LUDZIE

Dodano:   /  Zmieniono: 
"Koalicja dotrzymała umowy"
ZBIGNIEW SIEMIĄTKOWSKI

"Koalicja dotrzymała umowy" - powiedział Zbigniew Siemiątkowski, polityk SLD, po wybraniu go na przewodniczącego sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych. Funkcję tę będzie pełnić przez najbliższe sześć miesięcy.


Stanowisko przewodniczącego komisji Siemiątkowski objął po Konstantym Miodowiczu (AWS). Rotacja wynika z porozumienia zawartego przez koalicję i opozycję, które uzgodniły, że co sześć miesięcy na czele komisji stawał będzie przedstawiciel raz jednej, raz drugiej strony. Zastępcą Siemiątkowskiego został Jerzy Ciemniewski (UW). Nowy przewodniczący skrytykował zwolnienie ze służby kilkuset funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. Negatywnie ocenił też dotychczasową działalność komisji. Zbigniew Siemiątkowski urodził się w 1957 r. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych UW. W latach 1978-1990 należał do PZPR. Uczestniczył w obradach "okrągłego stołu" w podzespole ds. reform politycznych. Był jednym z założycieli SdRP. Od 1991 r. jest posłem na Sejm kolejnych kadencji. W 1993 r. został rzecznikiem prasowym SLD. W 1996 r. objął funkcję zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W tym samym roku został mianowany ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza, a następnie ministrem koordynatorem ds. służb specjalnych.


DAVID TRIMBLE

Obradujące po raz pierwszy od 26 lat protestancko-katolickie Zgromadzenie Parlamentarne Irlandii Północnej dokonało wyboru premiera. Stanowisko to objął David Trimble, lider protestanckiej Partii Ulsterskich Unionistów (UUP), największego ugrupowania w ulsterskim parlamencie.


Sytuacja w Ulsterze jest napięta. Loża Oranżystów - wbrew zakazowi niezależnej komisji ds. marszów - zorganizowała doroczny tradycyjny pochód protestantów. Trasa wiodła z kościoła w wiosce Drumcree do centrum miasteczka Portadown (na pamiątkę odniesionego ponad 300 lat temu zwycięstwa nad katolikami).
Przedmiotem sporu jest kilometrowej długości odcinek trasy prowadzący przez katolicką Garvaghy Road. Tym razem uczestnicy marszu napotkali na swej drodze blokadę przygotowaną przez wojsko brytyjskie: głębokie rowy i zasieki z drutu kolczastego. Oranżyści zdecydowani są pozostać tam do chwili zakończenia blokady. David Trimble urodził się w 1944 r. Studiował prawo w Queen?s University w Belfaście. W 1969 r. uzyskał licencję adwokacką. Z końcem lat 70. wstąpił do Partii Ulsterskich Unionistów. Po ustanowieniu przez Anglię i Irlandię stałej, dwustronnej rady konsultacyjnej przyłączył się do Ulster Club - ekstremistycznej organizacji zwalczającej wpływy irlandzkich separatystów. W 1990 r. został deputowanym do Izby Gmin. Jest członkiem Orange Club. Od 1995 r. przewodzi UUP.


REM WIACHIRIEW

Władzom Rosji nie udało się zmusić Gazpromu, światowego potentata w produkcji gazu i największej rosyjskiej firmy, do zapłacenia zaległych podatków. Zdaniem Rema Wiachiriewa, prezesa koncernu, roszczenia rządu były bezpodstawne.


Strony umówiły się, że co miesiąc Gazprom odprowadzał będzie do bud- żetu 4 mld rubli (ok. 650 mln USD), co stanowi czwartą część miesięcznych wpływów. Wcześniej Siergiej Kirijenko, premier Rosji, zagroził, że przejmie od prezesa Wiachiriewa 35 proc. należących do państwa akcji Gazpromu (do marca 1999 r. miał nimi zarządzać Wiachiriew). Działania premiera poparł prezydent Borys Jelcyn. Tymczasem większość deputowanych do Dumy ostro skrytykowała atak na gazowego potentata. Giennadij Ziuganow, lider rosyjskich komunistów, zarzucił premierowi Kirijence chęć zniszczenia najlepiej funkcjonującej gałęzi rosyjskiej gospodarki. Prezes Gazpromu uważa, że to rząd jest mu winien pieniądze, gdyż dłużnikami koncernu są m.in. państwowe firmy.
Rem Wiachiriew urodził się w 1934 r. Jest absolwentem Wydziału Eksploatacji Złóż Naftowych i Gazowych Politechniki w Kujbyszewie. W latach 1983-1989 był szefem Tiumentransgazu - firmy zajmującej się transportem wydobytego gazu. Jednocześnie pełnił funkcję wiceministra przemysłu gazowego ZSRR. W 1989 r. objął stanowisko
wiceprezesa Gazpromu. Od 1992 r. jest prezesem tego koncernu.
Więcej możesz przeczytać w 28/1998 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.