Innowacyjne firmy

Innowacyjne firmy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Polska ma wystarczająco duży potencjał, zarówno finansowy, jak i intelektualny, by się stać krajem wynalazców. To dobra wiadomość w sytuacji, gdy właśnie naukowa pomysłowość tworzy bogactwo dzisiejszych społeczeństw. Chodzi o to, by docenić innowacyjność i z przekonaniem w nią inwestować.

Doświadczenie krajów, które zdecydowały się znacząco dofinansować rozwój nauki, a dzięki temu także gospodarki, pokazuje, że dziś czerpią one z tego korzyści m.in. w postaci większej efektywności biznesowej, a co za tym idzie – wyższych wynagrodzeń obywateli. – Wysokość dochodu obywateli w krajach mało innowacyjnych jest o 30-50 proc. niższa niż w państwach, które w większym zakresie opracowują własne wynalazki – mówi dr Maciej Bukowski, z Katedry Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej. Także dane dotyczące wartości inwestycji w szkolnictwo wyższe, naukę oraz badania i rozwój w różnych krajach świata jasno pokazują, że im nakłady te są większe, tym wyższa jest wartość produktu krajowego danego państwa.

W ogonie

Skuteczność inwestowania państw w innowacje potwierdza też praktyka przedsiębiorstw. Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska opublikowała coroczny raport dotyczący światowych inwestycji w badania i rozwój w przemyśle – EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Spośród półtora tysiąca firm ponoszących największe wydatki na badania i rozwój

ponad 500 ma siedzibę w USA, przeszło 400 w Unii Europejskiej, po niemal 300 w Japonii oraz innych państwach, m.in. w Szwajcarii, Korei Południowej, Chinach i Indiach. Innowacyjnymi liderami wśród państw UE są Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Niestety w tej edycji raportu na liście nie znalazła się ani jedna firma z Polski. Ciekawe wnioski płyną, jeśli spojrzeć na analizę EU Innovation Scoreboard, czyli ranking innowacyjności krajów UE, i zestawić jej podsumowanie z lutowymi danymi Eurostatu dotyczącymi stopy bezrobocia. Okazuje się, że innowacyjność krajów skutkuje też ich antykryzysową odpornością. Na przykład europejscy liderzy innowacji – Niemcy, Dania, Finlandia i Szwecja – notują stopy bezrobocia w wysokości 5,4-8,2 proc., czyli znacznie niższe niż unijna średnia, która wynosi 12 proc. Z kolei wartość tę zawyżają kraje zaliczone w rankingu EU Innovation Scoreboard do kategorii „innowatorów umiarkowanych”, jak Hiszpania czy Grecja; notujące ponad 26-proc. bezrobocie.

W zestawieniu tym Polska została zaliczona do ostatniej kategorii – „skromnych innowatorów”, w której znalazły się też Bułgaria, Rumunia i Łotwa. To, że dobrze sobie radzimy w kryzysie, zawdzięczamy tylko zasilaniu naszej gospodarki pieniędzmi z unijnych funduszy strukturalnych.

Zainwestować, by zyskać

Polska jest obecnie jednym z najmniej innowacyjnych krajów w Europie. Dlaczego? Słaby poziom rozwoju Polski w porównaniu z krajami innowacyjnymi, brak zrozumienia znaczenia innowacyjności dla długoterminowej pozycji konkurencyjnej kraju oraz niewiara w potencjał innowacyjny kraju wpływają na powolne dostosowywanie sektora nauki do potrzeb gospodarki, niski priorytet innowacyjności oraz naśladownictwo w rozwoju firm. „Utrzymanie się dystansu innowacyjnego Polski mimo bezprecedensowego napływu funduszy europejskich powoduje, że niezrealizowany może pozostać cel, by do 2020 r.

Polska znalazła się wśród najbardziej innowacyjnych krajów świata” – czytamy w podsumowaniu raportu o innowacyjności gospodarki Polski, którego częścią jest lista 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce opracowywana corocznie w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Podobnego zdania są autorzy analizy „Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu” Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Piszą oni, że bez uruchomienia w masowej skali krajowego potencjału kreatywności i innowacyjności polska gospodarka pozostanie daleko od centrum globalnej architektury gospodarczej. – Żeby Polska stała się krajem bardziej innowacyjnym, niezbędne jest podwojenie publicznych nakładów na badania i rozwój z obecnych 0,4 PKB do 0,8 PKB, co dałoby kwotę 12-13 mld zł rocznie – mówi dr Maciej Bukowski z Katedry Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej.

Jego zdaniem bez zwiększenia nakładów państwa na te cele nie można liczyć na wzrost zainteresowania innowacjami ze strony sektora prywatnego. – Żadne państwo na świecie nie stało się innowacyjne bez aktywnej roli rządu – dodaje. Analitycy oceniają, że gdyby przez najbliższe siedem-dziesięć lat co roku taką kwotą finansować przedsięwzięcia sprzyjające rozwojowi innowacyjnych rozwiązań, za jakieś 15 lat Polska miałaby szansę stać się krajem nowoczesnym.

Pułapka bezczynności

„Jeśli w ciągu najbliższych kilkunastu lat polskie przedsiębiorstwa nie zaczną tworzyć własnych, nowatorskich rozwiązań napędzających ich rozwój, a wsparcie publiczne dla innowacji pozostanie na dotychczasowym, niskim poziomie, Polska wpadanie w pułapkę średniego dochodu i przestanie doganiać kraje lepiej rozwinięte. Przez to zamożność polskich gospodarstw domowych będzie stanowić 50-70 proc. ich amerykańskich czy północnoeuropejskich odpowiedników” – czytamy w analizie Instytutu Badań Strukturalnych „Potencjał i bariery polskiej innowacyjności”. Według danych GUS 17 proc. przedsiębiorstw przemysłowych i 13 proc. usługowych można określić jako innowacyjne. Przedsiębiorcy w 2010 r. przeznaczyli na innowacje ponad 34 mld zł, przy czym większość (ok. 60 proc.) nakładów na badania i rozwój pochodzi nie z gospodarki, lecz z funduszy publicznych. Niezbędne jest tworzenie i wdrażanie własnych liczących się technologii i rozwiązań: nie incydentalnie, ale regularnie. Przecież to własne wynalazki pozwalają wyprzedzać inne kraje w społecznym i gospodarczym rozwoju.

Wdrożenie niebanalnych rozwiązań daje też istotne korzyści finansowe, bo za ich wykorzystanie muszą zapłacić inni, którzy chcą dogonić choć trochę uciekającą czołówkę. Dziś dodatkowe pieniądze są potrzebne na prowadzenie nowoczesnych badań, których wyniki znajdą zastosowanie właśnie jako impuls do tworzenia nowych produktów czy też usług. Potrzebna jest także budowa instytucjonalnej infrastruktury wspierającej zarówno naukowców, jak i świat biznesu. Chodzi też o to, by zatrzymać w kraju utalentowanych naukowców, którzy niejednokrotnie, by uczestniczyć w ciekawych przedsięwzięciach badawczych, wyjeżdżają z Polski i opracowują nieznane wcześniej rozwiązania na rzecz innych krajów.

Pożenić biznes z nauką

Słabością Polski są nie tylko dwukrotnie niższe niż unijna średnia wydatki na naukę. Niezbędne jest także „stworzenie spójnego sektora edukacyjnego jako podstawy rozwoju kapitału ludzkiego dostosowanego do potrzeb innowacyjnej gospodarki”, a także „specjalizacja obejmująca współpracę między uczelniami, społecznością badawczą i biznesem; wspólne planowanie strategicznych działań oraz dostosowanie krajowych procedur do rozprzestrzeniania się innowacji w skali UE” – czytamy w cytowanym już wcześniej podsumowaniu raportu Polskiej Akademii Nauk. To ważne, bo obecnie niskie wpływy z eksportu krajowego know-how wskazują, że nasz kraj jest jedynie producentem zaawansowanych technologicznie dóbr, które projektowanie są gdzie indziej. „Tym samym zapewne także zyski kapitałowe z ich produkcji są z Polski eksportowane” – alarmują autorzy raportu „Potencjał i bariery polskiej innowacyjności”, opracowanym przez Instytut Badań Strukturalnych.

Więcej możesz przeczytać w 15/2013 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 15/2013 (1572)

 • Prof. Środa w kruchcie 7 kwi 2013, 20:00 Babiniec – to słowo może najlepiej określa charakter Kongresu Kobiet w obecnej formie. Panie jakby na własne życzenie zamknęły się w takiej właśnie świeckiej kruchcie. Brakuje w niej świeżego powietrza, wszyscy są lekko... 6
 • Może premier powinien już odpocząć 7 kwi 2013, 20:00 Zależna od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa spółka EuRoPol Gaz podpisuje z Gazpromem memorandum w sprawie budowy drugiej nitki gazociągu jamalskiego, premier nic o tym nie wie, a minister skarbu wypowiada się tak, jakby nic nie... 6
 • Mordo ty moja! 7 kwi 2013, 20:00 "Co pan może załatwić, kogo bliżej pan zna?" – śpiewał Jan Kaczmarek. Mimo że było to przed wielu laty, piosenka nie zestarzała się ani trochę, a pytania zadane w tekście wciąż są tak samo ważne, żeby nie powiedzieć – decydujące. 6
 • Śnieg może spaść jeszcze w maju, ale lato w normie 7 kwi 2013, 20:00 Przedłużająca się zima zaskoczyła nie tylko polskich drogowców. Michał Kowalewski, klimatolog Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zwraca jednak uwagę, że prognozy przewidują wzrost temperatury, począwszy od drugiego tygodnia... 7
 • WPROST z DVD „Wpadka” 7 kwi 2013, 20:00 Za tydzień „Wprost” będzie można kupić z filmem „Wpadka” na DVD. To komedia romantyczna wg scenariusza i w reżyserii Judda Apatowa o konsekwencjach jednej wspólnie spędzonej nocy. 7
 • Mafia pruszkowska handlowała bronią 7 kwi 2013, 20:00 W latach 90. polska mafia bogaciła się na handlu wojskowym sprzętem, czołgami, helikopterami i bronią, w dużych ilościach – ujawnia świadek koronny Jarosław S. ps. Masa w najnowszym serialu dokumentalnym Polsat Play. Mafia... 7
 • Poseł Bodio: twarz nie maska! 7 kwi 2013, 20:00 Czy po płomiennej obronie Sławomir Nowak zaprosił już pana do PO? Jestem posłem niezależnym i w najbliższym czasie nie planuję przejścia do innej partii. Nie wykluczam jednak tego w przyszłości. Moja wypowiedź dotycząca odwołania... 8
 • Spalił szóstkę dzieci 7 kwi 2013, 20:00 Słynny brytyjski ekscentryk Mick Philpott został skazany na dożywocie za nieumyślne spowodowanie śmierci sześciorga dzieci. Bezrobotny Philpott, ojciec 17 dzieci, stał się gwiazdą tabloidów dzięki naciąganiu opieki społecznej i... 8
 • Zmarł „polski Kopciuszek” 7 kwi 2013, 20:00 To była jedna z tych optymistycznych wiadomości wiosny 1989 r. Polacy mogli usłyszeć, że postawiona rok wcześniej przez ostatni komunistyczny rząd Mieczysława Rakowskiego w stan likwidacji Stocznia Gdańska zostanie uratowana. Osobą,... 8
 • Najważniejsze w tygodniu 7 kwi 2013, 20:00 8.04 Poniedziałek Czy Ryszard Kalisz pożegna się z SLD? Zajmie się tym sąd koleżeński. Z kolei premier spotka się z Januszem Piechocińskim. Prezes PSL wytłumaczy się z tego, że trzech jego posłów poparło wniosek o odwołanie... 8
 • Pałac strachów 7 kwi 2013, 20:00 Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un jest jak poseł Antoni Macierewicz. Też lubi podgrzać atmosferę. Podgrzewanie do niedawna było jedynie w programach kulinarnych, w których widowiskowo odgrzewano kotlety z pomocą Magdy Gessler. Teraz... 10
 • Zbrodnia ze służbami w tle 7 kwi 2013, 20:00 Potrójne morderstwo w Gdańsku wyglądało jak egzekucja. Motywy rabunkowe są coraz mniej prawdopodobne. W tle tej historii pojawiają się tajne służby Polski i Rosji. Czy kiedykolwiek się dowiemy, dlaczego musiało zginąć 14-miesięczne dziecko i jego rodzice? 12
 • Dzieci smoleńskie. Czas nie leczy ran 7 kwi 2013, 20:00 To już trzeci kwiecień bez nich. Kiedy rozbił się samolot, dzieciom Krzysztofa Putry, Macieja Płażyńskiego i Tomasza Merty runął świat. Dla nich to prywatna trauma. Dla innych katastrofa narodowa. żałoba po ich ojcach chyba nigdy się nie skończy. 16
 • Przekuć ból w działanie 7 kwi 2013, 20:00 Jest taki jak jego ojciec ćwierć wieku temu. Wysoki, spokojny, opanowany. Waży każde słowo. Jakub Płażyński nie ulega emocjom. Jeszcze rok temu tego nie potrafił. 20
 • Straciłyśmy przyjaciela 7 kwi 2013, 20:00 Kiedyś beształam córkę słowami: „Tata się w grobie przewraca”. Odpowiedziała mi: „Żebyśmy tylko wiedziały, w którym” – mówi Magdalena Merta, jedna z wdów smoleńskich. 22
 • Klich: Zamach to bzdura 7 kwi 2013, 20:00 Rosjanie kłamali w śledztwie, by ukryć swoją odpowiedzialność za katastrofę smoleńską. Opóźniali nasze prace. Interweniowałem u ministra Tomasza Arabskiego. Bez skutku – mówi Edmund Klich, pierwszy przewodniczący komisji badającej przyczyny katastrofy prezydenckiego Tu-154. 24
 • Caryca katastrof 7 kwi 2013, 20:00 Tatiana Anodina uchodzi za jedną z najbardziej wpływowych kobiet w Rosji. Od 22 lat niepodzielnie rządzi Międzypaństwowym Komitetem Lotniczym, a raport z katastrofy smoleńskiej jeszcze umocnił jej pozycję. 30
 • Co z tym Kongresem 7 kwi 2013, 20:00 1. Kongres Kobiet reprezentuje interesy, potrzeby i opinie całego społeczeństwa, nie tylko kobiet. Kongres stanowi zdrową przeciwwagę dla męskich gremiów, które zasiadająw Sejmie, Senacie, mediach, rządzie i w instytucjach... 33
 • Tusk de Pologne 7 kwi 2013, 20:00 Premier znowu ruszy w Polskę, by rozmawiać o pieniądzach z unii. „Wprost” pojechał śladami tuskobusa 2011. Co poza wyborczym zwycięstwem zostało z tamtej podróży? 34
 • Folwark pana dyrektora 7 kwi 2013, 20:00 Szef gdańskiej telewizji trwa. Już trzy lata. Wprowadzony do telewizji przez kolegów – Włodzimierza Czarzastego i Aleksandra Kwaśniewskiego – Zbigniew Jasiewicz publicznie chwali się, że jest nie do ruszenia. 38
 • Rozmowy niekontrolowane 7 kwi 2013, 20:00 Przemówień Donalda Tuska nie jest w stanie zrozumieć 85 proc. Polaków – wynika z badań językoznawców z Uniwersytetu Wrocławskiego. 42
 • Przekleństwo rzadkiej choroby 7 kwi 2013, 20:00 W Polsce jest ich zaledwie garstka. Państwo nie widzi sensu w ich leczeniu, lekarze są bezsilni, a zdesperowani rodzice próbują sprzedawać lalki na aukcjach, żeby kupić dla nich leki. Czy dzieci z chorobami rzadkimi są w Polsce skazane na śmierć? 46
 • Przebojem przez Śląsk 7 kwi 2013, 20:00 Dwadzieścia lat Mirek robił w Hucie Batory, dziś jest gwiazdą Listy Śląskich Szlagierów. Razem z górnikami, inteligentami, laikami, ale i z fachowcami tworzą muzykę, którą wielu wyśmiewa, lecz ona doskonale się sprzedaje. 48
 • Najlepsze programy MBA 7 kwi 2013, 20:00 Studia MBA są jak klasyczny garnitur – wśród menedżerów nigdy nie wychodzą z mody. Jednak jak każdy garnitur mogą być skrojone z lepszej lub gorszej tkaniny. 51
 • Kultura i sztuka (kulinarna) 7 kwi 2013, 20:00 Skoro bohaterowie „Przepisu na życie” tak dobrze i ładnie gotują, to może ich śladem pójdzie cała Polska? 58
 • Nikt nie chce wojny? 7 kwi 2013, 20:00 Kto myśli, że demokracja liberalna przetrwa dzięki dobroci, miłości do bliźniego i wielokulturowości – ten się myli. Kto nie chce się bronić, ten jest tchórzem. 60
 • Straszenie atomem 7 kwi 2013, 20:00 Ryzyko Wojny jądrowej jest dziś większe niż w czasach zimnowojennych. I to nie jest wyłącznie wina korei. 62
 • Polak na prezydenta 7 kwi 2013, 20:00 W walce o schedę po ChÁvezie mamy swojego człowieka. Henrique Capriles Radonski, kandydat w wyborach prezydenckich w Wenezueli, ma polskie korzenie. 65
 • Brunatne trio 7 kwi 2013, 20:00 W ciągu ośmiu lat wraz z dwoma wspólnikami zamordowała 10 emigrantów. na skutek skandalicznych zaniechań policji mogła się czuć bezpiecznie. Jej zbrodnie wyszły na jaw przypadkiem. Proces neonazistki Beate ZschÄpe rozpocznie się 17 kwietnia w Monachium. 66
 • Błękitne imperium 7 kwi 2013, 20:00 Gazprom ogłosił, że planuje budowę przez Polskę drugiej nitki gazociągu jamalskiego. Polski rząd zapewnia, że nic na ten temat nie wie. Sensacja? Nie. Tak działa superministerstwo spraw zagranicznych Rosji. 68
 • Kogo stać na zdrowe zęby? 7 kwi 2013, 20:00 Mamy najbardziej szczerbaty uśmiech w Europie, ale za to najwięcej dentystów i najdroższe protezy. 72
 • Kradzież stulecia 7 kwi 2013, 20:00 O tym, czego lepiej nie wiedzieć o własnej emeryturze, bo włosy stają dęba. Przewodnik w sprawie Otwartych Funduszy Emerytalnych. 74
 • Koncertowe lato 7 kwi 2013, 20:00 Trudno w to w tej chwili uwierzyć, ale już za chwilę zacznie się polskie festiwalowe lato 2013. Wyjątkowo bogate. Razem z Kasią Nosowską, Arturem Rojkiem i Biszem podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. 76
 • Nowi buntownicy 7 kwi 2013, 20:00 Vanessa Hudgens, Selena Gomez, Miley Cyrus, Zac Efron. Byli idealnymi nastolatkami Ameryki. Ale dorośli i nadrabiają straconą lekcję buntu. 80
 • Nie złamałem się 7 kwi 2013, 20:00 Oscary są jak seks, nigdy się nie nudzą – mówi Dustin Hoffman. na ekrany wchodzi „Kwartet”, reżyserski debiut wybitnego aktora. 83
 • Człowiek upadły 7 kwi 2013, 20:00 W czwartkowym „Kocham kino” telewizyjna premiera filmu „Hel”. Bohater – Piotr – jest szpitalnym psychiatrą. Prowadzi spokojne życie, swoim pacjentom okazuje empatię. Jednak rutyna okazuje się krucha. Na... 86
 • Top 10 kino 7 kwi 2013, 20:00 1. „Daję nam rok” reż. Dan Mazer, ITI Cinema 2. „Złodziej tożsamości” reż. Seth Gordon, UIP 3. „Wróg numer jeden” reż. Kathryn Bigelow, Monolith Films 4. „Oz wielki i potężny” reż. Sam... 86
 • Film 7 kwi 2013, 20:00 Roman według Romana Dokument „Roman Polański” to rozmowa z jednym z najbardziej fascynujących twórców XX w. Reżyser „Chinatown” i „Noża w wodzie” na co dzień unika wywiadów. Dla przyjaciela Andrew... 86
 • Top 10 muzyka 7 kwi 2013, 20:00 1. „Delta Machine” Depeche Mode, Sony Music PL 2. „Skyfall” Muzyka filmowa, Sony Music PL 3. „Elliminati” Tede, Wielkie Joł/ Jawi 4. „Haos” O.S.T.R., Hades, Asfalt Records/EMI Music PL 5. „The... 87
 • Muzyka 7 kwi 2013, 20:00 Elvis wiecznie żywy Ostatni wielki koncert w karierze mocno już uzależnionego od różnych używek Presleya. Po raz pierwszy pełnowymiarowy występ Króla cały świat zobaczył dzięki raczkującej telewizji satelitarnej, co miało... 87
 • Top 10 książka 7 kwi 2013, 20:00 1. „Dowód” Eben Alexander, Znak 2. „Pan Pierdziołka spadł ze stołka. Powtarzanki i śpiewanki” Zysk i S-ka 3. „W dżungli podświadomości” Beata Pawlikowska, G+J 4. „Wyznaję” Jaume Cabré,... 87
 • Książka 7 kwi 2013, 20:00 Mózg, nie bomba Przy zaawansowaniu technicznym współczesnych samolotów wypadki wynikające z awarii sprzętu stanowią niewielki procent katastrof lotniczych. Najsłabszym ogniwem wciąż pozostaje tu istota ludzka. Świetna książka Davida... 87
 • Bomba tygodnia 7 kwi 2013, 20:00 Piotr Kupicha przyznał, że kupił willę z basenem i wszystkiego ma za dużo. Za mało ma rozumu, to pewne 88
 • Innowacyjne firmy 7 kwi 2013, 20:00 Polska ma wystarczająco duży potencjał, zarówno finansowy, jak i intelektualny, by się stać krajem wynalazców. To dobra wiadomość w sytuacji, gdy właśnie naukowa pomysłowość tworzy bogactwo dzisiejszych społeczeństw. Chodzi o to, by docenić innowacyjność i z przekonaniem w nią... 89
 • Broń biznesu 7 kwi 2013, 20:00 Przeznaczając 7 proc. przychodów na badania i rozwój, Grupa Bumar stała się przodującym przedsiębiorstwem innowacyjnym na mapie polskiej gospodarki. To wysoki odsetek, bo polskie firmy wydają na ten cel 2–3 proc. przychodów. 93
 • PKP CARGO nr. 1 w polsce i nr. 2 w unii Europejskiej 7 kwi 2013, 20:00 Grupa PKP CARGO Logistics jest drugim największym kolejowym operatorem logistycznym w Unii Europejskiej. Grupa oferuje pakiet kompleksowych usług logistycznych na terenie Polski, Niemiec, Słowacji, Czech, w Austrii oraz Belgii. Obecnie PKP CARGO ubiega się o licencje... 94
 • Kolej na innowacje 7 kwi 2013, 20:00 Kolej nie tylko może, ale też musi być innowacyjna – mówi Łukasz Boroń, prezes PKP CARGO. 95
 • Panasonic: Innowacyjność wpisana w DNA firmy 7 kwi 2013, 20:00 W tym roku oferujemy naszym klientom gamę innowacyjnych urządzeń konsumenckich – po ekranach najnowszych modeli Panasonic Smart Viera serii ZT, VT, GT i ST można nawet pisać za pomocą specjalnego elektronicznego rysika Electronic Touch Pen – mówi Ireneusz Smaga,... 97
 • I jak teraz żyć? 7 kwi 2013, 20:00 W takich grubych białych kożuchach widziałem świerki jedynie w dzieciństwie i w Zakopanem. A tu proszę, paradują u mnie pod Warszawą, i to na wiosnę. Zaraz potem monstrualna chlapa i bicze wodne w twarz. 98