GIEŁDA

GIEŁDA

Dodano:   /  Zmieniono: 
20 proc. zarejestrowanych w Polsce samochodów nie posiada polis OC. Zdaniem ubezpieczycieli, minimalna nawet poprawa egzekwowania tego obowiązkowego ubezpieczenia poprawiłaby w znaczący sposób kondycję finansową ich firm.
Komisja Europejska oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju powołają fundusz wspierający małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Fundusz - początkowo w wysokości 100 mln ECU - rozpocznie udzielanie pożyczek w 1999 r.

W ciągu siedmiu miesięcy 1998 r. polskie kopalnie wydobyły 66,1 mln t węgla kamiennego, czyli o 19,4 proc. mniej niż przed rokiem.

Według wstępnych danych Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, sierpniowa deflacja wyniosła 0,5-0,7 proc. (przed rokiem zanotowano 0,1 proc. inflacji). Najbardziej staniała żywność - o ponad 2 proc.

Złoty Medal Monde Selection, przyznawany przez Międzynarodowy Instytut Jakości w Brukseli, otrzymała "Wódka Polska" produkowana w Zielonej Górze.

Wartość mienia państwowego w Polsce wynosi ok. 600 mld zł - wynika z najnowszego sprawozdania Ministerstwa Skarbu Państwa. Z wyliczeń wyłączono NBP, mienie komunalne, zasoby naturalne i dobra kultury. Do sprywatyzowania pozostało jeszcze 3760 przedsiębiorstw, których wartość księgowa wynosi ok. 133 mld zł.

W przyszłym roku Polskie Koleje Państwowe przekształcone zostaną w jednoosobową spółkę akcyjną skarbu państwa. Program restrukturyzacji i prywatyzacji PKP przewiduje m.in. zmniejszenie zatrudnienia o 60 tys. osób (obecnie PKP zatrudnia 228 tys. pracowników) oraz uregulowanie stanu prawnego majątku firmy.

Agencja Budowy Autostrad proponuje utworzenie w listopadzie 1998 r. Funduszu Budowy Autostrad, z którego udzielano by koncesjonariuszom nie oprocentowanych pożyczek lub dotacji. Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić z części akcyzy paliwowej, opłat za rejestrację pojazdów i dotacji budżetowych.

Polski eksport do Rosji zmniejszy się w przyszłym roku o 5-10 proc. - prognozuje Ministerstwo Gospodarki. Dotychczasowa dynamika wzrostu naszego eksportu do tego kraju wynosiła 120 proc.
Więcej możesz przeczytać w 39/1998 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0