GIEŁDA

GIEŁDA

Dodano:   /  Zmieniono: 
3,2 mld zł wynoszą zaległości ZUS wobec otwartych funduszy emerytalnych. Do tej pory zakład przekazał im 1,6 mld zł. Do końca roku suma składek, które powinny trafić na konta OFE, przekroczy 5,5 mld zł. Tymczasem ZUS planuje do końca roku przekazać niewiele ponad 3 mld zł. W 2000 rok wejdzie więc z długiem wobec drugiego filaru przekraczającym 2,5 mld zł.


Według prognoz Komisji Europejskiej, średnie tempo wzrostu PKB w Unii Europejskiej w 2000 r. wyniesie 3 proc. Komisja wskazuje na bardzo dobre perspektywy rozwoju gospodarczego Polski, która powinna w 2000 r. osiągnąć pięcioprocentowy wskaźnik przyrostu PKB - najwyższy w Europie Środkowej.

Wypłata rekompensat dla budżetówki oraz emerytów i rencistów rozpocznie się pod koniec kwietnia 2000 r., a nie - jak wcześniej planowano - 25 marca. Powodem jest przesunięcie terminu przyjmowania przez Ministerstwo Skarbu ofert od banków zainteresowanych obsługą tych wypłat.

Ponad 35 mln zł zysków netto wypracował LOT w ciągu dziewięciu miesięcy 1999 r. W tym czasie firma przewiozła ponad 2 mln pasażerów.

W 2000 r. Polska otrzyma 20 mln euro z funduszu PHARE (30 proc. ogólnego budżetu tego funduszu) na wsparcie gospodarki rynkowej, 300 mln euro z funduszu ISPA na rozwój infrastruktury oraz 170 mln euro z funduszu SAPARD na wsparcie rozwoju rolnictwa.

Tylko 14 proc. ankietowanych przez instytut Pentor polskich biznesmenów wykorzystuje Internet przy prowadzeniu firmy. 46 proc. nie widzi takiej potrzeby ani teraz, ani w przyszłości.

W ciągu dziesięciu miesięcy 1999 r. polskie huty wyprodukowały 7,15 mln ton stali - o 17 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Tylko 0,73 proc. PKB stanowiła równowartość nakładów przeznaczanych przez polskie firmy na działalność badawczo-rozwojową w 1998 r. Trzy lata temu wskaźnik ten wynosił u nas 0,72 proc., podczas gdy we Francji - 2,32 proc., a w Czechach 1,07 proc.

Skorygowany plan finansowy PKP zakłada, że przedsiębiorstwo zakończy 1999 r. stratą w wysokości 1,8 mld zł.

5,1 tys. mieszkań czynszowych oddały do użytku od początku swego istnienia (1995 r.) towarzystwa budownictwa społecznego.

Najwyższą jakość życia zapewniają swoim mieszkańcom Lublin, Rzeszów, Nowy Sącz, Tarnów, Krosno i Sopot - wynika z rankingu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. W rankingu brano pod uwagę m.in. sytuację mieszkaniową, stan środowiska naturalnego, komunikację i bezpieczeństwo.

W 2000 r. dotacje dla ZUS powinny być o 3 mld zł wyższe, niż przewiduje projekt budżetu. Przyczyną jest większa od spodziewanej liczba osób zapisujących się do otwartych funduszy emerytalnych. Zamiast zakładanych 6 mln zapisało się tam już 9,4 mln osób.
Więcej możesz przeczytać w 50/1999 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0