GIEŁDA

GIEŁDA

Dodano:   /  Zmieniono: 
16,2 procent polskiego społeczeństwa stanowią ludzie po sześćdziesiątce - dwa razy więcej niż w 1950 r. Starzejemy się. 12 proc. Polaków to osoby, które ukończyły 80 lat. 97 proc. ludzi starszych ma własne źródło utrzymania (najczęściej emeryturę). Wśród aktywnych zawodowo seniorów 3,7 proc. zarejestrowanych jest jako bezrobotni.


Deficyt sektora publicznego wyniósł w 1998 r. ok. 3 proc. produktu krajowego brutto. Według zapowiedzi resortu finansów, w tym roku zmniejszy się on do 2,8 proc. PKB.

Budżet państwa przeznaczy 231,7 mln zł na realizację kilkuletniego programu pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Unia Europejska wesprze ten program kwotą 117,4 mln zł. Małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniają dziś ponad 60 proc. ogółu pracujących. Udział tego sektora w całości krajowych przychodów ze sprzedaży towarów i usług wynosi 50 proc., a w eksporcie - 22 proc.

120 mln z ponad 270 mln USD zainwestowanych w Polsce przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości zwróconych zostanie najprawdopodobniej do budżetu federalnego USA. Z kapitału tego będą mogły korzystać firmy ukraińskie i rosyjskie.

W 1998 r. poprawiło się wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku. Najwięcej (o 14-26 proc.) przybyło kuchenek mikrofalowych, zmywarek do naczyń, kamer wideo oraz urządzeń do odbioru telewizji satelitarnej.

Po wejściu do Unii Europejskiej polskie rolnictwo powinno otrzymywać 3,8-4,5 mld euro rocznie. Założenia budżetowe unii na lata 2000-2006 przewidują jednak o ponad 50 proc. mniejsze dotacje dla naszego rolnictwa.

35 proc. Polaków chce spowolnienia tempa prywatyzacji, 14 proc. ocenia je jako właściwe, a 25 proc. opowiada się za przyspieszeniem - wynika z badań CBOS.

Dziesięć nowych mleczarń zamierza się ubiegać o uprawnienia do eksportu swych produktów do Unii Europejskiej.

Ministerstwo Finansów na 6 proc. ustaliło stawkę oprocentowania nowych obligacji dziesięcioletnich. Wartość nominalna pojedynczych obligacji o stałym oprocentowaniu (przeznaczonych dla inwestorów instytucjonalnych) wynosi 10 tys. zł.

Karty Visa akceptuje 57 tys. punktów handlowych i 2,4 tys. bankomatów. Efektem ostatniej kampanii promocyjnej był wzrost liczby tych kart o 460 tys.
Więcej możesz przeczytać w 22/1999 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0