Wprost od czytelników

Wprost od czytelników

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ratunek dla pogotowia

Szybki dojazd karetek pogotowia do osób, których życie zostało zagrożone, rzeczywiście, jest niezwykle ważny ("Ratunek dla pogotowia", nr 44). Ale istotne jest również to, by do potrzebujących pomocy docierały ambulanse odpowiednio wyposażone. Uczestniczyłem niedawno w zjeździe belgijskich kardiologów w Liege. Jeden z inicjatorów tej konferencji, lekarz ze Szpitala św. Piotra w Brukseli, przedstawił statystykę, z której wynikało, że wyposażenie karetek reanimacyjnych w defibrylatory o 30 proc. zmniejszyło śmiertelność związaną z zawałami serca.

TOMASZ KONOPKA
LiegePodatki 2000

Prezydent odmówił podpisania ustawy podatkowej. Oburza mnie wykorzystywanie przez przeciwników ustawy argumentu równości i sprawiedliwości społecznej. Uważam, że istnienie skali podatkowej jest niesprawiedliwością. Dlaczego osoba więcej zarabiająca ma oddawać większą część swoich dochodów? Przecież siłą rzeczy oddaje więcej pieniędzy w postaci podatku. Jeśli wysokość podatku ustalić na 10 proc., każdy z nas odda dziesiątą część swoich dochodów. I to jest sprawiedliwe. Jeśli zaś przyjąć 10 proc. jako mniejszy podatek, a 20 proc. jako większy (obowiązujący przy dochodach co najmniej 2 tys. zł), to osoba, której pensja wynosi 1900 zł, odda w formie podatku 190 zł (zostanie jej 1710 zł), a osoba zarabiająca 2 tys. zł - 400 zł (zostanie jej 1600 zł, czyli o 110 zł mniej niż zarabiającej teoretycznie mniej). I to już jest sprzeczne z konstytucyjnym zapisem o równości wszystkich wobec prawa. Wysoko opodatkowane powinny być dobra luksusowe bądź używki, ale nie przedsiębiorczość.

PAWEŁ WOŁKOWICKI
WarszawaAkademia umiejętności

Uważam, że pomysł przekształcenia szkoły średniej w minipaństwo znakomicie wypełnia lukę w polskiej oświacie ("Akademia umiejętności", nr 47). Szkoła powinna przede wszystkim wychowywać świadomych obywateli, którzy w przyszłości będą mogli dokonywać rozsądnych wyborów w ważnych dla naszego kraju sprawach. Każdy młody człowiek kończący szkołę powinien znać struktury i rozumieć zasady rządzące państwem i gospodarką. W tej kwestii musimy wiele nadrobić. Moje pokolenie jest pierwszym, które uczy się i dorasta w niepodległej, demokratycznej Polsce. Każdy z nas zainteresowałby się zajęciami z prawa czy ekonomii, chętnie zdobylibyśmy umiejętności konieczne do egzystencji w państwie prawa (np. wypełnianie deklaracji podatkowych). Taka forma edukacji nie powinna być domeną wyłącznie szkół prywatnych. Wszyscy młodzi ludzie powinni mieć możliwość uczestnictwa w takich zajęciach. Wierzę, że to nastąpi. Oby jak najszybciej.


KAMILA ŁEPKOWSKA
Lepk@poczta.wprost.pl
Więcej możesz przeczytać w 49/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0