Oswajanie reform

Oswajanie reform

Dodano:   /  Zmieniono: 
Nowy wizerunek rządu na pewno nie będzie efektem medialnej manipulacji
- Rząd koncentrował się dotychczas na wielkich reformach, toteż jako zbiorowy autor przemian był odpowiedzialny zarówno za ich dobre, jak i złe strony. Zawsze kiedy następują zmiany, wielu ludzi automatycznie się ich obawia. Zwłaszcza jeśli dotyczą praktycznie wszystkich sfer naszego życia. Z drugiej strony, nie można już było czekać z ich wprowadzaniem.

W ciągu najbliższych miesięcy rząd Jerzego Buzka w większym stopniu skupi się zatem na sprawach bliskich codziennym troskom obywateli. Od dłuższego czasu ten gabinet zajmuje się problemem konstrukcji nowego systemu fiskalnego, który ma ułatwić życie przeciętnego Polaka. Trwa wprawdzie praca nad szczegółowymi rozwiązaniami, wiadomo już jednak, że nowy system na początek zmniejszy obciążenia przedsiębiorstw - będzie więc służył tworzeniu nowych miejsc pracy. To próba przeciwdziałania jednemu z głównych lęków Polaków, czyli zagrożeniu bezrobociem. Ten system ma być prorodzinny - powinien pomóc wielodzietnym rodzinom i choć częściowo zlikwidować zagrożenia dotykające tę grupę społeczną. Priorytetowo rząd zamierza również potraktować sprawy szeroko pojętego bezpieczeństwa. Właśnie w tej materii widzimy już dziś pozytywne skutki reformy administracyjnej wprowadzonej przez gabinet Jerzego Buzka. W nowych strukturach policja może łatwiej i efektywniej działać. Poprawia się szybkość i skuteczność reagowania służb porządkowych, co było widać choćby podczas likwidowania blokad dróg czy po sposobie, w jaki rozwiązano problem oświęcimskich krzyży. Od kilku miesięcy gabinet Jerzego Buzka bardzo intensywnie pracuje także nad rozwiązaniem problemów rolnictwa. Podejmowane od lutego przedsięwzięcia są konkretną odpowiedzią na oczekiwania rolników. Chodzi tu przede wszystkim o interwencyjny skup produktów rolnych oraz negocjacje dotyczące cen różnych produktów. Zdecydowanie ważniejsze jest jednak działanie długofalowe, czyli przygotowywanie paktu dla wsi. Dokument ten ma być gotowy do końca czerwca, a zawierać będzie wiele rozwiązań zapewniających rozwój ekonomiczny i cywilizacyjny polskiej wsi. Od dłuższego czasu słychać pytania o strategię budowania nowego wizerunku rządu. Ten nowy, pozytywny wizerunek utrwali się samorzutnie, jeśli gabinet będzie dobrze i efektywnie pracował. Na pewno nie będzie więc efektem jakiejś medialnej manipulacji. Trzeba oczywiście dotrzeć do opinii publicznej z informacją o pozytywnych skutkach reform (są obszary, gdzie takie skutki można już zaobserwować), a także wyraźnie artykułować cele działania rządu, które w coraz większym stopniu będą się odnosić do codziennych problemów przeciętnych obywateli. Dlatego nacisk będziemy kłaść na sprawy dotyczące walki z przestępczością, przeciwdziałania bezrobociu (poprzez rozwój gospodarczy) i realny program podnoszenia poziomu życia na wsi. Wiemy, że działania rządu mają służyć ludziom i chcemy z tym dotrzeć do opinii publicznej.
Więcej możesz przeczytać w 24/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0