Giełda

Giełda

Dodano:   /  Zmieniono: 
3,5 mld zł strat ponosi rocznie górnictwo węgla kamiennego. Na restrukturyzację tej branży (z uwzględnieniem redukcji zadłużenia) należy przeznaczyć z budżetu ponad 14 mld zł. Program reformy zakłada, że w ciągu czterech lat kopalnie zaczną przynosić zyski.
Według rankingu "Wall Street Journal", w 1997 r. Polska i Węgry zanotowały najwyższy wzrost gospodarczy. Znajduje to odzwierciedlenie we wzroście zysków większości przedsiębiorstw w tych krajach. Ubiegłoroczny przyrost PKB w Rosji wynikał głównie z ekspansji ośmiu największych koncernów (siedem z nich reprezentuje branże surowcowe i energetyczne).

- PKP rozważają możliwość wyemitowania w latach 1998-1999 euroobligacji o wartości 1 mld USD . Wartość pierwszej emisji ma wynieść 200 mln USD. Pieniądze zostałyby przekazane na zakup taboru kolejowego. Obligacjami zainteresowani są inwestorzy z Europy i Ameryki Północnej.

- Od stycznia 1998 r. Polacy kupili 234,7 tys. samochodów osobowych - o 9,59 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Najwięcej sprzedano aut FIAT-a (72 tys.) i Daewoo (64,5 tys.).

- W pierwszym kwartale 1998 r. wypiliśmy ponad 14 mln hl piwa - o 16 proc. więcej niż przed rokiem. Spożycie tego trunku (49 l na mieszkańca) wzrasta w naszym kraju o 10 proc. rocznie.

- Rada Ministrów przygotowała wykaz towarów i usług, na które ustalane są ceny urzędowe. Należą do nich gaz przewodowy (z wyjątkiem propanu-butanu), leki, świadczenia publicznej opieki zdrowotnej oraz niektóre środki produkcji, np. energia elektryczna. Urzędowe ceny wprowadza się również na spirytus luksusowy.

- Za dwa lata będzie zniesiony obowiązek wykupywania tzw. zielonej karty (ubezpieczenia OC dla kierowców wyjeżdżających za granicę), jeśli Polska zostanie członkiem Wszechstronnego Porozumienia Gwarancyjnego należącego do Międzynarodowego Biura Zielonej Karty. Wystarczającym dowodem zawarcia tego ubezpieczenia będzie wówczas tablica rejestracyjna.

- Produkcja przypraw i wyrobów kosmetycznych to branże o najmniejszym ryzyku inwestycyjnym w 1997 r. Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, do branż najbardziej "ryzykownych" należą górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego oraz odlewnictwo stali.

- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej szacuje, że w tym roku na polski rynek trafi 8,3 mld jaj spożywczych - o 8 proc. więcej niż w roku ubiegłym.
Więcej możesz przeczytać w 28/1998 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0