GIEŁDA

GIEŁDA

Dodano: 
350 - 400 stacji CPN spełnia dziś wszystkie normy Unii Europejskiej. Firma ta posiada łącznie 1417 stacji, z których 150-180 jest nierentownych. Władze Petrochemii Płock zapowiadają, że po połączeniu z CPN główne działania koncernu skupią się na modernizacji i rozwoju sieci dystrybucji paliw.


Deficyt handlowy Polski spadł najprawdopodobniej w kwietniu 1999 r. poniżej miliarda dolarów. Przed rokiem deficyt nieco przekroczył tę sumę.

Kwiecień był kolejnym miesiącem poprawy koniunktury w przemyśle przetwórczym - wynika z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Ankietowane przez instytut firmy spodziewają się dalszej poprawy w najbliższych trzech, czterech miesiącach.

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 1998 r. Wartość przetargów nieograniczonych wzrosła w porównaniu z 1997 r. o 29 proc. i wyniosła ponad 17,5 mld zł. Średnio na każdy przetarg wpływało 4,7 oferty (w 1997 r. - 4,16).

W ubiegłym roku nastąpiły zmiany w strukturze konsumpcji. Zmniejszyło się między innymi spożycie ryb i ich przetworów (o 19,1 proc.) oraz pieczywa (o 2,4 proc). Więcej jedliśmy mięsa i masła (o 3-9 proc.) oraz wędlin (o 18 proc.). Więcej wypiliśmy jogurtów i napojów mlecznych (o 11 proc).

Komisja przetargowa Ministerstwa Skarbu musi ponownie wybrać jedną z ośmiu firm ubiegających się o doradzanie resortowi w drugim etapie prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej SA. Taki nakaz wydał sąd arbitrażowy po odwołaniu złożonym przez Polish Institute of Management. Wcześniej ministerstwo wybrało konsorcjum ING Nicom.

Wartość produktów wytwarzanych w szarej strefie odpowiada 14 proc. polskiego PKB. Znajduje w niej zatrudnienie 2,4 mln osób. Zdaniem ekspertów, udział szarej strefy w gospodarce zmniejsza się co roku o punkt procentowy.

Nie wyegzekwowane mandaty uszczupliły dochody budżetu w ubiegłym roku o 65 mln zł - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Zastąpienie złotego przez euro będzie możliwe dwa, najpóźniej trzy lata po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej - przewiduje prezes NBP Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Huta Sendzimira zakończyła miniony rok stratą w wysokości ok. 14 mln zł. Firma planowała osiągnąć 1,4 mln zł zysku.
Więcej możesz przeczytać w 21/1999 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0