Ludzie

Ludzie

Dodano:   /  Zmieniono: 
FRANCISZKA CEGIELSKA
"Największe problemy kraju jak w soczewce skupiają się w moim resorcie. Wierzę, że nie zaszkodzi to Ruchowi Stu" - mówiła podczas III kongresu tej partii jej nowa przewodnicząca Franciszka Cegielska, jednocześnie minister zdrowia.


Tylko dwóch delegatów nie głosowało na "żelazną Frankę", którą zarekomendował założyciel i dotychczasowy lider ugrupowania Czesław Bielecki, przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Były przywódca ruchu będzie kierował radą polityczną ugrupowania. Bielecki zbliżył Ruch Stu do "czwartej nogi AWS", którą tworzą partie chadeckie. Z kolei Cegielska była rzeczniczką zjednoczenia ruchu ze Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym. Podczas kongresu dała do zrozumienia, że zmieniła zdanie i odnosi się do tej koncepcji z rezerwą. Gośćmi kongresu byli m.in. wicepremier Janusz Tomaszewski oraz przywódcy partii wchodzących w skład AWS. Franciszka Cegielska urodziła się w 1946 r. Ukończyła Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej. Wykładała w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni (zwolniono ją z powodów politycznych w 1987 r.). W latach 1990-1998 była prezydentem Gdyni, jedną z najbardziej wyrazistych postaci w samorządach. Pełniła też obowiązki wiceprezesa Związku Miast Polskich. W 1997 r. została posłem na Sejm z listy AWS. Rok później w wyborach samorządowych uzyskała najwięcej głosów w regionie i objęła funkcję przewodniczącej rady sejmiku województwa pomorskiego.


VAIRA VIKE-FREIBERGA
"Otwieramy nową kartę w historii Łotwy" - entuzjazmowała się Vaira Vike-Freiberga, przemawiając na forum parlamentu w Rydze. Chwilę wcześniej deputowani zdecydowali, że emigrantka z Kanady obejmie urząd prezydenta państwa.


Wymaganą liczbę głosów kandydatka (zgłoszona przez socjaldemokratów i poparta przez część ugrupowań nacjonalistycznych) zdobyła dopiero w drugiej turze wyborów. Vike-Frei- berga jest pierwszą kobietą na stanowisku prezydenta w krajach byłego ZSRR. Komentatorzy zwracają też uwagę na brak politycznego doświadczenia zwyciężczyni oraz jej słabą znajomość łotewskich realiów. Wybór egzotycznego kandydata na najwyższy urząd w państwie nie jest jednak w państwach posowieckich niczym nadzwyczajnym. W sąsiedniej Litwie prezydentem jest Valdas Adamkus, który większą część życia spędził na emigracji za oceanem. Vike-Freiberga jest gorącą zwolenniczką integracji Łotwy z Zachodem.
Vaira Vike-Freiberga ma 62 lata. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie McGill w Montrealu. Wraz z rodzicami opuściła Łotwę w 1945 r., po wkroczeniu tam Armii Czerwonej. Przez wiele lat pracowała na uniwersytecie w Montrealu. Działała także w łotewskich organizacjach emigracyjnych. Do rodzinnego kraju wróciła dopiero w ubiegłym roku. Krótko przed wyborami zrzekła się obywatelstwa kanadyjskiego. Biegle włada pięcioma językami.


JERZY WOčNICKI
Na nowego przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich niemal jednogłośnie wybrano prof. Jerzego Woźnickiego, rektora Politechniki Warszawskiej. Zastąpił on na tym stanowisku prof. Aleksandra Koja, byłego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.


KRASP - dobrowolne zrzeszenie rektorów reprezentujących polskie szkoły wyższe - utworzono w 1997 r. Jego zadaniem jest integracja środowiska naukowego, lobbing na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, a także umacnianie etosu nauczyciela akademickiego oraz dbałość o odpowiedni poziom kształcenia. Nowy przewodniczący konferencji opowiada się za współfinansowaniem nauki przez studentów. Uważa, że jest to konieczne. W przeciwnym wypadku uczelnie zmuszone zostaną do ograniczenia liczby studiujących. Zdaniem prof. Woźnickiego, wprowadzenie powszechnej odpłatności za naukę należy połączyć z łatwo dostępnymi kredytami.
Jerzy Woźnicki urodził się w 1947 r. Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w elektronice próżniowej i optoelektronice. Rektorem PW został w 1996 r. (niedawno wybrano go na drugą kadencję). Wcześniej pracę naukową łączył z działalnością polityczną. Należał do NSZZ "Solidarność", Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności. Jest członkiem PAN i kawalerem francuskiej Legii Honorowej. Od 1997 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KRASP.
Więcej możesz przeczytać w 26/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0