KNOW-HOW

KNOW-HOW

Dodano:   /  Zmieniono: 
Uczeni z Uniwersytetu Kalifornijskiego dowiedli, że u szczurów hormony stresu przyczyniają się do zablokowania umysłu na pewien czas. W eksperymencie sprawdzano zdolność gryzoni do zapamiętywania miejsca platformy w zbiorniku z wodą. Zwierzęta poddane wstrząsom elektrycznym 30 minut przed testem nie pamiętały, gdzie się ona znajduje. Natomiast szczury, w wypadku których nie zastosowano wstrząsów lub użyto ich 2 minuty lub 4 godziny przed testem, pamiętały położenie platformy.
Blokada pamięci
Uczeni z Uniwersytetu Kalifornijskiego dowiedli, że u szczurów hormony stresu przyczyniają się do zablokowania umysłu na pewien czas. W eksperymencie sprawdzano zdolność gryzoni do zapamiętywania miejsca platformy w zbiorniku z wodą. Zwierzęta poddane wstrząsom elektrycznym 30 minut przed testem nie pamiętały, gdzie się ona znajduje. Natomiast szczury, w wypadku których nie zastosowano wstrząsów lub użyto ich 2 minuty lub 4 godziny przed testem, pamiętały położenie platformy. W krwi gryzoni z pierwszej grupy stężenie glukokortykoidu było dwukrotnie wyższe (największą ilość tego hormonu stwierdza się w organizmie ok. 30 minut po sytuacji stresowej). Prawdopodobnie substancja ta blokuje przypominanie, gdyż jest powiązana z receptorami na neuronach w hipokampie (rejonie mózgu odpowiedzialnym za uczenie się i zapamiętywanie). Eksperyment pokazał, dlaczego często na egzaminie, podczas ważnego spotkania czy prezentacji niewiele pamiętamy z intensywnie przygotowywanego materiału.

NKK
Na spotkaniu w American Chemical Society naukowcy oznajmili, że palące ciężarne mogą przez łożysko przekazywać swoim dzieciom czynniki rakotwórcze z tytoniu. W pierwszym moczu siedemnastu noworodków niepalących matek stwierdzono brak NKK (związku chemicznego powodującego raka płuc u ciężarnych gryzoni oraz guzy u ich potomstwa i prawdopodobnie przyczyniającego się do powstawania nowotworu płuc u ludzi). Natomiast u 22 na 31 dzieci matek palących znaleziono ślady NKK lub jego metabolitów. Płody były zatem biernymi palaczami - im więcej ciężarna paliła, tym większą ilość NKK stwierdzano u noworodków.

Obrazy mózgu
Kanadyjscy badacze znaleźli sposób na przekazywanie lekarzom obrazów mózgu w czasie operacji: Image-Guided Minimally Invasive Therapy dostarcza ich co kilka sekund. Standardowo obrazy mózgu uzyskuje się za pomocą rezonansu magnetycznego, w którym wykorzystanie silnego pola magnetycznego powoduje pochłanianie i emitowanie fal radiowych przez atomy wodoru. Sygnały te przekazywane są do skanera przygotowującego dokładny obraz. W tej metodzie pacjenta umieszcza się wewnątrz długiego walca. Natomiast IGMIT przypomina ogromne nauszniki oddalone od siebie o 28 cm, co pozwala chirurgowi swobodnie operować. Użyty w urządzeniu magnes jest siedmiokrotnie słabszy niż w rezonansie, co odbija się na jakości obrazu. Ale za to obraz można uaktualniać co kilka sekund. IGMIT wykorzystano dotychczas dwanaście razy, głównie podczas biopsji guzów. Obecnie wszystkie instytucje pracujące nad tym rozwiązaniem poszukują sposobu na to, by urządzenie stało się tańsze i łatwiejsze w eksploatacji.

Porcja leptyny
Informacje o tym, że z powodu niedożywienia umiera ponad 6 mln ludzi rocznie, a brak witamin w skromnych posiłkach powoduje spadek odporności, nie są niczym nowym. Brytyjscy immunolodzy dopiero teraz odkryli, że leptyna (hormon odpowiedzialny za apetyt) przyczynia się do osłabienia odporności organizmu. W krwi myszy, które głodowały 28 godzin, stwierdzono obniżony poziom tego związku. W efekcie reakcja immunologiczna organizmów gryzoni na środek chemiczny wywołujący zapalenia była słabsza o 69 proc. Okazało się, że zastrzyki z leptyną wykonywane niedożywionym dwa razy dziennie zapobiegają zmniejszaniu się odporności organizmu. Dzięki temu odkryciu może uda się wzmocnić układ immunologiczny niedożywionych dzieci. Niewykluczone, że zapoczątkowane zostaną badania nad tym, czy leptyna może pomóc ludziom o obniżonej odporności, na przykład nosicielom wirusa HIV.

Pole widzenia
Amerykańscy naukowcy z Massachusetts podczas badań nad sposobem szukania przez ludzi pewnych obiektów odkryli, że wielokrotnie możemy spoglądać w to samo miejsce, gdyż nie zapamiętujemy, co tam zobaczyliśmy. Rozsądek podpowiada, że w trakcie szukania na przykład kluczy eliminujemy poszczególne przedmioty w naszym polu widzenia. Badania przeprowadzone przez naukowców zajmujących się wzrokiem dowiodły jednak czegoś zupełnie innego. Ochotników poproszono o to, by na ekranie komputera znaleźli litery T wśród liter L. To, czy litery T były nieruchome, czy poruszały się, nie miało większego wpływu na czas poszukiwania. Wszystko wskazuje więc na to, że oko nie zapamiętuje przedmiotów, na które patrzyło.

Więcej możesz przeczytać w 37/1998 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Opracował:
 0