Wprost od czytelników

Wprost od czytelników

Dodano:   /  Zmieniono: 
Usypianie sumień
Niemal w każdym akapicie wywiadu z Joy Lenney ("Usypianie sumień", nr 24) pojawia się słowo eutanazja - i to w odniesieniu do świadomego uśmiercania zdrowych zwierząt. Panią Lenney, a także wszystkich, którzy podpisują się pod jej teorią, należy odesłać do encyklopedii, by zapoznali się ze znaczeniem tego terminu. Niezależnie od interpretacji nie może ono stanowić uzasadnienia dla działalności organizacji, która twierdzi, że zajmuje się ochroną zwierząt. Joy Lenney usiłuje przekonać polskiego czytelnika, że zabijanie zwierząt jest właściwą formą kontroli ich populacji. Być może tak jest w Anglii. Polacy są wrażliwi nieco inaczej.

KRYSTYNA BORKOWSKA
MonachiumKaganiec oświaty
Znaczna część nauczycieli bardzo negatywnie ocenia reformę oświaty. Nie ma to jednak żadnego znaczenia, gdyż ich opinie są ignorowane przez rządzących urzędników. Reformatorzy głoszą bowiem dość wygodny dla siebie pogląd, że krytyczny stosunek do ich działań jest świadectwem degeneracji pedagogów próbujących powstrzymać naprawę szkolnictwa. Dzięki temu nie muszą odpowiadać na zarzuty i udowadniać słuszności swoich budzących wątpliwości pomysłów. Zamiast rozmawiać z oponentami, mogą się ograniczyć do spotkań z imiennie zapraszanymi zwolennikami reformy, których postawa ma świadczyć o pełnym poparciu "światłych" nauczycieli dla oświatowych działań rządu. Jest to niewątpliwie bardzo wygodne dla nich rozwiązanie, choć niebezpieczne dla nas wszystkich. Jeżeli bowiem reformatorzy podjęliby rozmowy ze swoimi krytykami, byłaby szansa na wcześniejsze wyeliminowanie wad, niewątpliwie występujących w projekcie reform. Można by też stworzyć "katalog rozbieżności", który byłby podstawą do opracowania koncepcji postępowania na wypadek, gdyby przeciwnicy dzisiejszych reform mieli rację.

TOMASZ DERECKI
ŁódźWybory 2000
Kandydat, który w wyborach prezydenckich będzie reprezentował szeroko rozumianą prawicę, nie powinien być bezpośrednio z nią związany. Musi to być osoba, wokół której zgromadzi się zarówno elektorat AWS, jak i UW, ale także ROP czy KPN. I przede wszystkim powinien to być ktoś, kto odbierze dużą część elektoratu SLD i PSL. Myślę, że pan Krzaklewski, nawet sam nie startując w wyborach 2000 r., może odegrać dużą rolę w dalszej konsolidacji prawicy. Gdyby się tak jednak nie stało i gdyby jedynym poważnym kandydatem na urząd prezydenta pozostał przewodniczący Krzaklewski, ja osobiście na pewno go poprę. Nie jestem jednak pewien, że tak samo zrobi przynajmniej połowa naszego społeczeństwa, czy to w pierwszej, czy w drugiej turze głosowania.

SYLWESTER STOBNIAK
KaliszGra interesów
Czyim dobrem kierowało się NATO, oponując przeciwko utworzeniu rosyjskiej strefy w Kosowie? Czy ta strefa mogłaby zagrażać prawidłowemu przebiegowi operacji pokojowej? Albo państwa paktu miały na uwadze dobro przyszłego Kosowa, albo ich celem było umniejszenie w oczach świata pozycji Rosji jako supermocarstwa. O utrzymanie tego wizerunku Rosja usilnie walczy, czego dowodem była jej postawa podczas konfliktu bałkańskiego.

MICHAŁ FURA Wolin
Więcej możesz przeczytać w 28/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0