Ludzie

Dodano:   /  Zmieniono: 
ANDRZEJ GOŁAŚ
Nowym prezesem Unii Metropolii Polskich, organizacji samorządowej skupiającej największe miasta naszego kraju, został prof. Andrzej Gołaś, prezydent Krakowa. Kontrowersje wywołała podjęta przez zarząd unii decyzja o wstrzymaniu przyjmowania nowych członków.


Do UMP należą miasta, które liczą co najmniej 300 tys. mieszkańców i jednocześnie są stolicami historycznych regionów (wyjątek stanowią Bydgoszcz i Białystok, spełniające tylko jeden z wymogów). Niedawno zdecydowano, że do unii będą mogły przystąpić miasta, które spełniają kryterium demograficzne bądź są stolicami województw. Chęć wstąpienia do unii zgłosili przedstawiciele mniejszych miast wojewódzkich. Wstrzymanie ich przyjęcia część prezydentów tłumaczy względami politycznymi (większość kandydatów reprezentowała lewicę, podczas gdy w zarządzie unii dominuje prawica). Andrzej Gołaś ma 53 lata. Jest profesorem nauk technicznych. Od wielu lat pracuje w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, do niedawna pełnił funkcję prorektora ds. ogólnych. Był współzałożycielem uczelnianej "Solidarności". W 1981 r. organizował strajk na uczelni, za co na kilka dni trafił do aresztu. Działał w podziemnych strukturach związku. W 1990 r. kierował kampanią prezydencką Lecha Wałęsy w Małopolsce. Do Sejmu I kadencji startował z listy Porozumienia Centrum, w latach 1993-1995 należał do Koalicji Konserwatywnej, obecnie jest członkiem RS AWS


ANDRZEJ GRAJEWSKI
Przewodniczącym jedenastoosobowego kolegium Instytutu Pamięci Narodowej został rekomendowany przez AWS Andrzej Grajewski, zastępca redaktora naczelnego katolickiego tygodnika "Gość Niedzielny". Kolegium ma przechowywać i udostępniać osobom prześladowanym gromadzone w okresie PRL akta służb specjalnych.


Wybór Grajewskiego zaskoczył komentatorów. Przed inauguracyjnym posiedzeniem kolegium wśród osób typowanych na przewodniczącego zdecydowanie częściej wymieniano rekomendowanego przez Unię Wolności prof. Andrzeja Paczkowskiego. Ma on odmienną niż Grajewski koncepcję zarządzania archiwami. Uważa, że powinny one zostać - jak dotychczas - w UOP i MSWiA, a instytut miałby jedynie sprawować nad nimi nadzór. Z kolei Grajewski chce, by zostały przeniesione w jedno miejsce, co ma uniemożliwić dostęp do akt służbom specjalnym. Andrzej Grajewski ma 46 lat. Ukończył historię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Po studiach rozpoczął pracę w Śląskim Instytucie Naukowym. Do "Solidarności" wstąpił w 1980 r. Dziesięć lat później został członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Zasiadał w Komisji Likwidacyjnej RSW. Należał do Forum Prawicy Demokratycznej i Ruchu Stu. Jest członkiem Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, autorem książek i artykułów poświęconych m.in. lustracji w Europie Środkowej.


HANNA GRONKIEWICZ-WALTZ
Amerykański tygodnik "Time" sporządził listę czternastu Europejczyków, których sposób działania wyznacza nowe kierunki i wprowadza Europę w trzecie tysiąclecie. Wśród osób wyróżnionych przez dziennikarzy pisma znalazła się Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezes Narodowego Banku Polskiego.


W zestawieniu magazynu najliczniejszą grupę stanowią politycy (m.in. Igor Iwanow, szef dyplomacji rosyjskiej, Zoran Dz?indz?ić, jeden z liderów jugosłowiańskiej opozycji, Mary Robinson, była prezydent Irlandii). Docenieni zostali również przedstawiciele innych profesji, na przykład Carolina Marace, pierwsza kobieta, która trenuje zawodową męską drużynę piłkarską, a także przedsiębiorcy i przedstawiciele świata kultury. Zdaniem dziennikarzy pisma, osoby te nie tylko dobrze wykonują powierzone im zadania, ale robią to w sposób wizjonerski, odzwierciedlający zmiany, jakie nastąpią w przyszłości. Prezes NBP pochwalono głównie za skuteczną politykę antyinflacyjną i zreformowanie polskiej bankowości. Hanna Gronkiewicz-Waltz ma 47 lat. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W 1989 r. była ekspertem sejmowym i senackim w zakresie prawa publicznego i gospodarczego. Dwa lata później została członkiem powołanej przez prezesa NBP Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bankowego. Narodowym Bankiem Polskim kieruje od marca 1992 r.
Więcej możesz przeczytać w 38/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.