Warsaw Web

Dodano:   /  Zmieniono: 
Pozycja Polski na Zachodzie będzie zależała od tego, czy sprostamy wschodnim wyzwaniom
Parlamenty mają tradycyjnie większą niż rządy swobodę w formułowaniu pomysłów politycznych. W dobie globalizacji, w czasie wchodzenia Polski do NATO, ich rola w dialogu euroatlantyckim staje się tym ważniejsza. Polska może wygrywać pomostową pozycję między Wschodem i Zachodem. Będąc niezależnym podmiotem, uczestnikiem w zbiorowej obronie wartości, które wiążą Pakt Północnoatlantycki oraz Unię Europejską, powinna aktywizować dialog. Po upadku żelaznej kurtyny nasze historyczne związki z Ukrainą, Litwą i Białorusią podlegają reinterpretacji. Po pojednaniu z Niemcami dokonuje się pojednanie z Rosją. Nasza pozycja na Zachodzie będzie zależała od tego, czy sprostamy naszym wschodnim wyzwaniom. Jak zagęścić więzy i kontakty Europy Środkowej z Zachodem i Wschodem? Jak - w atmosferze parlamentarnych spotkań - zbliżyć się ku konkretom, inspirując politykę zagraniczną krajów "Partnerstwa dla pokoju" i krajów członkowskich NATO? Jak monitorować i inspirować procesy integracji, procesy, które muszą towarzyszyć parlamentarnym aktom i rządowym działaniom? Jak spojrzeć na dziesiątki międzynarodowych spotkań parlamentarnych z innej perspektywy? W jakiej strukturze intelektualnej umieścić słowa-klucze: architektura bezpieczeństwa europejskiego czy europejska tożsamość obronna? Jak agendę wydarzeń i mapę związków, powiązań politycznych połączyć z kierunkami rozwiązań? Pomysłem politycznym odpowiadającym na te pytania jest zorganizowanie sieci projektów parlamentarnych dostępnych w Internecie. Sieci założonej w polskim Sejmie i otwartej na partnerską współpracę. 24 października w Warszawie w gronie przewodniczących komisji spraw zagranicznych krajów Euroatlantyckiej Rady Partnerstwa spojrzymy na temat dialogu euroatlantyckiego w projektach parlamentarnych poprzez takie sieciowe uporządkowanie. Warszawa kojarzona najczęściej w polityce z Układem Warszawskim - Warsaw Pact - będzie mogła od 24 października tego roku być kojarzona z Warsaw Web - Warszawską Siecią projektów parlamentarnych.
Więcej możesz przeczytać w 43/1998 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.