBA – środa, 24 kwietnia, godz. 18:00

Więcej możesz przeczytać w 15/2013 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 15/2013 (1572)

 • Prof. Środa w kruchcie7 kwi 2013, 20:00Babiniec – to słowo może najlepiej określa charakter Kongresu Kobiet w obecnej formie. Panie jakby na własne życzenie zamknęły się w takiej właśnie świeckiej kruchcie. Brakuje w niej świeżego powietrza, wszyscy są lekko poirytowani, lekko...6
 • Może premier powinien już odpocząć7 kwi 2013, 20:00Zależna od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa spółka EuRoPol Gaz podpisuje z Gazpromem memorandum w sprawie budowy drugiej nitki gazociągu jamalskiego, premier nic o tym nie wie, a minister skarbu wypowiada się tak, jakby nic nie...6
 • Mordo ty moja!7 kwi 2013, 20:00"Co pan może załatwić, kogo bliżej pan zna?" – śpiewał Jan Kaczmarek. Mimo że było to przed wielu laty, piosenka nie zestarzała się ani trochę, a pytania zadane w tekście wciąż są tak samo ważne, żeby nie powiedzieć – decydujące.6
 • Śnieg może spaść jeszcze w maju, ale lato w normie7 kwi 2013, 20:00Przedłużająca się zima zaskoczyła nie tylko polskich drogowców. Michał Kowalewski, klimatolog Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zwraca jednak uwagę, że prognozy przewidują wzrost temperatury, począwszy od drugiego tygodnia kwietnia. Ale...7
 • WPROST z DVD „Wpadka”7 kwi 2013, 20:00Za tydzień „Wprost” będzie można kupić z filmem „Wpadka” na DVD. To komedia romantyczna wg scenariusza i w reżyserii Judda Apatowa o konsekwencjach jednej wspólnie spędzonej nocy.7
 • Mafia pruszkowska handlowała bronią7 kwi 2013, 20:00W latach 90. polska mafia bogaciła się na handlu wojskowym sprzętem, czołgami, helikopterami i bronią, w dużych ilościach – ujawnia świadek koronny Jarosław S. ps. Masa w najnowszym serialu dokumentalnym Polsat Play. Mafia pruszkowska robiła...7
 • Poseł Bodio: twarz nie maska!7 kwi 2013, 20:00Czy po płomiennej obronie Sławomir Nowak zaprosił już pana do PO? Jestem posłem niezależnym i w najbliższym czasie nie planuję przejścia do innej partii. Nie wykluczam jednak tego w przyszłości. Moja wypowiedź dotycząca odwołania ministra Nowaka...8
 • Spalił szóstkę dzieci7 kwi 2013, 20:00Słynny brytyjski ekscentryk Mick Philpott został skazany na dożywocie za nieumyślne spowodowanie śmierci sześciorga dzieci. Bezrobotny Philpott, ojciec 17 dzieci, stał się gwiazdą tabloidów dzięki naciąganiu opieki społecznej i wynurzeniom o...8
 • Zmarł „polski Kopciuszek”7 kwi 2013, 20:00To była jedna z tych optymistycznych wiadomości wiosny 1989 r. Polacy mogli usłyszeć, że postawiona rok wcześniej przez ostatni komunistyczny rząd Mieczysława Rakowskiego w stan likwidacji Stocznia Gdańska zostanie uratowana. Osobą, która miała ją...8
 • Najważniejsze w tygodniu7 kwi 2013, 20:008.04 Poniedziałek Czy Ryszard Kalisz pożegna się z SLD? Zajmie się tym sąd koleżeński. Z kolei premier spotka się z Januszem Piechocińskim. Prezes PSL wytłumaczy się z tego, że trzech jego posłów poparło wniosek o odwołanie Sławomira Nowaka. 9.04...8
 • Pałac strachów7 kwi 2013, 20:00Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un jest jak poseł Antoni Macierewicz. Też lubi podgrzać atmosferę. Podgrzewanie do niedawna było jedynie w programach kulinarnych, w których widowiskowo odgrzewano kotlety z pomocą Magdy Gessler. Teraz ten...10
 • Zbrodnia ze służbami w tle7 kwi 2013, 20:00Potrójne morderstwo w Gdańsku wyglądało jak egzekucja. Motywy rabunkowe są coraz mniej prawdopodobne. W tle tej historii pojawiają się tajne służby Polski i Rosji. Czy kiedykolwiek się dowiemy, dlaczego musiało zginąć 14-miesięczne dziecko i jego...12
 • Dzieci smoleńskie. Czas nie leczy ran7 kwi 2013, 20:00To już trzeci kwiecień bez nich. Kiedy rozbił się samolot, dzieciom Krzysztofa Putry, Macieja Płażyńskiego i Tomasza Merty runął świat. Dla nich to prywatna trauma. Dla innych katastrofa narodowa. żałoba po ich ojcach chyba nigdy się nie skończy.16
 • Przekuć ból w działanie7 kwi 2013, 20:00Jest taki jak jego ojciec ćwierć wieku temu. Wysoki, spokojny, opanowany. Waży każde słowo. Jakub Płażyński nie ulega emocjom. Jeszcze rok temu tego nie potrafił.20
 • Straciłyśmy przyjaciela7 kwi 2013, 20:00Kiedyś beształam córkę słowami: „Tata się w grobie przewraca”. Odpowiedziała mi: „Żebyśmy tylko wiedziały, w którym” – mówi Magdalena Merta, jedna z wdów smoleńskich.22
 • Klich: Zamach to bzdura7 kwi 2013, 20:00Rosjanie kłamali w śledztwie, by ukryć swoją odpowiedzialność za katastrofę smoleńską. Opóźniali nasze prace. Interweniowałem u ministra Tomasza Arabskiego. Bez skutku – mówi Edmund Klich, pierwszy przewodniczący komisji badającej przyczyny...24
 • Caryca katastrof7 kwi 2013, 20:00Tatiana Anodina uchodzi za jedną z najbardziej wpływowych kobiet w Rosji. Od 22 lat niepodzielnie rządzi Międzypaństwowym Komitetem Lotniczym, a raport z katastrofy smoleńskiej jeszcze umocnił jej pozycję.30
 • Co z tym Kongresem7 kwi 2013, 20:001. Kongres Kobiet reprezentuje interesy, potrzeby i opinie całego społeczeństwa, nie tylko kobiet. Kongres stanowi zdrową przeciwwagę dla męskich gremiów, które zasiadająw Sejmie, Senacie, mediach, rządzie i w instytucjach zarządzających biznesem....33
 • Tusk de Pologne7 kwi 2013, 20:00Premier znowu ruszy w Polskę, by rozmawiać o pieniądzach z unii. „Wprost” pojechał śladami tuskobusa 2011. Co poza wyborczym zwycięstwem zostało z tamtej podróży?34
 • Folwark pana dyrektora7 kwi 2013, 20:00Szef gdańskiej telewizji trwa. Już trzy lata. Wprowadzony do telewizji przez kolegów – Włodzimierza Czarzastego i Aleksandra Kwaśniewskiego – Zbigniew Jasiewicz publicznie chwali się, że jest nie do ruszenia.38
 • Rozmowy niekontrolowane7 kwi 2013, 20:00Przemówień Donalda Tuska nie jest w stanie zrozumieć 85 proc. Polaków – wynika z badań językoznawców z Uniwersytetu Wrocławskiego.42
 • Przekleństwo rzadkiej choroby7 kwi 2013, 20:00W Polsce jest ich zaledwie garstka. Państwo nie widzi sensu w ich leczeniu, lekarze są bezsilni, a zdesperowani rodzice próbują sprzedawać lalki na aukcjach, żeby kupić dla nich leki. Czy dzieci z chorobami rzadkimi są w Polsce skazane na śmierć?46
 • Przebojem przez Śląsk7 kwi 2013, 20:00Dwadzieścia lat Mirek robił w Hucie Batory, dziś jest gwiazdą Listy Śląskich Szlagierów. Razem z górnikami, inteligentami, laikami, ale i z fachowcami tworzą muzykę, którą wielu wyśmiewa, lecz ona doskonale się sprzedaje.48
 • Najlepsze programy MBA7 kwi 2013, 20:00Studia MBA są jak klasyczny garnitur – wśród menedżerów nigdy nie wychodzą z mody. Jednak jak każdy garnitur mogą być skrojone z lepszej lub gorszej tkaniny.51
 • Kultura i sztuka (kulinarna)7 kwi 2013, 20:00Skoro bohaterowie „Przepisu na życie” tak dobrze i ładnie gotują, to może ich śladem pójdzie cała Polska?58
 • Nikt nie chce wojny?7 kwi 2013, 20:00Kto myśli, że demokracja liberalna przetrwa dzięki dobroci, miłości do bliźniego i wielokulturowości – ten się myli. Kto nie chce się bronić, ten jest tchórzem.60
 • Straszenie atomem7 kwi 2013, 20:00Ryzyko Wojny jądrowej jest dziś większe niż w czasach zimnowojennych. I to nie jest wyłącznie wina korei.62
 • Polak na prezydenta7 kwi 2013, 20:00W walce o schedę po ChÁvezie mamy swojego człowieka. Henrique Capriles Radonski, kandydat w wyborach prezydenckich w Wenezueli, ma polskie korzenie.65
 • Brunatne trio7 kwi 2013, 20:00W ciągu ośmiu lat wraz z dwoma wspólnikami zamordowała 10 emigrantów. na skutek skandalicznych zaniechań policji mogła się czuć bezpiecznie. Jej zbrodnie wyszły na jaw przypadkiem. Proces neonazistki Beate ZschÄpe rozpocznie się 17 kwietnia w...66
 • Błękitne imperium7 kwi 2013, 20:00Gazprom ogłosił, że planuje budowę przez Polskę drugiej nitki gazociągu jamalskiego. Polski rząd zapewnia, że nic na ten temat nie wie. Sensacja? Nie. Tak działa superministerstwo spraw zagranicznych Rosji.68
 • Kogo stać na zdrowe zęby?7 kwi 2013, 20:00Mamy najbardziej szczerbaty uśmiech w Europie, ale za to najwięcej dentystów i najdroższe protezy.72
 • Kradzież stulecia7 kwi 2013, 20:00O tym, czego lepiej nie wiedzieć o własnej emeryturze, bo włosy stają dęba. Przewodnik w sprawie Otwartych Funduszy Emerytalnych.74
 • Koncertowe lato7 kwi 2013, 20:00Trudno w to w tej chwili uwierzyć, ale już za chwilę zacznie się polskie festiwalowe lato 2013. Wyjątkowo bogate. Razem z Kasią Nosowską, Arturem Rojkiem i Biszem podpowiadamy, gdzie warto się wybrać.76
 • Nowi buntownicy7 kwi 2013, 20:00Vanessa Hudgens, Selena Gomez, Miley Cyrus, Zac Efron. Byli idealnymi nastolatkami Ameryki. Ale dorośli i nadrabiają straconą lekcję buntu.80
 • Nie złamałem się7 kwi 2013, 20:00Oscary są jak seks, nigdy się nie nudzą – mówi Dustin Hoffman. na ekrany wchodzi „Kwartet”, reżyserski debiut wybitnego aktora.83
 • Człowiek upadły7 kwi 2013, 20:00W czwartkowym „Kocham kino” telewizyjna premiera filmu „Hel”. Bohater – Piotr – jest szpitalnym psychiatrą. Prowadzi spokojne życie, swoim pacjentom okazuje empatię. Jednak rutyna okazuje się krucha. Na oddział...86
 • Top 10 kino7 kwi 2013, 20:001. „Daję nam rok” reż. Dan Mazer, ITI Cinema 2. „Złodziej tożsamości” reż. Seth Gordon, UIP 3. „Wróg numer jeden” reż. Kathryn Bigelow, Monolith Films 4. „Oz wielki i potężny” reż. Sam Raimi, Disney...86
 • Film7 kwi 2013, 20:00Roman według Romana Dokument „Roman Polański” to rozmowa z jednym z najbardziej fascynujących twórców XX w. Reżyser „Chinatown” i „Noża w wodzie” na co dzień unika wywiadów. Dla przyjaciela Andrew Braunsberga...86
 • Top 10 muzyka7 kwi 2013, 20:001. „Delta Machine” Depeche Mode, Sony Music PL 2. „Skyfall” Muzyka filmowa, Sony Music PL 3. „Elliminati” Tede, Wielkie Joł/ Jawi 4. „Haos” O.S.T.R., Hades, Asfalt Records/EMI Music PL 5. „The...87
 • Muzyka7 kwi 2013, 20:00Elvis wiecznie żywy Ostatni wielki koncert w karierze mocno już uzależnionego od różnych używek Presleya. Po raz pierwszy pełnowymiarowy występ Króla cały świat zobaczył dzięki raczkującej telewizji satelitarnej, co miało szczególne znaczenie w...87
 • Top 10 książka7 kwi 2013, 20:001. „Dowód” Eben Alexander, Znak 2. „Pan Pierdziołka spadł ze stołka. Powtarzanki i śpiewanki” Zysk i S-ka 3. „W dżungli podświadomości” Beata Pawlikowska, G+J 4. „Wyznaję” Jaume Cabré, Marginesy 5....87
 • Książka7 kwi 2013, 20:00Mózg, nie bomba Przy zaawansowaniu technicznym współczesnych samolotów wypadki wynikające z awarii sprzętu stanowią niewielki procent katastrof lotniczych. Najsłabszym ogniwem wciąż pozostaje tu istota ludzka. Świetna książka Davida...87
 • Bomba tygodnia7 kwi 2013, 20:00Piotr Kupicha przyznał, że kupił willę z basenem i wszystkiego ma za dużo. Za mało ma rozumu, to pewne88
 • Innowacyjne firmy7 kwi 2013, 20:00Polska ma wystarczająco duży potencjał, zarówno finansowy, jak i intelektualny, by się stać krajem wynalazców. To dobra wiadomość w sytuacji, gdy właśnie naukowa pomysłowość tworzy bogactwo dzisiejszych społeczeństw. Chodzi o to, by docenić...89
 • Broń biznesu7 kwi 2013, 20:00Przeznaczając 7 proc. przychodów na badania i rozwój, Grupa Bumar stała się przodującym przedsiębiorstwem innowacyjnym na mapie polskiej gospodarki. To wysoki odsetek, bo polskie firmy wydają na ten cel 2–3 proc. przychodów.93
 • PKP CARGO nr. 1 w polsce i nr. 2 w unii Europejskiej7 kwi 2013, 20:00Grupa PKP CARGO Logistics jest drugim największym kolejowym operatorem logistycznym w Unii Europejskiej. Grupa oferuje pakiet kompleksowych usług logistycznych na terenie Polski, Niemiec, Słowacji, Czech, w Austrii oraz Belgii. Obecnie PKP CARGO...94
 • Kolej na innowacje7 kwi 2013, 20:00Kolej nie tylko może, ale też musi być innowacyjna – mówi Łukasz Boroń, prezes PKP CARGO.95
 • Panasonic: Innowacyjność wpisana w DNA firmy7 kwi 2013, 20:00W tym roku oferujemy naszym klientom gamę innowacyjnych urządzeń konsumenckich – po ekranach najnowszych modeli Panasonic Smart Viera serii ZT, VT, GT i ST można nawet pisać za pomocą specjalnego elektronicznego rysika Electronic Touch Pen...97
 • I jak teraz żyć?7 kwi 2013, 20:00W takich grubych białych kożuchach widziałem świerki jedynie w dzieciństwie i w Zakopanem. A tu proszę, paradują u mnie pod Warszawą, i to na wiosnę. Zaraz potem monstrualna chlapa i bicze wodne w twarz.98