GIEŁDA

GIEŁDA

Dodano:   /  Zmieniono: 
5,4 mld USD deficytu w obrotach naszego handlu zagranicznego po czterech miesiącach 1999 r. zanotował GUS. Przed rokiem wysokość deficytu sięgała 5,6 mld USD. Jego zmniejszenie nie wynika jednak z poprawy sytuacji w handlu zagranicznym, lecz z obniżenia wartości eksportu (o 8,2 proc.) i importu (o 6,6 proc.)


Produkt krajowy brutto w pierwszym kwartale tego roku osiągnął wartość tylko o 1,5 proc. wyższą niż przed rokiem - informuje GUS. W pierwszym kwartale 1998 r. PKB wzrósł (w skali rocznej) o 6,4 proc.

WDeficyt handlowy Polski w wymianie z krajami Unii Europejskiej pogłębi się w tym roku o 1,4 mld USD, czyli o 11,9 proc. - przewiduje Ministerstwo Gospodarki.

W 1998 r. wartość eksportu spółek z kapitałem zagranicznym wzrosła o 22 proc. Udział tych firm w tworzeniu ujemnego salda obrotów handlowych z zagranicą wyniósł 61,6 proc. - oceniają eksperci Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.

Zysk Narodowego Banku Polskiego w 1998 r. sięgnął 667,2 mln zł i był o ponad 16 proc. wyższy od planowanego. Wynik ten był jednak o 42 proc. gorszy niż w 1997 r.

Ministerstwo Łączności spodziewa się uzyskać 3-5 mld USD ze sprzedaży 35 proc. akcji Telekomunikacji Polskiej SA. Firmie Centertel, powiązanej finansowo z 
TP SA, zamierza zaś przyznać koncesję na świadczenie usług w standardzie GSM 900. Ma to podnieść wartość TP SA przed drugim etapem jej prywatyzacji.

Niestabilne i nieścisłe regulacje prawne, zbyt wysoka skala ulg, zaległości oraz niska egzekucyjność - to główne wady polskiego systemu podatkowego, przedstawione w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.

W maju liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 49,1 tys., a wskaźnik bezrobocia obniżył się o 0,2 proc. (do 11,6 proc.). W całym kraju bez zatrudnienia pozostawało 2 mln 73 tys. osób.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnia w Polsce 7 mln osób, czyli 61,1 proc. ogółu pracujących. Firmy te wytwarzają ponad 45 proc. PKB. Według Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tzw. szarej strefie pracuje 11 proc. zatrudnionych w handlu i zakładach usługowych i 8 proc. w budownictwie.
Więcej możesz przeczytać w 28/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0