GIEŁDA

GIEŁDA

Dodano:   /  Zmieniono: 
493 mln zł zaoszczędzi najprawdopodobniej w przyszłym roku państwowa kasa na likwidacji ulg mieszkaniowych. Kwota ta przeznaczona zostanie na sfinansowanie systemu opieki zdrowotnej. Ulgę budowlaną zastąpić ma rządowy program wspierania budownictwa mieszkaniowego. Trudno dziś jednak przewidzieć, jak na tę zmianę zareaguje kurczący się rynek mieszkaniowy.


W I kwartale 1999 r. deficyt Polski w handlu zagranicznym wyniósł 3,9 mld USD. Był więc o 0,2 mld USD mniejszy niż przed rokiem.

Do 6,6 proc. wzrośnie w lipcu inflacja, a produkcja przemysłowa zwiększy się w najbliższych miesiącach o 3 proc. (w skali rocznej) - przewidują eksperci Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

Coraz więcej inwestorów zainteresowanych jest kupnem 25-35 proc. akcji Telekomunikacji Polskiej SA, oferowanych przez skarb państwa w drugim etapie prywatyzacji firmy. Są wśród nich France Telecom, SBC Communication, British Telecom, West Inc., Belgacom i Tele Danmark.

W 1998 r. zanotowano pierwszy od czterech lat spadek liczby osób poszkodowanych w wypadkach podczas pracy - stwierdza raport głównego inspektora pracy. Do wypadków w 44 proc. dochodzi z powodu niewłaściwego zachowania pracowników, zaś w 34 proc. - przez brak nadzoru i tolerowanie odstępstw od zasad bezpieczeństwa.

W końcu kwietnia łączna wartość aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne (powiernicze) w Polsce wyniosła 2,25 mld zł. Oznacza to wzrost o 5 proc. w stosunku do marca. Przy obecnej dynamice wzrostu wartość aktywów funduszy powinna przekroczyć w tym roku 3 mld zł.

TUR Polisa oraz TUiR Warta podpisały list intencyjny w sprawie możliwości połączenia obu firm. Nastąpiłoby to w trybie przeniesienia majątku Polisy na rzecz Warty.
Rentowność przemysłu spirytusowego obniżyła się w ciągu ostatnich czterech lat o 65 proc. Mimo podwyższania z roku na rok akcyzy, wpływy z tego podatku do budżetu maleją. W pierwszym kwartale 1998 r. wyniosły 989,6 mln zł, zaś w tym samym okresie bieżącego roku - 843,6 mln zł.

Błędy organizacyjne i "przekłamania" komputerowe spowodowały, że siedem otwartych funduszy emerytalnych otrzymało od ZUS pięciokrotnie zawyżone kwoty składek.
Więcej możesz przeczytać w 24/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0