Wprost od czytelników

Wprost od czytelników

Dodano:   /  Zmieniono: 
Drugi obieg turystyczny
Wykaz niezwykłych miejsc mało znanej Polski ("Drugi obieg turystyczny", nr 30) należy, moim zdaniem, uzupełnić o Gołuchów. Leżąca przy trasie Pleszew-Kalisz wieś szczyci się nie lada atrakcjami. Są tu dwa muzea, zamek w stylu francuskiego renesansu - jakby przeniesiony znad Loary, park o powierzchni 160 ha, zagroda żubrów, sztuczne jezioro, a nad nim plaża, kemping, ośrodek sportów wodnych, a także największy w Wielkopolsce, a szósty w kraju głaz narzutowy.

JACEK KRÓL Gołuchów


Małże
Uważam, że obciążanie podatkiem VAT książek i czasopism w państwie, w którym ponad połowa obywateli nie przeczytała w ubiegłym roku żadnej książki, byłoby intelektualnym sabotażem. W starożytnej Grecji pisarze nie płacili podatków - spłacali je swoją twórczością. To dzięki mądrym, rozumiejącym rolę kultury dawnym politykom mamy demokrację i inne cywilizacyjne osiągnięcia. Gdyby któryś z nich wpadł na pomysł opodatkowania twórców, myślicieli czy literatów, obecni parlamentarzyści nie rysowaliby sobie - jak dziś - kółek na czole, tylko kręciliby koła kieratów na jakiejś barbarzyńskiej plantacji. Stanisław Tym zaapelował w kolejnym felietonie, by Nostradamus dotrzymał obietnicy, bo w kraju, w którym zamulone małże nie tylko nie rodzą pereł, ale nawet pozbywają się tych przypadkiem posiadanych, koniec świata byłby całkiem niezłym wynalazkiem ("Małże", nr 29). Co racja, to racja, ale może szkoda tych czterech piątych rodzin, w których nie molestuje się córek ... i tej niecałej połowy, która dzięki zerowej jeszcze stawce VAT coś tam w zeszłym roku jednak przeczytała. .

IWONA KUBIK-GUT Bielsko-Biała


Prawo ubezpieczonych
Wprowadzona w styczniu 1999 r. ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym znacznie pogorszyła dostępność obywateli do opieki zdrowotnej. Ograniczone zostało m.in. prawo wyboru lekarza (wyłącznie do lekarzy współpracujących z kasami chorych), wymuszona konieczność uzyskiwania różnorakich skierowań nie gwarantuje przyjęcia przez specjalistę bądź wykonania badań bez dodatkowych opłat, utrudnione jest korzystanie z usług stomatologa. To stało się podstawą do powołania Stowarzyszenia Obrony Praw Ubezpieczonych, które zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Łodzi w maju 1999 r. Celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz obrony praw ubezpieczonych i świadczeniobiorców, upowszechnianie wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zasad funkcjonowania profesjonalnych instytucji ubezpieczających i podmiotów świadczących usługi finansowane z funduszy ubezpieczeniowych. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, działalności podmiotów realizujących te ubezpieczenia oraz sytuacji i warunków życia ubezpieczonych, a także celowego i racjonalnego gospodarowania funduszami pochodzącymi ze składek ubezpieczycieli i ubezpieczonych. Udziela również porad prawnych i tworzy system samopomocy. Organizuję filię stowarzyszenia w województwie kujawsko-pomorskim. W sprawie informacji i deklaracji przystąpienia do stowarzyszenia proszę o kontakt pod adresem: Krystyna Sienkiewicz, ul. Grunwaldzka 84/9, 87-100 Toruń.

KRYSTYNA SIENKIEWICZ wiceminister zdrowia w latach 1989-1992, poseł II kadencji Sejmu RP
Więcej możesz przeczytać w 31/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0