WEKTORY

WEKTORY

Dodano:   /  Zmieniono: 
Czy potrzebna będzie nowelizacja budżetu?
Bohdan Wyżnikiewicz
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową


Od początku roku opinia publiczna jest niepokojona informacjami o szybko narastającym deficycie budżetu państwa, który po pierwszym kwartale sięgnął 70 proc. całorocznego zapisu ustawowego. Przyczyną są wydatki z kasy państwowej z powodu wysokich kosztów reform i nieoczekiwanych kłopotów ZUS z utrzymaniem płynności finansowej. Sytuacja ta nie musi oznaczać konieczności nowelizacji ustawy budżetowej. Wielkość deficytu może się zmniejszyć w dalszych miesiącach roku - o ile nastąpi racjonalizacja wydatków i zwiększy się skuteczność poboru podatków. Państwo ma też możliwość kierowania środków spoza budżetu na alternatywną realizację niektórych celów budżetowych. Pomocne może być również przewidywane ożywienie koniunktury w drugiej połowie roku. Jest to jednak scenariusz optymistyczny, przewidujący korzystny zbieg wielu wydarzeń naraz. Bardziej pesymistyczny rozwój wypadków może zmusić rząd do nowelizacji budżetu, mimo iż teraz nie przewiduje takiego rozwiązania.


Halina Wasilewska-Trenkner
wiceminister finansów


Budżet 1999 r. jest trudnym, bo oszczędnym planem wydatków, wymagającym od nas dyscypliny i szczególnej staranności. Świadomość braku ukrytych rezerw i konieczność przysłowiowego liczenia się z każdym groszem nie znajduje, niestety, powszechnej akceptacji. Nowelizacja ustawy, którą część dysponentów postrzega jako ewentualną możliwość zwiększenia wydatków, byłaby oczywistym błędem. Eksperci finansowi i ekonomiczni nowelizację budżetu traktują zazwyczaj jako przejaw tracenia przez gospodarkę zdolności rozwojowych, sygnał kryzysu gospodarczego. Natomiast w Polsce coraz wyraźniejsze stają się symptomy powrotu dobrej koniunktury. Nie powinno się więc wysyłać mylnego sygnału dla rodzimych i zagranicznych przedsiębiorców. Należy dążyć do realizacji budżetu w kształcie, jaki wynika z ustawy budżetowej na 1999 r. Nowelizacja budżetu może nastąpić jedynie w sytuacji wyjątkowej - szczególnego zagrożenia kraju i gospodarki. Szczęśliwie Polska nie znajduje się w takiej sytuacji.
Więcej możesz przeczytać w 23/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0