Giełda

Giełda

Dodano:   /  Zmieniono: 
3310 kcal wynosi średnia wartość energetyczna pokarmów zjadanych dziennie przez Polaków. Mieszkańcy najbiedniejszych krajów świata spożywają 2850 kcal, a państw najbogatszych - 3340 kcal. Zdaniem ekspertów FAO, w skali globu jest dość żywności, aby zlikwidować zjawisko głodu. Tymczasem 40 państw świata ma trudności z wyżywieniem własnych społeczeństw.
Około 20 proc. podatników składać będzie w przyszłym roku zeznania podatkowe w innych niż dotychczas urzędach skarbowych. Jest to efekt reformy administracyjnej oraz związanej z nią reorganizacji urzędów.

W 1998 r. Polsce przyznano 232 mln euro z unijnego funduszu pomocowego PHARE. W przyszłym roku możemy liczyć na 270 mln euro.

W budżecie państwa na 1999 r. prawdopodobnie zmniejszone zostaną o 1,1 mld zł wydatki na reprywatyzację. Zdaniem sejmowej Komisji Finansów Publicznych, brak ustawy reprywatyzacyjnej uniemożliwia wyliczenie rzeczywistych potrzeb, zaś ograniczone środki nie pozwalają na preferowanie interesów byłych właścicieli.

Ukraina zabiega o dostawy polskiego węgla energetycznego. Obie strony dążą do ratyfikacji porozumienia o współpracy kredytowej, które pozwoli uruchomić polski kredyt komercyjny w wysokości 20 mln ECU gwarantowany przez rząd Ukrainy.

23,1 mln t węgla wyeksportowaliśmy w ciągu dziesięciu miesięcy 1998 r. W tym samym okresie ubiegłego roku - 26,5 mln t. Eksport w całym 1998 r. wyniesie 27-28 mln t (wobec 30,6 mln t w 1997 r.). Za tonę wyeksportowanego węgla uzyskujemy 86 zł, podczas gdy jego cena na rynku krajowym wynosi 134 zł.

Eksport polskich artykułów rolno-spożywczych do Unii Europejskiej stanowił w pierwszym półroczu 1998 r. 35 proc. całości sprzedaży i był niższy o 3,2 punktu procentowego w porównaniu z tym samym okresem 1997 r. - wynika z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Saldo handlu tymi artykułami z UE jest ujemne i w pierwszym półroczu wyniosło 415,8 mln USD.

Spółka Ornament z Koźmina Wlkp. wyprodukowała w tym roku 2 mln bombek, z czego 80 proc. trafiło na eksport. W ubiegłym roku obroty firmy wyniosły 750 tys. zł, a wskaźnik jej rentowności - 15 proc. W 1998 r. spółka najprawdopodobniej osiągnie dziesięcioprocentowy wzrost sprzedaży bombek.


Tylko trzy spośród państw Europy Wschodniej przechodzących od początku lat 90. transformację gospodarczą - Polska, Słowenia i Słowacja - zanotują w 1998 r. wyższą wartość produkcji przemysłowej niż dziesięć lat temu. Najwyższy jej spadek wystąpi w Rosji - 45 proc. poniżej stanu z 1989 r.
Więcej możesz przeczytać w 52/1998 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0