PERYSKOP

PERYSKOP

Sejm odrzucił prezydenckie weto wobec ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

Osoby urodzone po 1948 r. i wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze będą mogły przejść na tzw. emeryturę pomostową.

Maria Karasińska-Fendler, sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Wojewoda katowicki Marek Kempski będzie dążył do delegalizacji związku Sierpień ?80. Powodem jego decyzji były zamieszki wywołane przez członków organizacji przed kopalnią
"Wujek" w czasie obchodów rocznicy tragicznych wydarzeń z grudnia 1981 r.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał Petrochemii Płock zaniechanie praktyk monopolistycznych, polegających na uśrednianiu cen paliw.

Młodzi członkowie białoruskich partii opozycyjnych zwrócili się do premiera Jerzego Buzka z prośbą o umożliwienie nauki w Polsce białoruskim studentom relegowanym z uczelni z powodów politycznych.

Od 1 stycznia 1999 r. lokalne połączenia telefoniczne zdroże- ją z 23 gr do 26 gr. Średnio o 10 proc. podwyższone też zostaną ceny biletów kolejowych.
Okładka tygodnika WPROST: 52/1998
Więcej możesz przeczytać w 52/1998 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0