Bicie złotego

Bicie złotego

Założenia reformy podatkowej wzbudzają kontrowersje, ale koalicjanci powinni się spierać w gabinetach, poza nimi - wspierać
Prawidłowość jest taka: lewica podwyższa podatki, zwłaszcza zamożnym, mnoży progi podatkowe, rozbudowuje ulgi - a to wszystko dla realizacji idei sprawiedliwości, czyli równości. Prawica z kolei chce obniżania podatków, zmniejszania liczby progów i likwidacji ulg - a to wszystko dla realizacji idei sprawiedliwości, czyli wolności. W uproszczeniu: dla lewicy sprawiedliwe jest odbieranie zamożnym i dawanie ubogim, dla prawicy - zostawianie ludziom tego, co sobie wypracują. Jak dowodzą doświadczenia, system podatkowy realizowany przez lewicę z czasem zwiększa "szarą strefę", powoduje uciekanie kapitału za granicę, zmniejsza liczbę miejsc pracy i wpływy do budżetu, zwiększa korupcję. Natomiast obniżanie i upraszczanie podatków owocuje odwrotnymi skutkami. W Polsce istnieje generalna akceptacja idei obniżania podatków kosztem znoszenia ulg podatkowych. Większość obywateli - poza wspólnym opodatkowaniem małżonków - w nikłym stopniu korzysta z ulg, jest więc gotowa zrezygnować z czegoś, czego i tak nie stosuje. Znaczna część Polaków akceptuje proponowany przez koalicję AWS-UW nowy system podatkowy, który zmierza do stopniowego obniżenia podatków i znoszenia ulg. Niezadowoleni mogą być ci, którzy najczęściej korzystali z ulg, a także przedsiębiorcy liczący na bardziej prorozwojową reformę. Stosunkowo niewiele osób przyznało, iż nie ma w tej sprawie zdania czy wiedzy - Polacy nauczyli się uważnie obserwować, czy fiskus skręca na lewo, czy na prawo. W tej sytuacji publicznie podejmowane ze strony części polityków AWS próby podważenia mocno kompromisowej umowy, jaką zawarli w sprawie reformy Jerzy Buzek, Leszek Balcerowicz i Marian Krzaklewski, może utrudnić jej wprowadzenie. Założenia reformy wzbudzają kontrowersje, ale koalicjanci powinni się spierać w gabinetach, poza nimi - wspierać.


Okładka tygodnika WPROST: 23/1999
Więcej możesz przeczytać w 23/1999 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0