Prywatny Zakład Ubezpieczeń

Prywatny Zakład Ubezpieczeń

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kto kupi największą polską firmę ubezpieczeniową?
Na początku października zapadnie ostateczna decyzja, czy 30 proc. akcji PZU zostanie sprzedanych konsorcjum Eureko i BIG Bankowi Gdańskiemu. Konsorcjum zostało dopuszczone przez resort skarbu do prowadzenia wyłącznych negocjacji i uszczegółowienia warunków umowy.
Być może trzecie podejście do prywatyzacji największej polskiej firmy ubezpieczeniowej zakończy się sukcesem. Poprzednie dwa były nieudane, a potencjalni inwestorzy stopniowo rezygnowali z możliwości kupienia akcji PZU. Teraz było podobnie. Zainteresowanie wyrażało kilkanaście firm. Na tak zwanej krótkiej liście znalazły się jednak tylko trzy: konsorcjum tworzone przez Eureko, francuska firma ubezpieczeniowa Axa i szwajcarskie konsorcjum Swiss Re i Winterthur. Ta ostatnia grupa wycofała się w ostatniej chwili. W nieoficjalnych wypowiedziach analitycy przewidywali wygraną francuskiej Axy, mającej duże doświadczenie w zakresie restrukturyzacji i przejmowania firm ubezpieczeniowych oraz mocną pozycję na europejskim rynku (druga firma w Europie pod względem wielkości zbieranej składki).
Grupa Eureko poza tym, że ma ponad 24 proc. udziałów w BIG Banku Gdańskim, nie jest znana na polskim rynku, chociaż należy do największych europejskich towarzystw ubezpieczeniowych. Joao Ramalho Talone, prezes Eureko, podkreśla, że nie ma w Europie drugiej grupy o tak szybkim tempie rozwoju. Tworzą ją towarzystwa ubezpieczeniowe i banki z różnych państw: Holandii, Danii, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Joao R.Talone zwracał uwagę, że holding nie we wszystkich kupowanych firmach ma dominującą pozycję. Podobnie ma być w PZU. - Nie chcemy niczego narzucać, a będziemy się starali współpracować - dodaje Talone. Szefowie konsorcjum publicznie informowali, że nie zamierzają zatrudniać zagranicznych fachowców i zwalniać pracowników. Na pewno będą ich przekwalifikowywać.
Nie wiadomo, na ile przy wyborze inwestora zaważyła cena, jaką zainteresowani byli gotowi zapłacić za akcje. Nieoficjalnie mówiono, że konsorcjum Eureko oferowało 3,8 mld zł, a Axa prawie dwukrotnie mniej. - Francuskie towarzystwo ma duże doświadczenie, ale chciałoby dominować w zakupionym PZU, natomiast Eureko obiecuje, że zachowa tożsamość i samodzielność firmy, a także oferuje wyższą cenę za akcje - zwraca uwagę jeden z doradców finansowych. Nie wiadomo, czy dokonany przez resort skarbu wybór przyniesie oczekiwane rezultaty. Nie ma wątpliwości, że zasady działania PZU muszą być zmienione i unowocześnione, gdyż towarzystwo traci udziały w rynku i klientów. Propozycje zachowania tożsamości firmy są wyjątkowo nośne społecznie. Ale czy bez restrykcyjnych działań uda się naprawa polskiego towarzystwa ubezpieczeniowego?
Przejęcie akcji PZU przez BIG Bank Gdański i Eureko ma oddalić lub nawet uniemożliwić przejęcie kontroli nad polskim bankiem przez Deutsche Bank. Niemiecki bank posiada 10 proc. akcji BIG BG i czeka na wydanie przez Komisję Nadzoru Bankowego zgody na zwiększenie udziałów w kapitale akcyjnym do 25 proc. Z kolei PZU ma 7 proc. akcji w BIG Banku Gdańskim. Wzmocnienie wzajemnych powiązań może znacznie utrudnić plany Deutsche Banku.
Obecnie ustalane są ostateczne warunki umowy - m.in. pakiety socjalne, zobowiązania inwestycyjne i cena zakupu akcji. - Dopuszczenie do wyłącznych negocjacji nie oznacza, że wybór inwestora jest ostateczny - informuje Beata Jarosz, rzecznik ministra skarbu. Może się zdarzyć, a były już takie wypadki, że nie dochodziło do porozumienia końcowego i ponownie wracano do kandydatów z tzw. krótkiej listy.
Zdaniem pracownika jednej z firm doradczych, jest jednak mało prawdopodobne, by transakcja nie została zawarta. Budżet potrzebuje pieniędzy, a wznawianie przetargu jest niezwykle czasochłonne i kosztowne. Ponadto obu stronom za bardzo zależy, by doprowadzić do sfinalizowania umowy. Po udanej restrukturyzacji pozycja Eureko w branży ubezpieczeniowej umocni się jeszcze bardziej, BIG Bank Gdański odsunie niebezpieczeństwo przejęcia, a PZU zachowa tożsamość..

Więcej możesz przeczytać w 41/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.