WEKTORY

WEKTORY

Dodano:   /  Zmieniono: 
Opodatkować dochody z kapitału?
WIESŁAW ROZŁUCKI
prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie


Sądzę, że taki krok trzeba będzie zrobić. Stawka opodatkowania powinna być jednak dość niska. Możliwe również winno być łączne rozliczenie zysków i strat przed opodatkowaniem. Termin zaś musi się zbiegać z naszym faktycznym wejściem do Unii Europejskiej. Wcześniejsze opodatkowanie zniechęciłoby - moim zdaniem - do rynku kapitałowego wiele osób. Polski rynek jest wciąż zbyt mały, a odsetek krajowych inwestorów niższy niż w krajach Unii Europejskiej. Uważam, że dochody z lokat bankowych i obligacji należy opodatkować wedle tych samych zasad, według których opodatkowane są wpływy z akcji. Swoją drogą, dziwi skrupulatność Ministerstwa Finansów dążącego do opodatkowania graczy giełdowych, a więc wielu osób, które - ryzykując - zaangażowały swoje pieniądze w zakupy akcji. W znacznie mniejszym stopniu dotyczy ona darmowo przydzielanych akcji pracowniczych, gdzie duże dochody tworzone są przez szczodrą rękę skarbu państwa. Prof.

JERZY OSIATYŃSKI
były minister finansów


Istotą wszystkich nowoczesnych systemów jest to, że podatek płaci się od wszystkich dochodów, w tym majątkowych. Opodatkowanie dochodów kapitałowych, a więc także oszczędności, jest w Unii Europejskiej powszechne. Wstępując do niej, będziemy musieli dostosować nasze rozwiązania prawne. Niewątpliwie kryzys finansowy na Dalekim Wschodzie i w Rosji nie sprzyjają temu. Do czasu wprowadzenia owego podatku kryzysy te będziemy najprawdopodobniej mieli jednak za sobą, przynajmniej ich najbardziej ostrą postać. Argument o słabości polskiego rynku kapitałowego powtarzany jest od początku lat 90. Być może warto jednak wyraźnie powiedzieć, że okres "ochronny" zakończy się w roku 2000 lub 2001. Zadaniem organów nadzorczych Giełdy Papierów Wartościowych i systemu bankowego jest zapewnienie łagodnego przejścia do normalnego systemu podatkowego, który zakładałby opodatkowanie wszelkich dochodów.
Więcej możesz przeczytać w 38/1998 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0