Ludzie

Dodano:   /  Zmieniono: 
"Jeśli się ktoś spodziewa, że jutro pójdziemy z kosami na Belweder i przedstawimy całą listę zarzutów pod adresem np. SLD, to nic takiego się nie stanie" - uspokoił dziennikarkę "Życia" Sławomir Broniarz, nowy prezes zarządu głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego wybrany na 37. Krajowym Zjeździe Delegatów ZNP.
SŁAWOMIR BRONIARZ
"Jeśli się ktoś spodziewa, że jutro pójdziemy z kosami na Belweder i przedstawimy całą listę zarzutów pod adresem np. SLD, to nic takiego się nie stanie" - uspokoił dziennikarkę "Życia" Sławomir Broniarz, nowy prezes zarządu głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego wybrany na 37. Krajowym Zjeździe Delegatów ZNP.


Gośćmi zjazdu byli głównie liderzy SLD, PSL, UP i OPZZ. List do delegatów wystosował premier Jerzy Buzek. O funkcję prezesa ubiegało się trzech kandydatów: Sławomir Broniarz i Bożena Dunajska, wiceprezesi związku, oraz Krzysztof Baszczyński, poseł SLD. Zdecydowanie najwięcej głosów zdobył Broniarz, zdeklarowany zwolennik kontynuacji polityki swojego poprzednika Jana Zaciury, który zrezygnował z kandydowania. Prezes lewicowego ZNP jest przeciwnikiem reformy oświaty w kształcie zaproponowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, opowiada się zaś za utrzymaniem Karty Nauczyciela. Sławomir Broniarz urodził się w 1958 r. Studiował historię na Uniwersytecie Łódzkim. W 1981 r. wstąpił do ZNP. W latach 1988-1995 był dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Skierniewicach. W 1990 r. objął funkcję prezesa zarządu okręgu ZNP w Skierniewicach. W 1995 r. został wiceprezesem zarządu głównego związku. Sławomir Broniarz jest żonaty, ma troje dzieci. Jego żona uczy języka rosyjskiego i niemieckiego.


HELMUT KOHL
"Mam nadzieję, że era Helmuta Kohla nie skończyła się" - stwierdził premier Jerzy Buzek, który spotkał się z ustępującym kanclerzem Niemiec przed uroczystością nadania mu przez prezydenta RP Orderu Orła Białego. "Niezależnie od zajmowanych stanowisk jesteśmy i pozostaniemy przyjaciółmi" - odpowiedział wyraźnie wzruszony wieloletni przywódca niemieckich chadeków.


Kohl jest pierwszym od zakończenia wojny niemieckim kawalerem najwyższego polskiego odznaczenia. W ten sposób Polska chce podkreślić przywiązanie do dotychczasowej polityki Niemiec, obliczonej na poprawę stosunków polsko-niemieckich oraz popieranie dążeń naszego kraju do integracji z Zachodem. Za dwa miesiące, podczas wiedeńskiego szczytu Unii Europejskiej, Kohl odbierze tytuł honorowego obywatela unii. Wcześniej tytuł ten przyznano tylko Jeanowi Monnetowi, jednemu z "ojców" integracji europejskiej. Helmut Kohl urodził się w 1930 r. Studiował prawo i historię na uniwersytetach we Frankfurcie nad Menem oraz w Heidelbergu. Od 1947 r. jest członkiem Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. W 1973 r. został przewodniczącym tej partii. W latach 1976-1982 stał na czele frakcji CDU/CSU w Bundestagu. W 1982 r. objął funkcję kanclerza federalnego. Od 1990 r. kierował rządem zjednoczonych Niemiec. Helmut Kohl jest żonaty, ma dwóch synów.


MIRON
Biskup hajnowski Miron, od niedawna generał brygady, w dniu swoich 41. urodzin został mianowany prawosławnym ordynariuszem polowym Wojska Polskiego. Akt nominacji wręczył mu wice- minister obrony narodowej Romuald Szeremietiew.


Biskup Miron jest drugim ordynariuszem w powojennej historii wojskowego prawosławnego ordynariatu polowego. Od 1994 r. funkcję tę sprawował arcybiskup Sawa (obecny podczas uroczystości wręczenia nominacji), który - podobnie jak biskup Miron - również posiada stopień generała brygady. Abp Sawa zrezygnował z posługi w Wojskowym Prawosławnym Ordynariacie WP, ponieważ od kilku miesięcy jest zwierzchnikiem polskiej Cerkwi. Nowy ordynariusz polowy będzie sprawował pieczę nad siedem- nastoma kapelanami i sześcioma prawosławnymi parafiami wojskowymi. Miron (Mirosław Chodakowski) urodził się w 1957 r. Ukończył Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej i Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. W 1979 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1981-1984 pełnił funkcję przeora monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. W 1984 r. objął parafię zakonną w Supraślu. W 1990 r. został archimandrytą monasteru w Supraślu. W marcu 1998 r. otrzymał godność biskupa hajnowskiego. W sierpniu tego roku nominowano go na generała brygady Wojska Polskiego.
Więcej możesz przeczytać w 44/1998 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.