Dossier

Dossier

Dodano:   /  Zmieniono: 
"Nasz wariant to nadal siedemnaście województw. Ta koncepcja wydaje się nam najbardziej optymalna ekonomicznie i społecznie"
LESZEK MILLER
Lat 52. Przewodniczący SdRP.
"Nasz wariant to nadal siedemnaście województw. Ta koncepcja wydaje się nam najbardziej optymalna ekonomicznie i społecznie"


"Prawo i Gospodarka"


JACEK RYBICKI
Lat 38. Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego AWS.
"Ludzie nie chcą 17 województw. Mieszkańcy Słupska protestują przeciw koszalińskiemu, Częstochowa nie chce być w kieleckim"


"Życie"


RYSZARD BUGAJ
Lat 54. Były przewodniczący Unii Pracy.
"Kto chce wiedzieć, co robi SLD, nie powinien słuchać gromkich okrzyków OPZZ-owskich demonstracji, lecz analizować interesy "czerwonego biznesu" i interesy aparatu SdRP"


"Przegląd Społeczny"


BILL CLINTON
Lat 52. Prezydent USA.
"Pewne prawa mają charakter uniwersalny. Nie są to prawa amerykańskie, prawa europejskie czy prawa społeczeństw rozwiniętych, lecz elementarne prawa wszystkich ludzi. Dlatego wierzę, że ludzie wszędzie chcą być traktowani z godnością, chcą mieć prawo wyrażania swych przekonań, wybierania przywódców, swobodnego zrzeszania się i wyznawania wiary"


Podczas pobytu w Chinach
Więcej możesz przeczytać w 28/1998 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0