GIEŁDA

GIEŁDA

Dodano:   /  Zmieniono: 
125 mld USD mogą stracić na kryzysie ekonomicznym w Rosji prywatne banki i instytucje finansowe - przewiduje agencja ratingowa Fitch IBCA. Byłaby to największa strata poniesiona dotychczas przez inwestorów i prywatne firmy.
Inwestycje o wartości 200 mln zł i zatrudnienie 3,5 tys. osób deklarują firmy, które otrzymały pozwolenie na działalność w ustanowionej dwa lata temu Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W strefie tej jest najniższy w Polsce "próg inwestycyjny" dla uzyskania pełnych zwolnień podatkowych (350 tys. ECU lub zatrudnienie 40 osób) i zagwarantowana ustawowo niezmienność ulg podatkowych.

Liczbę polskich obywateli pracujących poza granicami kraju szacuje się na 197 tys.

Od 1 września podwyższone zostały górne granice kar za wykroczenia i przestępstwa karno-skarbowe. Na przykład grzywna za brak kopii faktur lub rachunków może sięgnąć 225 tys. zł (dotychczas 10 tys. zł).

Bytomska Spółka Węglowa chce zlikwidować nierentowne działy i wydzielić ze swych kopalń oddłużone podmioty zdolne do samodzielnych działań. Decyzje te wchodzą w zakres biznesplanu zarządu, którego prezes chce zawrzeć z ministrem gospodarki trzyletni kontrakt menedżerski.

Projekt nowelizacji ustawy o kasach budowlanych kolejny raz nie znalazł się w porządku obrad Sejmu. Rozpoczęcie prac tych instytucji od stycznia 1999 r. stoi więc pod znakiem zapytania.

Projekt nowelizacji ustawy o kasach budowlanych kolejny raz nie znalazł się w porządku obrad Sejmu. Rozpoczęcie prac tych instytucji od stycznia 1999 r. stoi więc pod znakiem zapytania.

Z funduszy PHARE będzie współfinansowana budowa obwodnicy wokół Poznania, stanowiącej część autostrady A2. Wartość całej inwestycji wyniesie 180 mln ECU. Budżet państwa i PHARE przeznaczą na ten cel po 45 mln ECU, a Europejski Bank Rozwoju udzieli pożyczki w wysokości 90 mln ECU.

Dzięki rurociągowi przebiegającemu przez Ukrainę i Polskę transport tony ropy naftowej między Morzem Czarnym a Bałtykiem będzie tańszy o 8-9 dolarów.

Kryzys w Rosji obniży o 10 proc. zyski polskich mleczarni; w Łomżyńskiem o 30 proc. zakłady te zmniejszyły produkcję serów twardych.
Więcej możesz przeczytać w 38/1998 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0