GIEŁDA

Dodano:   /  Zmieniono: 
1,3 mld zł kosztować będą odprawy dla 58,7 tys. pracowników, którzy mają odejść z PKP do 2003 r. - wynika z projektu ustawy o restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji tego przedsiębiorstwa. Teraz PKP zatrudniają 204 tys. osób. W przyszłym roku przewidziane jest odejście ok. 10 tys. pracowników.


Deficyt na rachunku obrotów bieżących wyniósł w lipcu 1,02 mld USD. Oznacza to, że od stycznia do końca lipca 1999 r. ujemne saldo przekroczyło 6 mld USD.

Projekt budżetu na 2000 r. cechuje daleko idący fiskalizm - oceniają przedsiębiorcy skupieni w Business Centre Club. Relacja obciążeń podatkowych do PKB, zamiast spadać, wzrasta. Zdaniem przedsiębiorców nadmiernie zwiększają się też wydatki socjalne, m.in. na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ponad 95 proc. podatników zapłaciło w 1998 r. podatek dochodowy według najniższej stawki - informuje Ministerstwo Finansów. Odprowadzili oni do kasy państwa ponad 200,4 mln zł.
Od najzamożniejszych podatników wpłynęło do budżetu 35,3 mln zł.

Ministerstwo Skarbu zapowiada, że do listopada PZU będzie miał inwestora strategicznego. Największe szanse na zakup pakietu 30 proc. akcji przedsiębiorstwa mają: francuska AXA, Winterthur, a także konsorcjum Eureko z BIG Bankiem Gdańskim.

Od początku roku Inspekcja Celna przygotowała materiały umożliwiające odzyskanie przez skarb państwa prawie 11 mln zł. Do końca roku przewiduje się wzrost tej kwoty do 20 mln zł.

Przychód nie przekraczający 7 mln euro lub wartość aktywów nie przewyższająca tej sumy i zatrudnienie mniej niż 50 pracowników to cechy małego przedsiębiorstwa - wynika z przygotowywanej ustawy: prawo działalności gospodarczej. W polskim prawie nie było dotychczas definicji małego przedsiębiorstwa.

440 mln zł kosztować będzie planowany na 2001 r. narodowy spis powszechny ludności i mieszkań.

85 proc. spośród skontrolowanych przez Inspekcję Handlową placówek typu fast food nie przestrzega podstawowych przepisów sanitarnych.
Więcej możesz przeczytać w 38/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.