Wektory

Wektory

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jakie zbiory w tym roku?
ROMAN MŁYNIEC
prezes zarządu Rolimpexu SA


W tym roku sytuację na rynku zbożowym będą kształtować trzy podstawowe czynniki: zapasy z 1997 r., zbiory w 1998 r. oraz dostępność zbóż z importu. Zapasy wynoszą obecnie ok. 3,3 mln t, czyli o milion ton mniej niż w roku 1997. Prognozowane zbiory pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta i mieszanek zbożowych w tym roku to łącznie 26 mln t, czyli prawie o milion ton więcej niż w 1997 r. Wprowadzenie od 
6 sierpnia dodatkowych opłat celnych "uszczelni" nasz kraj przed napływem taniego zboża, zwłaszcza z krajów CEFTA. Skup będzie dokonywany przez młyny, firmy paszowe i handlowe na zlecenie Agencji Rynku Rolnego według nowych zasad, przewidujących stosowanie dopłat. Można się spodziewać, że ceny okażą się niższe, niż oczekują producenci. Ponieważ ceny zbóż są w Polsce wyższe niż ceny światowe, nie możemy liczyć na eksport ziarna.


WIESŁAW ŁOPACIUK
Instytut Ekonomiki Rolnictwa


Tegoroczne zbiory zbóż wyniosą ok. 26 mln t - ponad 600 tys. t więcej niż w poprzednim sezonie. Przyrost nie jest zbyt duży, gdyż w kraju rośnie zapotrzebowanie na zboże paszowe. Zapasy zboża sięgają 3,3 mln t. Jak co roku importować będziemy pewną ilość tzw. pszenic twardych, których nie można uprawiać w Polsce. Import ten nie przekracza jednak 0,5 mln t. Agencja Rynku Rolnego jest w stanie skupić w kraju zaledwie 0,5 mln t zboża. Tymczasem w czasie żniw i tuż po nich trzeba skupić ok. 2 mln t. Dlatego wprowadzono dopłaty do skupu dla tych przedsiębiorstw handlowych, które uregulują należności wobec rolników w ciągu dwóch tygodni i przechowają zboże co najmniej przez pół roku. Rząd ustalił też tzw. cenę progową na pszenicę. Import zbóż po cenach niższych od owego progu, np. z Węgier i Kazachstanu, spowoduje automatycznie zwiększenie stawki celnej o 30 proc.
Więcej możesz przeczytać w 33/1998 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0