Poczta

Dodano:   /  Zmieniono: 
W obronie kultury
Przyłączam się do apelu o bezterminowe utrzymanie zerowej stawki podatku VAT dla książek i czasopism. Niewątpliwie, sytuacja państwa jest bardzo trudna i wymaga drastycznego ograniczenia wydatków, ale nie można tego robić kosztem rozwoju polskiej kultury i nauki. Ta polityka jest tym bardziej karygodna, że jednocześnie jesteśmy świadkami wydawania ogromnych sum na cele partyjne. Należy z tym walczyć.

JERZY GIEDROYC redaktor "Kultury"


Kampania wrześniowa
Wskutek pomyłki zamieściliśmy w artykule "Kampania wrześniowa" (nr 37) nie autoryzowaną wypowiedź ministra Marka Siwca, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bardzo przepraszamy i drukujemy jej właściwą treść: "Konstytucja jasno precyzuje, że to prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. To brzmi jednoznacznie. Konstytucja stanowi również, że prezydent sprawuje zwierzchnictwo za pośrednictwem ministra obrony narodowej, ale niektóre kompetencje przypisane są wyłącznie jemu, np. nominacje dowódców i generałów. Prezydent RP nie musi ingerować w sprawy dotyczące bieżącego funkcjonowania resortu obrony, musi jednak mieć - zgodnie z konstytucją- rzeczywisty wpływ na najważniejsze decyzje dotyczące naszego systemu obronnego. Dobrym precedensem jest ustawa o użyciu polskich sił zbrojnych za granicą, gdzie ostateczną decyzję podejmuje prezydent na wniosek Rady Ministrów i powiadamia o niej parlament. W tym duchu trzeba dzielić kompetencje w dziedzinie obronności w państwie".

Mirosław Cielemęcki


Pomóżmy zwierzętom
Minęła właśnie druga rocznica uchwalenia ustawy o ochronie zwierząt. Między innymi został wprowadzony zakaz przymusowego tuczu gęsi i kaczek, o co walczyliśmy. Ustawa jednak nie spełnia wszystkich naszych oczekiwań, mimo że jest olbrzymim krokiem naprzód. Do dziś nie ma większości rozporządzeń wykonawczych, a i te, które powstały, często pozostawiają wiele do życzenia. Niestety, w ciągu dwóch lat niewiele zrobiono w sprawie nad- populacji zwierząt bezdomnych, mimo iż art. 11 nakłada obowiązek zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami na gminy i samorządy. Fundacja Animals już dwa lata temu podczas konferencji prasowych z udziałem przedstawicieli Światowej Organizacji Ochrony Zwierząt ujawniła skalę problemu nadpopulacji i alarmujący wzrost wypadków zagryzania się zwierząt z powodu przepełnienia w schroniskach. Nadal uważamy, że efekty może dać jedynie systemowy program masowej sterylizacji, budowy sieci nowoczesnych schronisk i renowacji starych, a dopiero w dalszej kolejności system powszechnej identyfikacji. Taka kolejność działań dała na Zachodzie efekty już po kilku latach. Dlatego Fundację Animals niepokoi polityka Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, promującego przede wszystkim system powszechnej identyfikacji kosztem budowy schronisk i programu masowej sterylizacji. Należy skończyć z utajnianiem przez ZG TOZ prawdy o podległych mu schroniskach - przepełnieniu, zagryzaniu się zwierząt, eutanazji. Ludziom pracującym w schroniskach należy się zamiast krytykowania wsparcie i najwyższy szacunek. (...) Niepokoi nas kierunek prac nad nowelizacją ustawy. Martwią nas zabiegi władz naczelnych TOZ dotyczące wydania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozporządzenia, zgodnie z którym Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce miałby monopol na powoływanie inspektorów działających na rzecz zwierząt. W obliczu nędzy zwierząt i ich cierpienia nie można eliminować nikogo, kto chce im pomóc. Organizacje chroniące zwierzęta w Polsce mają ważne sprawy, o które trzeba walczyć zgodnie. Nie marnujmy czasu na spory i rywalizację.

EWA BANASZKIEWICZ Fundacja Animal
Więcej możesz przeczytać w 38/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.