Kierunek Bruksela

Kierunek Bruksela

Dodano:   /  Zmieniono: 
W Polsce działa około 250 belgijskich firm, które zainwestowały co najmniej miliard złotych
- W tym tygodniu wizytę państwową w Polsce składa król Belgii Albert. W tej roli ponownie do Polski już nie przyjedzie, gdyż belgijski władca może w czasie swojego panowania odwiedzić dany kraj tylko raz. Wprawdzie 25 lat temu Warszawę odwiedził brat Alberta - król Baudouin, lecz Polska zarówno pod względem politycznym, jak i ekonomicznym była wtedy innym państwem. W marcu tego roku stała się członkiem NATO, teraz jesteśmy więc sojusznikami. W miarę integracji z Unią Europejską wasz kraj będzie się też stawał coraz ważniejszym partnerem gospodarczym.

W ostatnich latach zwiększa się wymiana handlowa i wartość belgijskich inwestycji w Polsce. Saldo bilansu handlowego jest korzystniejsze dla Belgii: w 1998 r. wartość naszego eksportu wyniosła ok. 5,5 mld zł, natomiast Polska sprzedała u nas towary za 2,6 mld zł. Moim zdaniem, na tym etapie rozwoju waszego kraju nie należy się tym zjawiskiem niepokoić. Żeby nadrobić dystans dzielący Polskę od wysoko rozwiniętych państw Zachodu, trzeba importować nowoczesne technologie, maszyny i urządzenia. W miarę integracji z Unią Europejską dysproporcje te będą się na pewno zmniejszać. Już teraz obserwujemy stopniowy wzrost polskiego eksportu. Szacujemy, że w Polsce działa ok. 250 belgijskich firm, które zainwestowały co najmniej miliard złotych. Dokładna wartość inwestycji nie jest jednak znana, gdyż Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych rejestruje kapitał powyżej 1 mln USD. W Polsce obecne są przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa belgijskie, które na razie nie inwestują dużo, lecz z czasem będzie się to zmieniać. W najbliższych miesiącach będę uczestniczył w otwarciu aż czterech nowoczesnych zakładów, zatrudniających łącznie kilkaset osób. Większość naszych przedsiębiorców bardzo pozytywnie wyrażała się o perspektywach rozwoju na dynamicznym polskim rynku. Z powodzeniem współpracujemy także w dziedzinie kultury i nauki. Praktycznie zamykamy rozmowy w sprawie organizacji w roku 2001 poświęconej Polsce wystawy Europalia. Europalia są zawsze wielkim wydarzeniem kulturalnym w naszym kraju. Belgia wspomaga finansowo promocję nauki języków francuskiego i niderlandzkiego. W Polsce z naszej pomocy korzysta Katedra Niderlandystyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest to jeden z waszych najsilniejszych ośrodków niderlandystycznych, cieszący się dużym zainteresowaniem studentów. Belgia popiera rozszerzenie Unii Europejskiej i pozytywnie ocenia dotychczasowy przebieg negocjacji z Polską. Pamiętamy jednak, że najtrudniejsze tematy są dopiero przed nami. Wobec wielu niewiadomych określenie konkretnej daty przyjęcia nowych członków do unii byłoby bardzo trudne, a poza tym w razie niedotrzymania terminu powstałaby niekorzystna sytuacja dla obu stron. Na tym etapie najważniejsze jest skoncentrowanie całego wysiłku na przygotowaniach kandydatów i państw UE, by moment rozszerzenia maksymalnie przybliżyć.
Więcej możesz przeczytać w 20/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0